Ajánlati felhívás részletei

La date limite de réception des offres est postposée au 09/07/2018 à 17h00. La date d'ouverture des offres est postposée au 10/07/2018 à 10:00
Cím:
Csomagok és kiadványok Brüsszelből a világ többi részére történő oda- és visszas...
Ajánlatkérő:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
A TED-es közzététel dátuma:
16/05/2018
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
09/07/2018
Státusz:
Lezárt
Információ
OIB.02/PO/2018/002/747
Csomagok és kiadványok Brüsszelből a világ többi részére történő oda- és visszaszállítására irányuló szolgáltatások
A szolgáltatások különböző tételek (kiadványok és egyéb, csomagokban, raklapokon, dobozokban és más csomagolásba csomagolt szállítandó tételek) összegyűjtését, azoknak a címzettekhez való el- és leszállítását, a biztosítás és az azt követő adminisztratív és vámügyi formalitások, valamint díjak intézését, továbbá a rendeltetési országok jogszabályainak megfelelő csomagolási előírások betartását foglalják magukban. Az esetek többségében a szállítandó tételeket fóliázott raklapokra csomagolják. A Brüsszelből szállítandó tételeket a Bizottság központi postaszolgálatának épületéből adják fel a 4 rendeltetésihely-zónába: 1. zóna (Európai Unió és az EFTA országok), 2. zóna (egyéb európai országok), 3. zóna (az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény országai) és 4. zóna (a világ többi része).
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Keretmegállapodás
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ár
Részvételi feltételek
Az ajánlattevőnek pályázatához mellékelnie kell a jelen felhívás III.1. „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a pályázati dokumentáció I. „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrzőlistája” mellékletében felsorolt dokumentumokat és információkat. Az ajánlattevőnek megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott ünnepélyes nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. A becsületbeli nyilatkozatnak teljes terjedelmében a következő oldalon található mintát kell követnie: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia a becsületbeli nyilatkozatban foglaltakat. Megjegyzés: csoportosulásoknak – a szerződés odaítélése esetén – minden egyes tagra vonatkozóan be kell nyújtaniuk a becsületbeli nyilatkozatot, valamint az igazoló dokumentumokat és információkat.
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az alábbiakat: — az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves, adózás előtti eredményéről az utolsó 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utolsó 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor az ajánlattevőnek egyéb dokumentumokat kell benyújtania pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozóan. Ilyenek lehetnek például a harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések vagy az ezekkel egyenértékű dokumentumok, — kimutatás a teljes éves forgalomról az utóbbi 3 pénzügyi évre visszamenően.
A pályázónak a kiválasztása érdekében az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan legalább 200 000 EUR összegű teljes átlagforgalmat kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az alábbiakat: — a szóban forgó területen az elmúlt 3 évben teljesített főbb szolgáltatások listája, amely rövid leírást tartalmaz a nyújtott szolgáltatások volumenéről, illetve tartalmazza a mennyiségeket, a dátumokat és a tételek címzettjeinek nevét. A minőségirányításhoz: Az ajánlattevőnek igazolnia kell egy, a legalább az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszerre alapuló szervezet meglétét: — az ISO 9001 tanúsítvány másolatának benyújtásával, a lefedett terület és a tanúsítványt kiállító akkreditált szervezet megjelölésével, — bármely egyéb megfelelő, egyenértékű dokumentum másolatának benyújtásával, amely harmadik fél által végzett ellenőrzést követően tanúsítványként, engedélyként vagy meghatalmazásként elismerhető, — a nyertes ajánlattevő által létrehozott minőségirányítási rendszer dokumentációjának benyújtásával, a vállalkozás nevében kötelezettségvállalásra felhatalmazott személy írásos és aláírt kötelezettségvállalásával, mely dokumentumnak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: —— minőségpolitika és minőségügyi célkitűzések, —— dokumentációs rendszer (a külső és belső dokumentumok kezelése, a nyilvántartások kezelése, a nem-megfelelőség, a megelőző intézkedések, a korrekciós intézkedések és a belső ellenőrzések kezelése), —— az alkalmazandó eljárások definíciója és feltérképezése, —— ellenőrző rendszer (belső ellenőrzés stb.), —— eredményelemző rendszer (vezetőségi felülvizsgálat, panaszok, vizsgálatok, elégedettség, mutatók stb.). A környezetgazdálkodáshoz: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania egy ISO 14001, EMAS vagy ezekkel egyenértékű, a szállítás és erőforrások/logisztika területére vonatkozó tanúsítványt. Az egyenértékűséget egy olyan, a vezetőség (pl. az igazgatótanács) által összeállított és jóváhagyott környezetgazdálkodási terv igazolja, amely tartalmazza a kritikus tevékenységeket, a végrehajtott intézkedéseket (vagy politikát), a tervezett fejlesztéseket és az eredményekre vonatkozó minden egyéb információt.
Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy évente legalább 2000 szállítást teljesít legalább 15 európai országra kiterjedően.
Mérföldkövek
16/05/2018 00:00
09/07/2018 17:00
10/07/2018 10:00
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2018/S 121-275186
Helyesbítés
27/06/2018 00:00
2018/S 106-240968
Helyesbítés
06/06/2018 00:00
2018/S 092-207889
Ajánlati felhívás
16/05/2018 00:00