Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Polcrendszerek, rácsos válaszfalak beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
Ajánlatkérő:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
A TED-es közzététel dátuma:
28/07/2018
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
12/11/2018
Státusz:
Lezárt
Információ
OIB.02/PO/2018/008/750
Polcrendszerek, rácsos válaszfalak beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
Polcrendszerek, rácsos válaszfalak beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
Árubeszerzések
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Keretmegállapodás
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
Részvételi feltételek
Az ajánlattevőnek pályázatához mellékelnie kell a jelen felhívás III.1. „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a pályázati dokumentáció I. „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrzőlistája” mellékletében felsorolt dokumentumokat és információkat.
— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben az ajánlattevőnek igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves, adózás előtti eredményéről az utolsó 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utolsó 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor az ajánlattevőnek egyéb dokumentumokat kell benyújtania pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozóan. Ilyenek lehetnek például a harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések vagy az ezekkel egyenértékű dokumentumok,— kimutatás az elmúlt 3 pénzügyi év során a szóban forgó szerződés szerinti területen realizált specifikus éves forgalmáról.
az ajánlattevőnek a kiválasztás érdekében 800 000 EUR összegű átlagos éves forgalmat kell igazolnia az utolsó 3 pénzügyi évre vonatkozóan.
— az ajánlattevőnek be kell nyújtania legalább 5 olyan, polcrendszerek leszállításának és felszerelésének teljesítésére vonatkozó igazolást, amelyek közül 1 példány rögzített irattároló polcrendszer leszállítására és felszerelésére, 1 példány rögzített könyvtári polcrendszerek leszállítására és felszerelésére, 2 példány mobil polcrendszerek leszállítására és felszerelésére, 1 példány pedig ipari polcrendszerek leszállítására és felszerelésére vonatkozik, és amelyek teljesítésére az elmúlt 3 év során került sor; a felszereléssel egybekötött leszállítások értékét, időtartamát, kezdő időpontját, valamint magán vagy állami megrendelőik teljes körű (kapcsolattartó neve, cím, telefonszám, e-mail-cím) elérhetőségét is fel kell tüntetni,— az ajánlattevőnek igazolnia kell egy, a legalább az ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszerre alapuló szervezet meglétét:—— vagy az ISO 9001 tanúsítvány hitelesített másolatának benyújtásával, az annak hatálya alá tartozó terület és a tanúsítványt kiállító akkreditált szervezet megjelölésével,—— vagy bármely egyéb egyenértékű referencia hiteles másolatának benyújtásával, amely harmadik fél által végzett ellenőrzést követően tanúsítványként, engedélyként vagy meghatalmazásként elismerhető,—— a nyertes ajánlattevő által létrehozott minőségirányítási rendszer dokumentációjának benyújtásával, a vállalkozás nevében kötelezettségvállalásra felhatalmazott személy írásos és (az ajánlati felhívás közzététele előtt) aláírt kötelezettségvállalásával, mely dokumentumnak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:—— minőségpolitika és minőségügyi célkitűzések,—— dokumentációs rendszer (a külső és belső dokumentumok kezelése, a nyilvántartások kezelése, a nem-megfelelőség, a megelőző intézkedések, a korrekciós intézkedések és a belső ellenőrzések kezelése),—— az alkalmazandó eljárások definíciója és feltérképezése,—— ellenőrzési rendszer (belső ellenőrzés stb.),—— eredményelemző rendszer (vezetőségi felülvizsgálat, panaszok, vizsgálatok, elégedettség, mutatók stb.),—— kiigazítási és fejlesztési terv (vállalati terv, az igazgatóság és a szolgáltok cselekvési tervei stb.).
A kiválasztás érdekében az ajánlattevőnek igazolnia kell az alábbiakat:(1) rögzített irattároló polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 25 000 EUR értékben;(2) rögzített könyvtári polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 20 000 EUR értékben;(3) mobil polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 40 000 EUR értékben, mindkét referenciára vonatkozóan;(4) ipari polcrendszerek felszereléssel egybekötött leszállítása legalább 200 000 EUR értékben.
Mérföldkövek
28/07/2018 00:00
12/11/2018 15:00
13/11/2018 10:00
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2018/S 158-360975
Helyesbítés
18/08/2018 00:00
2018/S 144-328434
Ajánlati felhívás
28/07/2018 00:00