Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) átfogó tevékenységeinek végrehajtásá...
Ajánlatkérő:
European Environment Agency (EEA)
A TED-es közzététel dátuma:
17/12/2015
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
08/02/2016
Státusz:
Lezárt
Információ
EEA/IDM/15/026.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) átfogó tevékenységeinek végrehajtását támogató szolgáltatások a Kopernikusz program „in situ” elemének koordinálására irányulóan (2 tétel).
A korábban GMES (Global Monitoring for Environment and Security, azaz globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés) néven ismert Kopernikusz olyan uniós program, amelynek célja uniós Föld-megfigyelési kapacitás létrehozása.Az EEA 1 vagy 2 nyertes ajánlattevő szolgáltatásaira tart igényt 2 tematikus terület vagy tétel tárgykörén belül, amelyek közül nevezetesen az 1 tétel: megfigyelések (meteorológia, oceanográfia, légköri kémia és a levegő minősége, valamint éghajlat); és a 2. tétel: téradattémák. A 2 tematikus terület a Kopernikusz szolgáltatások számára a termékek előállításához és/vagy hitelesítéséhez szükséges „in situ” adatkészletek és azokból származó termékek nagyon nagy részét, csaknem egészét le fogja fedni.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
17/12/2015 00:00
N/A
08/02/2016 16:00
15/02/2016 10:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
Megjegyzések
Az Európai Bizottság az EEA-t bízta meg az átfogó tevékenységek végrehajtásával a Kopernikusz program „in situ” elemének koordinálására irányulóan. A koordinációs tevékenységek – a pályázati dokumentációban ismertetettek szerint – 4 fő feladatra oszlanak. Az EEA által igényelt szóban forgó 4 feladat elvégzéséhez az EEA szakértői tematikus és szakmai támogatásra tart igényt a Kopernikusz szolgáltatásokhoz szükséges „in situ” megfigyelésekkel és azokból származó termékekkel kapcsolatosan. Ez a tétel az alábbi tematikus területekből áll: meteorológia, oceanográfia, légköri kémia és a levegő minősége, és éghajlat.
Tétel 2
Téradattémák
Az Európai Bizottság az EEA-t bízta meg az átfogó tevékenységek végrehajtásával a Kopernikusz program „in situ” elemének koordinálására irányulóan. A koordinációs tevékenységek – a pályázati dokumentációban ismertetettek szerint – 4 fő feladatra oszlanak. Az EEA által igényelt szóban forgó 4 feladat elvégzéséhez az EEA szakértői tematikus és szakmai támogatásra tart igényt a Kopernikusz szolgáltatásokhoz szükséges téradattémákkal kapcsolatosan. A tétel – az Inspire irányelvben (az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra [INSPIRE] kialakításáról szóló, 14.3.2007 keltezésű, 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [HL L 108., 25.4.2007, 1. o.]) kifejtetteknek megfelelően – az alábbi tematikus területeket foglalja magában: I. melléklet, II. melléklet és III. melléklet (a következő témák kivételével: 13, 14 és 15).
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2015/S 244-442785
Ajánlati felhívás
17/12/2015 00:00