Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Jogvédelmi biztosítás a személyzet számára
Ajánlatkérő:
European Court of Auditors (ECA)
A TED-es közzététel dátuma:
28/04/2018
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
22/05/2019
Státusz:
Lezárt
Információ
CPN 634
Jogvédelmi biztosítás a személyzet számára
A luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék jogvédelmi biztosítást nyújtó biztosítót kíván kiválasztani a személyzet számára annak érdekében, hogy ily módon biztosítsa személyzete tagjai számára a jogvédelem előnyeit, hogy azt a feladatkörükből adódó, vagy feladatkörük ellátása során keletkezett bizonyos jogviták keretében érvényesíthessék, különösen alperesként vagy felperesként történő képviseletük céljából. Az eljárás 2 szakaszból áll: — az 1. szakaszban valamennyi érdekelt gazdasági szereplő kérheti a részvételt, — a 2. szakaszban az ajánlattételre felkért jelentkezőket kérik fel ajánlat benyújtására. A szerződés 3 tételre tagolódik. A Számvevőszék odaítélheti a szerződést egy biztosítónak az 1. tételre vonatkozóan, vagy egy biztosítónak az 1. tételre vonatozóan és egy másik biztosítónak a 2. tételre vonatkozóan, illetve egy biztosítónak a 3. tételre vonatkozóan. Ugyanazon szereplő benyújthat egyetlen ajánlatot (az 1., 2. vagy 3. tételre), vagy 2 tételre (1. és 2. tétel) irányuló ajánlatot is.
Szolgáltatások
Tárgyalásos versenyeljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
28/04/2018 00:00
22/05/2019 23:59
30/05/2018 17:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
A személyzet jogvédelmi képviselete felperesként
Az 1. tétel tárgyát képező jogvédelmi biztosításra irányuló szerződés célkitűzése az eljárás költségeinek átvállalása és a személyzet tagja és egy harmadik fél között felmerülő vita vagy jogvita esetén nyújtott tanácsadási szolgáltatások biztosítása, nevezetesen a személyzet tagjának felperesként való képviselete bizonyos jogainak polgári, büntető-, közigazgatási eljárásban történő érvényesítése, vagy az elszenvedett kár peren kívüli megtérítése érdekében. A személyzet tagja, a jogvédelmi biztosítás kedvezményezettje tágabb értelemben vett „áldozatként” jár el.
Tétel 2
A személyzet jogvédelmi képviselete alperesként
A 2. tétel tárgyát képező jogvédelmi biztosításra irányuló szerződés célkitűzése az eljárás költségeinek átvállalása, vagy a személyzet tagja és egy harmadik fél között felmerülő vita vagy jogvita esetén nyújtott tanácsadási szolgáltatások biztosítása, nevezetesen a személyzet tagjának polgári, büntető-, közigazgatási eljárásban való védelme érdekében. A személyzet tagja, a jogvédelmi biztosítás kedvezményezettje tágabb értelemben vett „vádlottként” jár el.
Tétel 3
A személyzet jogvédelmi képviselete alperesként és felperesként
A 3. tétel tárgyát képező jogvédelmi biztosításra irányuló szerződés célkitűzése az eljárás költségeinek átvállalása, vagy a személyzet tagja és egy harmadik fél között az 1. és 2. tétel által lefedett helyzetek esetében nyújtott tanácsadási szolgáltatások biztosítása, mely helyzetekben a személyzet jogvédelemben részesülő tagjai áldozatként vagy vádlottként járnak el.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2018/S 083-185960
Ajánlati felhívás
28/04/2018 00:00