Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga povezanih s ulaznim, izlaznim, kartičnim i elektroničkim plaćanj...
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
28/01/2022
Rok za primitak ponuda:
04/03/2022
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/014/21
Pružanje usluga povezanih s ulaznim, izlaznim, kartičnim i elektroničkim plaćanjem za Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
Cilj je postupka sklopiti do tri jedinstvena okvirna ugovora za pružanje usluga povezanih s ulaznim plaćanjima koje je primio Ured u okviru naknada koje se naplaćuju poduzećima, do tri jedinstvena okvirna ugovora za pružanje usluga povezanih s izlaznim plaćanjima koja je naručio Ured za ispunjavanje obveza i do dva višestruka okvirna ugovora u kaskadi za pružanje usluga platnog prometa koje dozvoljavaju pristup i obradu plaćanja integracijom metoda elektroničkog plaćanja na jednom mjestu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
3
Okvirni sporazum
18,250,000.00 EUR
66110000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
28/01/2022 00:00
04/03/2022 13:00
07/03/2022 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pružanje usluga povezanih s ulaznim bankovnim plaćanjima
Rad Ureda u potpunosti se financira pristojbama koje korisnici plaćaju za registraciju žigova i dizajna. Te se naknade mogu platiti samo u eurima jer uredba Europske unije o žigu ne dopušta niti jednu drugu valutu. Ured trenutačno radi s dvije banke, a odgovarajući brojevi bankovnih računa uključeni su u sve obrasce za podnošenje prijava i objavljuju se na internetu.Ulazne naknade mogu se izvršiti u obliku bankovnih transfera iz banaka korisnika koje se nalaze diljem svijeta na jedan od dva dostupna bankovna računa Ureda. Korisnici Ureda mogu naknade platiti i debitnom ili kreditnom karticom tijekom online postupka za prijavu žiga, dizajna ili obnovu žiga EU-a ili registriranog dizajna Zajednice.
Grupa 2
Pružanje usluga povezanih s izlaznim plaćanjima, izdavanje debitnih i kreditnih kartica te izdavanje potvrda i bankovnih jamstava
Ured vrši izlazna plaćanja dobavljačima i članovima osoblja u zoni SEPA-e i diljem svijeta prijenosom u eurima ili u stranoj valuti.Nadalje, vrše se neka od izlaznih plaćanja radi nadoknade naknada zbog prekomjernog plaćanja korisnika ili nakon ishoda postupka prigovora.Ured zahtijeva i druge usluge povezane s izlaznim plaćanjima poput:• nabavu debitnih i kreditnih kartica koje će se koristiti za kupovinu i podizanje gotovine u cijelom svijetu;• izdavanje raznih potvrda, bankovnih jamstava, usluga izravnog terećenja i agilne razmjene dokumenata.
Grupa 3
Pružanje usluga kartičnog i elektroničkog plaćanja
Uredu su potrebne usluge platnog prometa kojima se omogućuje pristup i obrada plaćanja integracijom elektroničkih načina plaćanja na jednom mjestu, uključujući tehnološku podršku te rukovanje i prijenos prikupljenih plaćanja Uredu.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2022/S 020-045285
Poziv na nadmetanje
28/01/2022 00:00