Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Jogi szolgáltatások.
Ajánlatkérő:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
A TED-es közzététel dátuma:
23/03/2017
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
18/04/2017
Státusz:
Lezárt
Információ
1701/G2/N.
Jogi szolgáltatások.
Az eljárás hatókörébe jogi szolgáltatások nyújtása tartozik – 5 tételben: 1. tétel: holland kereskedelmi jog, a szerződésjogot, az IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, az adójogot és az esetleges bírósági képviseletet tartalmazóan (keretszerződés 1 nyertes ajánlattevővel); 2. tétel: holland foglalkoztatási és munkajog, az adózást, a nyugdíj- és járulékjogot, valamint a foglalkozás-egészségügyi és munkahelyi biztonsági jogot tartalmazóan (1 ajánlattevővel kötött keretszerződés); 3. tétel: uniós közbeszerzési jog, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet (keretszerződés 1 nyertes ajánlattevővel); 4. tétel: belga kereskedelmi jog, a szerződésjogot, az IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, adójogot és az esetleges bírósági képviseletet tartalmazóan (keretszerződés 1 nyertes ajánlattevővel); 5. tétel: az EU foglalkoztatási és közszolgálati joga, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet (több féllel kötött keretszerződés 3 nyertes ajánlattevővel – verseny ismételt meghirdetésével).
Szolgáltatások
Tárgyalásos versenyeljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
1. tétel: holland kereskedelmi jog, a szerződésjogot, IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, adójogot és az esetleges bírósági képviseletet...
1. tétel: Az Europol szerződéseire általában az uniós jog érvényes, a holland joggal kiegészítve, amennyiben szükséges. A szerződés értelmezéséből, illetve alkalmazásából szármaszó viták esetében a hágai bíróságok döntése az irányadó. Az Europolnál nincs házon belül képzett holland jogász, ezért a kereskedelmi joggal kapcsolatban időnként holland jogi tanácsadásra van szükség. A tanácsadás olyan ügyeket is érinthet, amelyek szoftverlicencek feltételeivel és azoknak a holland törvények általi értelmezésével kapcsolatosak, továbbá az adatvédelem és a magánélet védelmének kérdéseivel.
Tétel 2
2. tétel: Holland foglalkoztatási és munkajog az adózást, a nyugdíj- és járulékjogot, valamint a foglalkozás-egészségügyi és munkahelyi biztonsági jogot tartalmazóan
A 2. tétel esetében: Az Europol a holland egészségügyi és biztonsági normákat alkalmazza. Foglalkoztatással és munkajoggal kapcsolatos kérdésekben alkalmanként jogi tanácsadásra van szükség, a nyugdíj és juttatások kérdését, a társadalombiztosítást és adójogot tartalmazóan.
Tétel 3
3. tétel: uniós közbeszerzési jog, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet
3. tétel: Az Europol házon belül rendelkezik közbeszerzési jogi szakértelemmel. Ez azt jelenti, hogy a munka fő részét házon belül kell elvégezni, és a jogi tanácsadás konkrét részletkérdésekre vonatkozik majd (pl. kritikus védelmi hozzájárulás az Europol által felvázoltak szerint), valamint taktikai tanács és esetleg francia nyelvű fordítások. Az Europol jogi csoportját be kell vonni és az eljárás minden egyes lépése során konzultálni kell velük.
Tétel 4
4. tétel: belga kereskedelmi jog, a szerződésjogot, IKT-val, illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot, a magánélet védelmének jogát és az adatvédelmi jogot, adójogot és az esetleges bírósági képviseletet...
A 4. tétel esetében: Az Europol részt vesz az intézményközi közbeszerzési eljárásokban (azaz az EU Bizottság által EU intézmények és ügynökségek nevében szervezett pályázati eljárásokban). Az így keletkező szerződésekre a belga jog és a brüsszeli bíróság jogrendje az irányadó. Alkalmasint az Europolnak általános belga kereskedelmi joggal kapcsolatos szaktanácsadásra van szüksége. A tanácsadás olyan ügyeket is érinthet, amelyek szoftverlicencek feltételeivel és azoknak a belga törvények általi értelmezésével, továbbá az adatvédelem és a magánélet védelmének kérdéseivel kapcsolatosak.
Tétel 5
az EU foglalkoztatási és közszolgálati joga, beleértve a tanácsadást és a Törvényszék előtti esetleges képviseletet
Az 5. tétel esetében: Az Europol az Európai Unió egyéb tisztviselőire irányadó alkalmazási feltételeknek és munkaügyi rendeleteknek megfelelően foglalkoztat köztisztviselőket. Az Europol rendelkezik házon belüli jogi szakértelemmel, és biztosítani kívánja önmaga számára annak lehetőségét (de nem kötelezettségét), hogy e tendereljárás alapján létesülő keretszerződés útján igénybe vegye egy ügyvédi iroda szolgáltatásait. Az Europol jogi csoportját be kell vonni és az eljárás minden egyes lépése során konzultálni kell velük.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2017/S 058-107188
Ajánlati felhívás
23/03/2017 00:00