Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Vezetői és ügyvezetői mesterszintű képzési programok.
Ajánlatkérő:
European Investment Bank (EIB)
A TED-es közzététel dátuma:
29/04/2017
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
19/06/2017
Státusz:
Lezárt
Információ
VP-1387.
Vezetői és ügyvezetői mesterszintű képzési programok.
Az EBB pályázati felhívást tesz közzé szállítók kiválasztása céljából, akiknek az lesz a feladata, hogy olyan vezetői fejlesztési programokat bonyolítsanak le, amelyek kollektív hivatalos képzéseket, testre szabott rendezvényeket és egyéni támogatást foglalnak magukban. A bank olyan szolgáltatókat keres, akik széles körű és fenntartható tapasztalattal rendelkeznek testre szabott vezetői fejlesztési programok és workshopok kidolgozásában és lebonyolításában nemzetközi környezetben (magánvállalatok és állami szervezetek).
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1 Feltörekvő vezetés program (Emerging leadership programme, ELP) Az e tétel keretében nyújtandó szolgáltatások a tudatossággal, kommunikációval és csapatmunkával kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére irányuló képzést foglalnak magukban. A célközönséget olyan vezető szakemberek alkotják, akik esetében valószínű, hogy rövid vagy középtávon (1–3 év) vezetői pozícióba lépnek. A valószínűleg vezetői pozícióba lépő vezető szakemberek egyetemi diplomával rendelkeznek és általában több mint 10 év tapasztalattal rendelkeznek szakterületükön. Már számos pozíciót betöltöttek, amelyek esetében a követelmények és a feladatok eléggé változatosak voltak, és ez lehetővé tette számukra, hogy különféle olyan készségeket és ismereteket sajátítsanak el, amelyek szükségesek egy csapat és annak működtetési és személyi állományi kihívásainak kezeléséhez. A program keretében nyújtott képzések elvárt időtartama 3 nap. A képzés lebonyolítható egymást követő vagy nem egymást követő napokon, utóbbi esetben 3 hónapon belül. Az EBB várakozásai szerint 2–4 képzést tervez lebonyolítani évente.
Tétel 2 A vezetés alapjai program (Foundation of leadership programme, FLP) Az e tétel keretében nyújtandó szolgáltatások más személyek vezetésével és a specialista szerepből csoportvezetői szerepbe történő előmenetellel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére irányuló képzést foglalnak magukban: a célközönséget a közelmúltban kinevezett vagy toborzott egységvezetők képezik, amely szint az EBB személyi állományának hierarchiájában az első vezetői szint; a program keretében tartott képzések elvárt időtartama 4 nap, azaz kétszer 2 egymást követő nap (2 x 2 nap) 3 hónap alatt; az EBB várakozásai szerint 2–4 képzést kíván lebonyolítani évente; továbbá amennyiben az EBB kéri, előfordulhat, hogy e program valamennyi korábbi résztvevője számára évente egyszer opcionális „alumni” (nyomon követési ülés) napot kell szervezni.
Tétel 3 Vezetői fejlesztési program (Leadership development programme, LDP) Az e tétel keretében nyújtandó szolgáltatások olyan képzésre irányulnak, amelyek menedzsereknek segítenek a vezetővé válásban. A fejlesztendő kompetenciák a következők: a célközönséget a közelmúltban kinevezett vagy toborzott osztályvezetők képezik, amely szint az EBB személyi állományának hierarchiájában a második vezetői szint (középvezetői szint); a képzésenként elvárt időtartam 6 nap, azaz kétszer 3 egymást követő nap (2 x 3 nap) 3 hónap alatt.
Tétel 4 Haladó vezetői fejlesztési program (Advanced leadership development programme, ALDP) Az e tétel keretében nyújtandó szolgáltatások vezetői rendszerekkel és komplexitással, stratégiával és jövőképpel, és vezetői átmenettel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére irányuló képzést foglalnak magukban. A célközönséget a közelmúltban kinevezett vagy toborzott részlegvezetők és igazgatóságvezetők, azaz igazgatók képezik, amely szint az EBB személyi állományának hierarchiájában a harmadik és negyedik vezetői szint (rangidős ügyvezetés).
Tétel 5 Rangidős ügyvezetői vezetői programok (Senior executive leadership programme, SELP) Ez a program hasonló a jelentősebb egyetemek és üzletemberképző iskolák által, a bank rangidős vezetői számára releváns, vezetéssel kapcsolatos témákban kínált vezetőképzési programokhoz. A javaslat szerint a 4. tétel keretében nyújtott ALDP-t fogja kiegészíteni. A bank célja egy több féllel kötendő keretmegállapodás aláírása legalább 3 és legfeljebb 5 szolgáltatóval annak érdekében, hogy az érintett személyek speciális képzési célkitűzéseinek, napirendjének és a kurzusok választható időpontjainak figyelembevételével választani lehessen több SELP program között. A célközönséget részlegvezetők és igazgatóságvezetők, azaz igazgatók képezik, amely szint az EBB személyi állományának hierarchiájában a harmadik és negyedik vezetői szint (rangidős ügyvezetés). A képzésenként elvárt időtartam legalább 3 és legfeljebb 10, egymást követő vagy nem egymást követő nap.
Tétel 6 Ügyvezetői mesterszintű program (Executive masterclass programme, EMP) E program keretében több témára fognak javaslatot tenni az ELP, FLP, LDP és ALDP kiegészítésére. A mesterszintű képzések úgy lesznek kialakítva, hogy a résztvevők számára lehetőséget biztosítsanak a véleményalkotásra a legmodernebb vezetői témákról, valamint hogy elmélyítsék saját gyakorlatukat a fenntartható tanulási módszer és fejlődés tekintetében. A bank célja egy több féllel kötendő keretmegállapodás aláírása legalább 3 és legfeljebb 5 szolgáltatóval, annak érdekében, hogy szélesebb körű választék álljon rendelkezésre a különféle mesterszintű módszertanokból és a tartalmak jobban igazodjanak a különféle célközönségek igényeihez, és különféle célkitűzések meg tudjanak valósulni. Amennyiben a bank EMP-re tart igényt, akkor valamennyi szolgáltatónak szolgáltatásigénylést küld és kizárólag 1 szolgáltatót fog kiválasztani a megbízásra a keretszerződés 4. cikkével összhangban. A célközönség azonos az ELP, FLP, LDP és ALDP programok célközönségével. A képzések elvárt időtartama legalább fél nap és legfeljebb 1 nap az EBB luxembourgi helyszínein. Évente 2–4 képzés szervezésére fog sor kerülni.
Hirdetmények
Hivatkozás Notice type A közzététel dátuma
2017/S 099-195195 Helyesbítés 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Ajánlati felhívás 29/04/2017 00:00