Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Az emberkereskedelem területére irányuló tanulmányok - 1., 2. és 3. tétel
Ajánlatkérő:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
A TED-es közzététel dátuma:
06/10/2018
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
16/11/2018
Státusz:
Lezárt
Információ
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Az emberkereskedelem területére irányuló tanulmányok - 1., 2. és 3. tétel
A tanulmányok célja:— a nemzeti és transznacionális áldozatkezelő mechanizmusok működésének szisztematikus áttekintése az EU összes tagállamában,— az EU-n belüli – és nem globális – emberkereskedelem gazdasági, társadalmi és humán költségeinek kiszámítása,— a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem elleni küzdelem terén alkalmazott uniós megközelítés hatásának vizsgálata, valamint a legjobb gyakorlatok uniós országok közötti megosztásának elősegítése.Ezeket a tanulmányokat a Bizottság a 2017. évi közleményében a kulcsfontosságú tevékenységek közé sorolta, a tagállamok, az érintett szereplők és az Európai Bizottság e területen folytatott munkája támogatása érdekében.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Egy vagy több tétel
Közbeszerzési szerződés
Részvételi feltételek
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
Mérföldkövek
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
Tanulmány „A tagállamok nemzeti és transznacionális áldozatkezelő mechanizmusai működésének áttekintése” témában
A tanulmánnyal kapcsolatos elvárás, hogy:— áttekintést nyújtson a nemzeti és – adott esetben – a transznacionális áldozatkezelő mechanizmusok működése terén az egyes uniós tagállamokban tapasztalható helyzetről,— ismertesse a nemzeti és transznacionális áldozatkezelő mechanizmusok működésére vonatkozó jó gyakorlatokat, modelleket és példákat,— konkrét ajánlások nyújtása a nemzeti és transznacionális áldozatkezelő mechanizmusok működésének az áldozatok érdekében történő javítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a tagállamoknak a 2011/36/EU irányelv végrehajtásában, és tanácsadást nyújtsanak az Európai Bizottság számára.
Tétel 2
Tanulmány „Az emberkereskedelem gazdasági, társadalmi és humán költségei” témakörben
A tanulmánynak:— átfogó szakirodalmi áttekintést kell nyújtania az emberkereskedelem gazdasági, társadalmi és humán költségeiről, amennyiben rendelkezésre állnak, az uniós tagállamokra vonatkozóan elérhető információk és módszerek figyelembe vételével. Ezen belül euróban kifejezett, releváns becsléseket kell biztosítani,— kritikai elemzést kell nyújtania az elérhető modellekről és módszerekről, valamint javaslatokat kell nyújtania az EU-ban használható, lehetséges módszerekről,— figyelembe kell vennie az elérhető szakirodalmat, különösen a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete által megrendelt, „Tanulmány az Európai Unióban történő nemi alapú erőszak költségeinek módszertani lehetőségeiről és gazdasági elemzéséről” c. tanulmányt, valamint az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának „Bevezetés az emberkereskedelembe: sebezhetőség, hatás és intézkedés” c. háttéranyagát (2008),— az emberkereskedelemre kell koncentrálnia, nem pedig az általánosságban vett erőszakra vagy a nőkkel szembeni erőszakra. Ezt szem előtt tartva, a tanulmánynak a nemi szempontok szerinti megközelítést kell tükröznie, és biztosítania kell a nemek előtérbe helyezését a teljes elemzés során,— az emberkereskedelmet súlyos bűncselekményként, valamint a nőkkel és fiatal lányokkal szembeni erőszakként kell kezelnie. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos kizsákmányolás minden formájával egyforma mértékben kell foglalkozni.
Tétel 3
Tanulmány „A szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem elleni küzdelem terén alkalmazott uniós megközelítés hatása” témakörben
A tanulmánynak:— mélyreható, kritikai jogi elemzést kell nyújtania arról, hogyan kezelik az EU jogi eszközei keretében a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelmet,— a különböző uniós intézmények és ügynökségek által alkalmazott eszközök vizsgálata útján kritikai és kiegyensúlyozott értékelést kell nyújtania arról, hogyan kezelik az EU szakpolitikai keretrendszerében a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelmet,— kritikai és kiegyensúlyozott elemzést kell nyújtania arról, hogy az EU jogi és szakpolitikai keretrendszere milyen módon és mértékben befolyásolta a nemzeti szakpolitikákat és gyakorlatokat,— kritikai és kiegyensúlyozott elemzést kell nyújtania arról, hogy milyen erősségek és gyengeségek jellemzőek az EU jogi és szakpolitikai keretrendszerére a szexuális kizsákmányolás kezelése tekintetében,— figyelembe kell vennie az emberkereskedelem nemekkel kapcsolatos dimenzióiról szóló tanulmány, az Európai Bizottság által finanszírozott, emberkereskedelem-ellenes projektek átfogó szakpolitikai felülvizsgálatáról szóló tanulmány, valamint a felhasználói jelentés megállapításait.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2018/S 193-435447
Ajánlati felhívás
06/10/2018 00:00