Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Kibocsátási egységek kereskedelme és a szén-dioxid-piac felügyelete.
Ajánlatkérő:
European Commission, DG ENV+CLIMA
A TED-es közzététel dátuma:
30/05/2017
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
12/07/2017
Státusz:
Lezárt
Információ
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Kibocsátási egységek kereskedelme és a szén-dioxid-piac felügyelete.
A 3 külön tételre szerződő nyertes ajánlattevők jogi, pénzügyi segítségnyújtás, valamint elszámolási és audit szakértelem révén segítik a Bizottságot az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében történő kibocsátásiegység-kereskedelem és szén-dioxid-piaci felügyelet integritásának és megbízhatóságának biztosításában, amelynek keretében kidolgozzák a vonatkozó jogi szabályozást, annak végrehajtási és monitoring szabályait, a közbeszerzési eljárásokat és a szerződéses megállapodásokat, továbbá gondoskodnak a problémák, incidensek és krízishelyzetek megfelelő időben történő, hatékony kezeléséről. E pályázati felhívás a HL 2016/S-ben a 103-183492 szám alatti előzetes összesített hirdetmény keretében került közzétételre „Segítségnyújtás a Bizottság számára az 1031/2010/EU Bizottsági Rendelet („aukciós rendelet”), valamint az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer keretében létrehozott piacfelügyeleti keretrendszer végrehajtásával kapcsolatban” címmel.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
Jogi segítségnyújtás
Az 1. tételre vonatkozó keretszerződés induló időtartama 24 hónap és automatikusan 2 alkalommal megújul (a maximális időtartama 72 hónap). Az e tétel szerinti keretszerződést elnyert ajánlattevő(k) a következő szolgáltatások teljesítésére kérhetők fel: 1) jogi segítségnyújtás az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében működő elsődleges és másodlagos kibocsátásiegység-kereskedelmi piacot szabályozó jogszabályok kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához; 2) jogi segítségnyújtás a szerződés-kezeléshez; 3) jogi segítségnyújtás a közös aukciós platform, illetve az aukció-ellenőr vonatkozásában a közös közbeszerzéshez; 4) jogi segítségnyújtás a közös közbeszerzési megállapodások kezeléséhez; 5) koordinációs és átadási feladatok. További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatók (lásd a pályázati dokumentáció 2.3. szakaszát).
Tétel 2
Gazdasági és pénzpiaci elemzés
A 2. tételre vonatkozó keretszerződés induló időtartama 24 hónap és automatikusan 2 alkalommal megújul (a maximális időtartama 72 hónap). A 2. tétel szerinti keretszerződést elnyert ajánlattevő(k) a következő szolgáltatások teljesítésére kérhetők fel: 1) a szén-dioxid-piacok működésének gazdasági és pénzügyi elemzése; 2) gazdasági és pénzügyi tanácsadás az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében működő elsődleges és másodlagos kibocsátásiegység-kereskedelmi piacot szabályozó jogszabályok kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához; 3) gazdasági és pénzügyi tanácsadás a szerződés-kezeléshez; 4) gazdasági és pénzügyi tanácsadás, valamint támogatás a közös aukciós platformra, illetve az aukció-ellenőrre vonatkozó közbeszerzéshez; 5) gazdasági és pénzügyi tanácsadás a közös közbeszerzési megállapodások kezeléséhez; 6) koordinációs és átadási feladatok. További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatók (lásd a pályázati dokumentáció 2.3. szakaszát).
Tétel 3
Elszámolási és audit szolgáltatások
A 3. tételre vonatkozó keretszerződés induló időtartama 24 hónap és automatikusan 2 alkalommal megújul (a maximális időtartama 72 hónap). A 3. tétel szerinti keretszerződést elnyert ajánlattevő(k) a következő szolgáltatások teljesítésére kérhetők fel: 1) elszámolási és audit szolgáltatások a kibocsátás-kereskedelmi szabályozás végrehajtásával összefüggésben, ideértve a kibocsátás-kereskedelmi szabályozás aukciós platformok általi végrehajtásával kapcsolatos megfelelőségi auditot; 2) elszámolási és audit szolgáltatások az elsődleges és másodlagos kibocsátásiegység-kereskedelmi piacra vonatkozó uniós pénzpiaci jogszabályok kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához; 3) elszámolási és audit szolgáltatások a közös aukciós platform és az aukció-ellenőr kinevezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokhoz, ideértve a pénzügyi követelmények és a költségstruktúra meghatározásához, valamint a jelentkezők, illetve ajánlattevők pénzügyi helyzetének értékeléséhez nyújtott segítséget is; 4) elszámolási és audit szolgáltatások a közös aukciós platformmal és az aukció-ellenőrrel létrehozott szerződések vonatkozásában, ideérve az e szerződések szerinti szolgáltatások teljesítését vizsgáló operatív auditot, valamint a költségek, költségvariánsok meghatározását vizsgáló auditot, és a szerződések alapján történő árfelülvizsgálat becslését. 5) átadási feladatok. További részletek a közbeszerzési dokumentációban találhatók (lásd a pályázati dokumentáció 2.3. szakaszát).
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2017/S 102-203754
Ajánlati felhívás
30/05/2017 00:00