Ajánlati felhívás részletei

Cím:
A munkahelyi biztonság, higiénia és jóllét ellenőrzésére, valamint közegészségüg...
Ajánlatkérő:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
A TED-es közzététel dátuma:
22/11/2017
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
22/12/2017
Státusz:
Lezárt
Információ
OIB.02/PO/2017/055/782.
A munkahelyi biztonság, higiénia és jóllét ellenőrzésére, valamint közegészségügyi felügyeleti szolgáltatások teljesítésére, és élelmiszerek elemzésére irányuló szolgáltatások.
A közbeszerzés célja az alábbi területekre irányuló felügyeleti és ellenőrzési szolgáltatásokra vonatkozó 2 keretszerződés megkötése: az alkalmazottak biztonságának, higiéniai körülményeinek és jóllétének felügyelete és ellenőrzése; közegészségügyi felügyeleti szolgáltatások, valamint éttermekben, önkiszolgáló éttermekben, étkezdékben, bölcsődékben, gyermekgondozó létesítményekben, valamint automatákban készített és/vagy értékesített ételek és italok elemzése. A szolgáltatások teljesítésére az Európai Bizottság által használt és/vagy kezelt, illetve a Bizottság által a szerződés időtartama alatt a jövőben esetlegesen használatba vett vagy kezelt, a Brüsszel régióban és a környező területeken található épületekben kerül sor.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Egy vagy több tétel
Keretmegállapodás
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Részvételi feltételek
az ajánlattevőnek mellékelnie kell a pályázatához az e felhívás III.1., „Részvételi feltételek” pontjában előírt dokumentumokat és információkat, valamint a pályázati dokumentáció „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrző listája” című 1.1. és 2.1. mellékletében felsorolt dokumentumokat. Az ajánlattevőnek megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. A nyilatkozatnak az alábbi mintát kell követnie (a minta teljes terjedelmében az alábbi oldalon van közzétéve): http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia a nyilatkozatban foglaltakat. Megjegyzés: amennyiben a szerződést csoportoknak ítélik oda, a csoportoknak nyilatkozatot kell tenniük, igazoló dokumentumokkal és információval minden egyes tagra vonatkozóan.
a pályázónak be kell nyújtania a következőt: — az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum), — kimutatás az utóbbi 3 pénzügyi év során realizált éves forgalomról a jelen ajánlati felhívás 1. és 2. tétele által lefedett területre vonatkozóan.
az ajánlattevőknek a kiválasztás érdekében az elmúlt 3 pénzügyi évre legalább 2 400 000 EUR összegű éves átlagforgalmat kell igazolniuk az 1. tételre és 250 000 EUR összegű éves átlagforgalmat a 2. tételre vonatkozóan.
a pályázónak be kell nyújtania a következőt: 1. tétel: — kimutatás az elmúlt 3 pénzügyi évben átlagosan alkalmazott személyek számáról, a pozíciók különböző kategóriáira lebontva, — az elmúlt 3 évben az e tétel által lefedett területe irányuló 5 legfőbb szerződés felsorolása. A felsorolásban fel kell tüntetni az ellenőrzött épületek alapterületét, valamint az elvégzett ellenőrzések típusát. Megjegyzés: az ajánlattevőknek igazolniuk kell az e tétel által lefedett egyes területeken szerzett tapasztalatot, — minőségirányítási rendszer meglétének igazolása (ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány); 2. tétel: — annak igazolása, hogy az ajánlattevő kijelölt legalább 1 vezetőt/helyettest, aki a szerződés odaítélése esetén a szerződésért felelős.
1. tétel: — az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a műszaki személyzete 20 főből áll, akik közül 5 fő mérnöki végzettséggel rendelkezik (egyetemi szint, vagy felsőfokú, nem egyetemi szint), — az elmúlt 3 év alatt teljesített 5 referenciaszerződés által lefedett teljes alapterület legalább 1 000 000 m2 (azaz 333 000 m2/év), — ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány; 2. tétel: 1 vezető helyettes (egyetemi szintű, vagy felsőfokú, nem egyetemi szintű végzettség) a közegészségügyi felügyelet, valamint az ételek és italok elemzése területén, legalább 3 éves, ezen a területen szerzett szakmai tapasztalattal kiegészítve.
Mérföldkövek
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
A munkahelyi biztonság, higiénia és jóllét ellenőrzése az Európai Bizottság által használt és/vagy kezelt épületekben
Az alkalmazottak biztonságának, higiéniai körülményeinek és jóllétének ellenőrzésére irányuló rendszeres technikai ellenőrzések, egyszeri technikai ellenőrzések, valamint a kapcsolódó speciális és kiegészítő szolgáltatások teljesítése az Európai Bizottság által Brüsszelben és a környező területeken használt valamennyi épületre kiterjedően.
Tétel 2
Közegészségügyi felügyeleti szolgáltatások, valamint ételek és italok elemzése
Közegészségügyi felügyeleti szolgáltatások biztosítása és az Európai Bizottság által használt és/vagy kezelt brüsszeli és Brüsszel környéki épületekben található éttermekben, önkiszolgáló éttermekben, kávézókban, bölcsődékben, gyermekgondozó létesítményekben, az Európai Intézményközi Központban (CIE) és automatákban készített és/vagy értékesített ételek és italok elemzése.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2017/S 224-465156
Ajánlati felhívás
22/11/2017 00:00