Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló politikák támogatása (4 tétel)
Ajánlatkérő:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
A TED-es közzététel dátuma:
29/12/2018
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
25/02/2019
Státusz:
Lezárt
Információ
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló politikák támogatása (4 tétel)
Az 517/2014/EU rendelet sikeres végrehajtásához a jövőre irányú szerződéskötés szükséges (2. tétel), amely támogatja a végrehajtást. A nemzetközi tárgyalásokhoz is technikai közreműködés, valamint a szakpolitikáinkra irányuló kapcsolatteremtés szükséges (1. tétel). A fokozatos megszüntetést gördülékenyen kell végrehajtani, valamint szorosan nyomon kell követni a piacra gyakorolt hatásait (3. tétel). A 4. tétel végrehajtása a rendelet 21 (2) és 21 (4) pontjában előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges, melyek értelmében jelentéstétel szükséges a HFC-k elérhetőségéről, a kapcsolóberendezésekben használt SF6 alternatíváiról, valamint a HFC-ket az osztott rendszerű légkondicionálókban felváltó alternatívákról.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Mérföldkövek
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1 Fluortartalmú üvegházhatású gázok/az ózonréteget lebontó anyagok – nemzetközi kérdések és terjesztés A tétel általános célkitűzése megfelelő szakmai segítségnyújtás biztosítása a Montreali Jegyzőkönyvvel kapcsolatos nemzetközi találkozókon zajló tárgyalások során, valamint segítségnyújtás a DG CLIMA számára a tájékoztató tevékenységek során, különösen az alacsony globális felmelegedési potenciállal (Global Warming Potential, GWP) rendelkező alternatívákra, valamint a szakpolitikai lehetőségekre és forgatókönyvekre vonatkozóan, a nemzetközi szintet is beleértve.
Tétel 2 Országon belüli segítségnyújtás Az általános célkitűzés a DG CLIMA támogatása az F-gázokra és ózonréteg-védelemre vonatkozó (új) szakpolitikák végrehajtása során. A pályázat konkrét célkitűzései az alábbiak:— támogatás az F-gázokról szóló rendelet belföldi végrehajtásához, különösen a HFC-jegyzék, a jelentéskészítés, a kvóták, a vállalati helpdesk és a megfelelőségi kérdések vonatkozásában,— támogatás az ózonrendeletre vonatkozóan beadott eltérési kérelmek elemzéséhez.
Tétel 3 A HFC-k árának és fokozatos megszüntetésének nyomon követése Az általános célkitűzés a HFC-k keresletére és kínálatára jellemző piaci és gazdasági szempontok, valamint a DG CLIMA általi belső használatra szánt alternatív technológiák elemzése az 517/2014/EU rendelet hatásai nyomon követésének támogatása érdekében.A szerződés konkrét célkitűzései a következők:— a HFC-k nemzetközi és uniós piacát jellemző változások nyomon követése és elemzése a piac és az árak szintjén,— a kvótarendszer működésének és hatásainak értékelése,— a fokozatos megszüntetés innovációra gyakorolt hatásának elemzése az érintett ágazatokban,— az illegális kereskedelem nagyságrendjének meghatározása és lehetőség szerint a nem megfelelő vállalatok azonosítása.
Tétel 4 Az SF6-ra és az osztott rendszerű légkondicionálókra vonatkozó jelentéstétel Az általános célkitűzés a releváns információk – többek között uniós szintű felmérések és az érdekeltekkel folytatott konzultációk útján történő – begyűjtése és elemzése, és ezzel a Bizottság támogatása a fent hivatkozott kapcsolóművekre és osztott rendszerű légkondicionálókra vonatkozó értékelési jelentések kibocsátásában. Ezenfelül, a tanácsadók munkájának eredményeként ajánlások születnek az uniós szakpolitikák szóban forgó területeken történő további fejlesztése érdekében.A pályázat konkrét célkitűzései a következők:Az Európai Unió szóban forgó ágazataiban meglévő releváns alternatívák és folyamatban lévő K+F tevékenységek áttekintésének elkészítése;A meglévő alternatívák uniós piaci potenciáljának értékelése 4 kritérium (költséghatékonyság, technikai megvalósíthatóság, energiahatékonyság, megbízhatóság) alapján;Ajánlások készítése az uniós szakpolitikák szóban forgó területeken történő további fejlesztése érdekében.
Hirdetmények
Hivatkozás Notice type A közzététel dátuma
2018/S 250-576682 Ajánlati felhívás 29/12/2018 00:00