Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatások – nagy felbontású felszínborí...
Ajánlatkérő:
European Environment Agency (EEA)
A TED-es közzététel dátuma:
17/07/2018
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
02/10/2018
Státusz:
Lezárt
Információ
EEA/IDM/R0/18/009
Kopernikusz szárazföld-megfigyelési szolgáltatások – nagy felbontású felszínborítási jellemzők a 2018-as referenciaévre vonatkozóan
Az ajánlati felhívás célja szolgáltatási szerződés(ek) megkötése egy vagy több gazdasági szereplővel a meglévő 4 nagy felbontású réteg (HRL) frissítésére és létrehozására néhány változtatással (főként új vagy módosított változási termékek) a 2018-as referenciaévre vonatkozóan, valamint változási termékek a 2015 és 2018 közötti időszakra vonatkozóan.Az ajánlati felhívás 4 tételből áll:— 1. tétel: 2018. évi átjárhatatlanság, 2015–2018 közötti átjárhatatlansági változások és 2018. évi beépítés,— 2. tétel: Erdei termékek: Faborítottsági sűrűség, domináns levéltípus és változási termékek, valamint erdei jellegű termékek,— 3. tétel: Füves terület és a füves terület változása,— 4. tétel: Víz és nedvesség.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Egy vagy több tétel
Közbeszerzési szerződés
Részvételi feltételek
A pályázati dokumentáció 2.2.1. és 2.2.2.1. szakaszának megfelelően.
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
Mérföldkövek
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1 2018. évi átjárhatatlanság, 2015–2018 közötti átjárhatatlansági változások és 2018. évi beépítés Ez a tétel 3 fő termék előállítására vonatkozik:1) Az átjárhatatlanság állapotára vonatkozó termékek folytatása a 2018-as referenciaévre vonatkozóan, de a térbeli felbontás 20 m-ről (jelenleg) 10 m-re történő növelésével;2) A meglévő átjárhatatlanság-változási termékek folytatása a 2015 és 2018 közötti időszakra vonatkozóan (20 m-ről); valamint3) A beépítési összetevő állapotát mutató réteg 2018-ra vonatkozóan, 10 m-es térbeli felbontás mellett.Az átjárhatatlansági nagy felbontású réteg (HRL) a HRL-ek közül a leghosszabb idősorral rendelkezik (2006-os, 2009-es, 2012-es és 2015-es termékek révén), a kapcsolódó változási termékekkel. Az előállítás módja és munkamenete mostanra viszonylag stabilizálódott, de a korábbi termékekhez képest két fő változás történt:1) A 2018. évi átjárhatatlansági állapot-rétegnél a térbeli felbontás 20 m x 20 m képpontról 10 m x 10 m képpontra nő a technológiai előrelépéseknek és javításoknak köszönhetően;2) Hozzáadott érték nyújtása érdekében harmonizált beépítési termék előállítása, melyet az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) fejlesztett ki az Európai települési térkép (ESM) részeként, és amely a Sentinel-2 képeken alapul, és teljes mértékben összehangolják az átjárhatatlansági összetevővel, az azzal megegyező 10 m x 10 m térbeli felbontásban.
Tétel 2 Erdei termékek: Faborítottsági sűrűség, domináns levéltípus és változási termékek, valamint erdei jellegű termékek Ez a tétel az erdei nagy felbontású réteg (HRL) második frissítésére vonatkozik, és nagymértékben követi a már kialakított előállítási munkamenetet és eljárást a 2018-as referenciaévre vonatkozó fő faborítottsági sűrűség (TCD) és domináns levéltípus (DLT) termékek meghatározásához. Származtatott „erdei” termékeket is tartalmazóan a korábbi termékekhez hasonlóan. Az erdőkre vonatkozó korábbi nagy felbontású rétegekhez (HRL) képest történt fő változások:1) A térbeli felbontás növelése 10 m x 10 m értékre az állapotrétegekre vonatkozóan, a többi nagy felbontású réteggel összhangban; valamint2) A változási termékek egyszerűsítése az első (2012–2015. évi) erdei változási termékekből levont következtetések alapján.A változási termékeknek a rendelkezésre álló teljes idősorra vonatkozó előállítása érdekében ezeket az egyszerűsítéseket a 2012–2015-ös (a 2012–2015. évi változási termékek alapján) és a 2015–2018-as időszakra is alkalmazzák.
Tétel 3 Füves terület és a füves terület változása Ez a tétel a 2015. évi füves területre irányuló termékek frissítésére és egy, a füves területekre vonatkozó első változási termék előállítására vonatkozik. A térbeli felbontás 10 m x 10 m értékre nő az állapotrétegekre vonatkozóan, a többi tétellel összhangban.
Tétel 4 Víz és nedvesség Ez a tétel a 2015-ös víz- és nedvesség-alaptermék „gördülő előzmények” típusú frissítésére vonatkozik. Ez a frissítési típus eltér a többi tételnél alkalmazottól, mivel a víz és nedvesség (WAW) termék alapvetően a vizes és nedves körülmények előfordulásának gyakoriságát térképezi fel egy hosszú, 7 éves időszakra vonatkozóan (évente 4 szezonális megfigyeléssel). A többi tétellel összhangban a víz- és nedvességtermék 2018-as referenciaévi frissítése 10 m x 10 m térbeli felbontásra vált a WAW termékre vonatkozóan.
Hirdetmények
Hivatkozás Notice type A közzététel dátuma
2018/S 183-413243 Helyesbítés 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Ajánlati felhívás 17/07/2018 00:00