Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Vállalati társadalmi felelősségvállalás.
Ajánlatkérő:
European Investment Bank (EIB)
A TED-es közzététel dátuma:
11/05/2016
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
20/06/2016
Státusz:
Lezárt
Információ
VP-1318.
Vállalati társadalmi felelősségvállalás.
A 3 rész 3 különálló, de kiegészítő szolgáltatási területre oszlik, amelyek célja holisztikus megközelítés biztosítása az EBB csoporton belüli vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) tekintetében. Az EBB csoport az összes operatív és funkcionális szolgáltatással kapcsolatos CSR-tevékenységeinek mérése és az ezzel kapcsolatos jelentéstétel az EBB csoport alapvető fontosságú eszközei a CSR-stratégiájának, célkitűzéseinek és céljainak kezeléséhez és kialakításához annak érdekében, hogy eleget tegyenek az érdekelt feleknek az EBB csoport CSR-teljesítményével szemben támasztott elvárásainak.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
Fenntarthatósági jelentéstétel és kapcsolódó szolgáltatások
Fenntarthatósági jelentéstétel – széles körű platformot biztosít az EBB csoport tevékenységei CSR vonatkozású eredményeinek igazolása céljából, ezzel reagálva az érdekelt felek által a lényegességi értékelés révén meghatározott lényegességi szempontokra. Fontos, hogy az EBB csoport leglényegesebb szempontjait rendszeresen felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy az továbbra is megfelel az érdekelt felek elvárásainak, és jelentéseit átlátható módon készíti el, hogy érdekelt felek lehető legszélesebb köréhez eljusson. Kapcsolódó szolgáltatások – a CSR részleg időről időre megbízást adhat konkrét feladatokra a keretmegállapodás időtartama alatt, ami segítséget nyújt a CSR részleg számára a feladatmeghatározások 4.1.2. szakaszában ismertetett jelentéstételi folyamat támogatásához vagy javításához. A szóban forgó rész szerinti konkrét megbízásokat a feladatmeghatározások II. mellékletében szereplő keretmegállapodás-minta 4. cikkével összhangban ítélik oda.
Tétel 2
Környezetvédelmi jelentéstétel és kapcsolódó szolgáltatások
A környezetvédelmi jelentéstétel az EBB csoport belső tevékenységeire, valamint szolgáltatások beszerzésére helyezi a hangsúlyt, beleértve az olyan elemeket, mint például az energia, vízhasználat, hulladékgazdálkodás, utazás (üzleti célú utazás és ingázás), IT és ingatlanok. Az EBB csoport jelenleg a GHG (greenhouse gas – üvegházhatást okozó gázok) protokollt alkalmazza a GHG-nyilvántartásának kiszámításához, aminek eredménye egy online közzétett, a szénlábnyommal kapcsolatos éves jelentés. Kapcsolódó szolgáltatások – a CSR részleg időről időre megbízást adhat konkrét feladatokra a keretmegállapodás időtartama alatt, ami segítséget nyújt a CSR részleg számára a feladatmeghatározások 4.2.2. szakaszában ismertetett jelentéstételi folyamat támogatásához vagy javításához. A szóban forgó rész szerinti konkrét megbízásokat a feladatmeghatározások II. mellékletében szereplő keretmegállapodás-minta 4. cikkével összhangban ítélik oda. Az ajánlattevőket felkérik arra, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehet az EBB csoport környezetvédelmi jelentéstételét fejleszteni a nemzetközi szabványokkal és az elfogadott bevált gyakorlattal összhangban. A szóban forgó rész odaítélési szakaszára vonatkozóan lásd a feladatmeghatározások 8.3. szakaszát.
Tétel 3
Tanácsadói szolgáltatások
A tanácsadói, szaktanácsadási és támogatási szolgáltatások alapvető részét képezik a CSR részleg tevékenységének az EBB csoport üzleti tevékenységeinek kiegészítése érdekében. Szakértői tudásra, kutatásra, összehasonlító teljesítményértékelésre és tanulmányokra van szükség, amelyek lehetővé teszik az EBB csoport számára a CSR megközelítésével kapcsolatos proaktívabb fellépést, illetve lehetővé teszik a csoport számára a CSR-nek az EBB csoport kultúrájába történő beillesztésével kapcsolatos stratégiák, politikák és cselekvési tervek további kidolgozását. A konkrét megközelítés kiválasztásával kapcsolatban a Bank a következő célokat tűzte ki: — rugalmasság – a szolgáltatásokat időben, igény szerint, minimális általános költségekkel nyújtják egy egyértelmű és átlátható eljárási kereten belül, — megbízhatóság – a szolgáltatók kiválasztott csoportjával létesített hosszú távú kapcsolat biztosítja a szolgáltatások, az alkalmazottak és a vezetőség következetességét és folytonosságát a keretmegállapodás időtartama alatt.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2016/S 090-159483
Ajánlati felhívás
11/05/2016 00:00