Ajánlati felhívás részletei

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Cím:
Keretszerződések döntően „intra muros” szakértő segítség nyújtására irányulóan a...
Ajánlatkérő:
European Environment Agency (EEA)
A TED-es közzététel dátuma:
31/10/2018
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
03/12/2018
Státusz:
Lezárt
Információ
EEA/DIS/R0/18/013
Keretszerződések döntően „intra muros” szakértő segítség nyújtására irányulóan a Kopernikusz földmegfigyelési szolgáltatás (CLMS) végrehajtásához és a Kopernikusz keresztszolgáltatás helyszíni koordinálásához
Az ajánlati felhívás célja szolgáltatási keretszerződések kötése gazdasági szereplőkkel döntően „intra muros” (az EEA helyszínén) és korlátozott mértékben „extra muros” (a nyertes ajánlattevő telephelyén vagy máshol) végrehajtandó tanácsadási szolgáltatások nyújtására a Kopernikusz földmegfigyelési szolgáltatás (CLMS) és a Kopernikusz keresztszolgáltatás helyszíni koordinálása érdekében. Az „intra muros” szakértőknek napi szinten, különböző területeken együtt kell működniük az EEA Kopernikusz csapattal, és főként a következő feladatokat kell végrehajtaniuk:— az ajánlati felhívásokat támogató koncepciók létrehozása,— termelési szerződések kezelésének támogatása, és— a teljesítendő feladatok minőségének értékelése.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Egy vagy több tétel
Keretmegállapodás
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Részvételi feltételek
A pályázati dokumentáció 2.2.1. és 2.2.2.1. szakaszának megfelelően.
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
Mérföldkövek
31/10/2018
N/A
N/A
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1 Földmegfigyelés a földfelszínborításra/területhasználatra vonatkozóan, valamint térinformatikai módszerek és technikák Az EEA tanácsadókat kíván igénybe venni földmegfigyelés területén a földfelszínborításra/területhasználatra, valamint térinformatikai módszerekre és technikákra vonatkozóan.Jellemző feladatok:— annak a minimális minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési megközelítésnek a meghatározása, amelyet a pályázóknak biztosítaniuk kell a CLMS termékek minőségbiztosításához, beleértve a mintavételi tervet és a kiszámítandó mutatókat,— egy független hitelesítési megközelítés meghatározása a CLMS termékek számára, az adatok jellegének és a teljes körű specifikációknak a figyelembe vételével,— minőség ellenőrzésére szolgáló mintavétel kialakítása.
Tétel 2 Referenciaadatok Az EEA tanácsadókat kíván igénybe venni a referenciaadatok területén.Jellemző feladatok:— segítségnyújtás a Kopernikusz csapatának a referenciaadatokkal kapcsolatos projektek (pl. EU-DEM, EU-hydro) kezelése terén, figyelembe véve a Kopernikusz program szintjén megvalósuló, jelenleg az ESA által előkészítés alatt álló DEM-megoldást és a tagállamokban elérhető DEM-eket; teljes lefedettség, összehangolt specifikációk, valamint a Kopernikusz adat- és információkezelési politika biztosításával,— segítségnyújtás a Kopernikusz csapatának a referenciaadatokra vonatkozó konkrét igény megértése és felmérése terén, a Kopernikusz alapszolgáltatásaiban megfogalmazottak szerint és az egyedi követelmények közös keresztszolgáltatási követelménybe való olvasztása lehetőségének figyelembe vételével,— segítségnyújtás a Kopernikusz csapatának mintaként szolgáló használati esetek megvalósítása terén, meghatározott referenciaadatok térinformatikai elemzéseire alapozva, a Kopernikusz szolgáltatási termékekkel kombinálva.
Tétel 3 Kommunikáció és szemléletformálás Az EEA tanácsadókat kíván igénybe venni a kommunikáció és szemléletformálás területén.Jellemző „intra muros” feladatok:— az EEA helyszínein és azokon kívül szervezett, a Kopernikusz-programmal kapcsolatos események koordinálása,— tartalom fejlesztése és előállítása a belső és külső médiakommunikációhoz, beleértve az internetet (weboldalak, közösségimédia-csatornák), a videókat, a nyomtatott médiát és az e-mailt,— forgatókönyvek készítése rövid (5-10 perces) videókhoz, amelyekben a CLMS új termékeit vagy a meglévő termékek új jellemzőit mutatják be vagy népszerűsítik, és/vagy a példaként szolgáló alkalmazási területeket magyarázzák el,— a kiválasztott közösségimédia-felületek karbantartása,— a Kopernikusz földmegfigyelési szolgáltatás érdekelt feleit tartalmazó adatbázis karbantartása,— javaslatok kidolgozása áruk forgalmazásához, termelésük és terjesztésük koordinálásához.Jellemző „extra muros” feladatok:— online helpdesk szolgáltatások nyújtása (a CLMS teljes termékportfóliójára vonatkozóan) hétfőtől péntekig 09:00 és 17:00 között (közép-európai idő szerint), a dán és uniós munkaszüneti napok kivételével, kizárólag angol nyelven,— online képzések/workshopok szervezése és megvalósítása a CLMS kiválasztott termékeire vonatkozóan,— a CLMS-re vonatkozó hírek összeállítása és terjesztése a portál számára,— a termékek elektronikus (1-2 oldalas) adatlapjainak aktualizálása; a feladat keretében új termékek megjelenésekor, illetve termékek frissítésekor össze kell állítani, illetve aktualizálni kell a termékek adatlapjait,— releváns Kopernikusz-területhasználati esetek szisztematikus keresése, az érintett intézményekkel és egyénekkel történő kapcsolattartással, a gyűjtött használati esetek elemzésével és a használati eseteket tartalmazó adatbázisban történő rögzítésével.
Tétel 4 Földrajzi információk rendszerek (GIS), geoinformációs technológiák és nagy adathalmazok feldolgozása Az EEA tanácsadókat kíván igénybe venni a földrajzi információs rendszerek (GIS), geoinformációs technológiák és nagy adathalmazok feldolgozása terén.Jellemző feladatok:— a térinformatikai adatkészletek terjesztésre alkalmas termékekbe csomagolása (harmonizáció, formátumok, előrejelzések, térbeli felbontás stb.),— a meglévő Kopernikusz-termékek szükséges frissítéseinek elvégzése,— a Kopernikusz földi termékek katalógusának karbantartása, a Kopernikusz földi adatkészletek metaadatai INSPIRE-megfelelőségének biztosítása,— nagyon nagy felbontású (VHR) és nagy felbontású (HR) képeket tartalmazó adatkészletek karbantartása,— a Kopernikusz WMS-szolgáltatásainak közzététele az ArcGIS szerveren, valamint webes térképek karbantartása az ArcGIS internetes felületén,— térképtartalom karbantartása a Kopernikusz földi portálon,— a CLMS-portál teljesítményének optimalizálása,— a műveleti rendelkezésre állás biztosítása a végfelhasználók számára, valamint az interoperabilitás biztosítása meghatározott (hagyományos) felületek, operációs rendszerek és böngészők között,— segítségnyújtás a Kopernikusz csapatának általánosságban a GIS- és geoinformatikai feladatok terén,— az összes megvalósult adatfeldolgozási lépést, folyamatot és eljárást tartalmazó dokumentáció karbantartása,— részvétel a Kopernikusz földmegfigyelési csapata nevében a DIAS-kezdeményezésekben,— segítségnyújtás a Kopernikusz csapatának a DIAS-ban való integrációra alkalmas CLMS-adatok és -termékek előállítása terén.— segítségnyújtás a Kopernikusz csapatának megfelelő stratégia kialakításához arra vonatkozóan, hogyan történjen a CLMS-portfolió pozicionálása és adaptálása az Európában megjelenő számos felhőalapú Big Data szolgáltatási kezdeményezés viszonylatában, különös tekintettel a földmegfigyelésre.
Hirdetmények
Hivatkozás Notice type A közzététel dátuma
2018/S 212-483700 Helyesbítés 03/11/2018
2018/S 210-479162 Ajánlati felhívás 31/10/2018