Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Több féllel kötendő keretszerződés hatásvizsgálatokkal és értékelésekkel összefü...
Ajánlatkérő:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
A TED-es közzététel dátuma:
18/10/2012
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
30/11/2012
Státusz:
Lezárt
Az ajánlati felhíváshoz tartozó dokumentumok letöltésének határideje lejárt. A dokumentumok letöltése nem lehetséges Az ajánlati felhíváshoz tartozó dokumentumok letöltésének határideje lejárt. A dokumentumok letöltése nem lehetséges
Információ
ENTR/172/PP/2012/FC.
Több féllel kötendő keretszerződés hatásvizsgálatokkal és értékelésekkel összefüggő tanulmányok és egyéb támogató szolgáltatások beszerzésére.
A konkrét feladatok meghatározására az egyes tételek keretében kiadott szolgáltatásigénylés keretében kerül sor az adott szerződések megkötésének figyelembevételével. A hatásvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat illetően a konkrét megbízatások egészben vagy részben a Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásaiban, azok mellékleteiben és működési útmutatóban (elsősorban a versenyképesség igazolásával kapcsolatos működési útmutatóban) foglalt feladatokat tartalmazzák. A témák elsősorban az uniós vállalkozásokat, ipari ágazatokat és az áruk belső piacát érintő kezdeményezésekhez kapcsolódnak. Lásd a következő címeket: http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Az értékeléseket illetően a konkrét megbízatások az uniós tevékenységek (ideértve az egyedi intézkedéseket, az ágazati szakpolitikákat* és a kiadási programokat) relevanciájának, hatékonyságának, eredményességének, hasznosságának és fenntarthatóságának értékelése tekintetében különféle tanulmány- és szolgáltatástípusokra fognak kiterjedni. * Lásd a felülvizsgálatot a következőben: COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brA feladatok jellemzően egy olyan jelentés benyújtásával érnek véget, amelyet az adott szerződésben megállapított szakmai előírásoknak megfelelően készítettek el. A munka kiterjedhet a Bizottság számára biztosítandó segítségnyújtásra is az érintett felekkel való konzultáció, illetve a hatásvizsgálattal és értékelési kérdésekkel összefüggő workshopok, konferenciák és szemináriumok szervezése terén. Az ilyen típusú szolgáltatással kapcsolatos feladatok tartalmazhatják háttérdokumentumok/vitairatok készítését, prezentációk és oktatás megtartását, valamint az eredményről összegző jelentések elkészítését is.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
Az ipari termékekre és szolgáltatási ágazatokra gyakorolt hatások vizsgálatai
Ez a tétel elsősorban az uniós intézkedéseknek az ágazati vagy összesített szintű gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges hatásával foglalkozna. A konkrét célkitűzés annak elemzése, hogy az uniós intézkedések hogyan befolyásolják az érintett ágazat(ok)ban a struktúrát, a versenyképességet és a növekedési potenciált. Ez magában foglalhatja az innovációra gyakorolt hatást, az olyan meghatározó tényezőket is figyelembe véve, mint az innováció költsége, a finanszírozás rendelkezésre állása és a piaci tényezők (az újabb áruk és szolgáltatások iránti igény bizonytalan volta).
Tétel 2
A vállalkozásokra gyakorolt hatások vizsgálata
Ez a tétel elsősorban az uniós kezdeményezéseknek a vállalkozásokra gyakorolt hatását, azok viselkedését és a szabályozói változásokra adott válaszait vizsgálná. Szükséges lenne hozzá – egyebek között – a mikroadatoknak az üzleti felmérésekből vagy cégszintű adatbázisokból való összegyűjtése, és szükség esetén az elméleti vagy ökonometriai modellek alkalmazása. Egyebek között hozzájárulna a szabályozói költségek szintjén, illetve az üzleti vállalkozások létrehozásához és bővítéséhez adott ösztönzők struktúrája terén zajló változások felméréséhez. Az eredmények a vállalkozásokat ösztönző szakpolitikák kialakításához szolgálhatnak hozzájárulásként.
Tétel 3
Az uniós vállalkozási és ágazati szakpolitikák előnyeinek és költségeinek elemzése
Ez a tétel elsősorban az uniós vállalkozási és iparági szakpolitikák és kezdeményezések előnyeinek és költségeinek felmérésére szolgálna. Ez egyebek közt olyan minőségi és mennyiségi adatokat biztosíthatna, amelyekkel kapcsolatban a piaci árak hiányában nehézségekbe ütközik a pénzben való kifejezés (pl. az egészségre és az emberi életre, illetve a környezetre gyakorolt hatás tekintetében). Ez szükségessé teheti meghatározott preferenciákon (pl. kontingens értékelésen) vagy a felfedett preferenciákon (pl. hedonikus árképzési módszer) alapuló módszerek alkalmazását. A kontingens értékelési módszer alapján például az egészségügyi hatás értéke oly módon vizsgálható, hogy megkérdezik az érintett feleket arról, hogy mekkora összeget fogadnának el vagy fizetnének azért, hogy ne szenvedjenek káros egészségügyi hatástól, illetve arról kérdezik meg az előbbi személyeket, hogy mekkora összegre tartanának igényt az őket ért káros egészségügyi hatás kompenzációjaként. Az értékes eredmények érdekében az előbbi felméréseket a kapcsolódó szakirodalomban ismertetett, nagyon szigorú feltételek szerint kell elvégezni, és így kell eljárni statisztikai elemzésük során is.A hedonikus árképzési módszer alapján például az egészségügyi hatás értéke közvetetten egy kapcsolódó piacon keresztül vizsgálható: például a veszélyes és kevésbé veszélyes munkák közötti bérezési különbség becslést ad a kockázati értékre vonatkozóan, és így a potenciális egészségügyi kár értékére is.
Tétel 4
Uniós programok, jogszabályok, szakpolitikák és egyéb tevékenységek értékelése
Ez a tétel a bizottsági tevékenységek, illetve az uniós szakpolitikák végrehajtása során vagy azt követően teljesített szolgáltatások értékelésére terjed ki, a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság munkaprogramját képezve. E tétel elsősorban a programok, szakpolitikák és jogszabályi intézkedések értékelésére irányul. A 4. tétel szerinti feladatok a feladatot kiadó szolgálat által megadott feladatmeghatározások szerint elkészített értekelési jelentés benyújtásával érnek véget, mindvégig szem előtt tartva az objektivitás, a megbízhatóság és a bizonyítékon alapuló értékelés alapelveit.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2012/S 201-329627
Ajánlati felhívás
18/10/2012 00:00