Ajánlati felhívás részletei

Cím:
A faanyagokról szóló EU rendelet végrehajtásának támogatása.
Ajánlatkérő:
European Commission, DG ENV+CLIMA
A TED-es közzététel dátuma:
05/06/2013
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
24/07/2013
Státusz:
Lezárt
Az ajánlati felhíváshoz tartozó dokumentumok letöltésének határideje lejárt. A dokumentumok letöltése nem lehetséges Az ajánlati felhíváshoz tartozó dokumentumok letöltésének határideje lejárt. A dokumentumok letöltése nem lehetséges
Információ
ENV.E.2/SER/2013/0027.
A faanyagokról szóló EU rendelet végrehajtásának támogatása.
Az Európai Uniónak az illegális fakitermeléssel és a kapcsolódó kereskedelemmel szembeni küzdelmére irányuló politikája még 2003-ban került meghatározásra az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtásával, az irányítással és kereskedelemmel (FLEGT) kapcsolatos cselekvési tervvel. Ez egy intézkedéscsomagot javasolt a probléma kezelésére irányuló nemzetközi erőfeszítések támogatására. A cselekvési terv végrehajtásában az EU önkéntes partnerségi megállapodásokról (VPA-k) tárgyalt a fakitermelő országokkal (partnerországok), amelyek jogilag kötelező erejű kötelezettséget rónak a felekre egy engedélyezési rendszer megvalósítására és a megállapodásokban meghatározott faanyagok és fatermékek kereskedelmének szabályozására.Tekintettel a probléma jelentős volumenére és sürgősségére, szükséges volt a FLEGT cselekvési terv további intézkedésekkel történő kiegészítése és megerősítése, és ezért elfogadásra került a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 20.10.2010 keltezésű 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely 2.12.2010 keltezéssel lépett hatályba:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmA rendelet a mellékletében a Közösségi Vámkódex Nómenklatúrája szerint felsorolt fatermékek széles körére terjed ki. Ez 3.3.2013 naptól vált alkalmazandóvá, hogy elegendő időt hagyjon az uniós gazdasági szereplőknek, fakitermelőknek és a tagállamoknak, valamint a kereskedelmi partnereknek arra, hogy felkészüljenek. 2012 júniusára a Bizottság elfogadta a szükséges nem jogalkotási aktusokat: a 363/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet és a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletet. 2013-ban a Bizottság – a tagállamokkal való szoros együttműködésben – az EUTR-re vonatkozó útmutató dokumentumot dolgozott ki, amelyben a rendelet sajátos szempontjait tisztázta.Bár a rendeletek közvetlenül kötelező érvényűek az EU egész területén, a tagállamok kötelesek bizonyos konkrét intézkedéseket tenni és felelősek azok mindennapi végrehajtásáért és érvényesítéséért.A szerződés célja:1. az Európai Bizottság támogatása a felügyeleti szervezetekhez benyújtott kérelmek elbírálásában;2. az Európai Bizottság támogatása a fentiekben részletezett EUTR végrehajtásának és érvényesítésének ellenőrzésében;3. input biztosítása az Európai Bizottság részére a fenti 1. és 2. pont vonatkozásában a rendelet felülvizsgálatában történő felhasználásra, amelyre a tervek szerint 2015-ben kerül sor.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
N/A
Mérföldkövek
05/06/2013 00:00
N/A
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2013/S 107-182396 Ajánlati felhívás 05/06/2013 00:00