Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Környezeti számlák
Ajánlatkérő:
European Commission, DG EUROSTAT
A TED-es közzététel dátuma:
02/08/2019
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
27/09/2019
Státusz:
Lezárt
Információ
ESTAT/E/2019/009
Környezeti számlák
Ez az ajánlattételi felhívás az alábbiakra vonatkozik: segítségnyújtás a környezeti számlákkal kapcsolatos kérdőívek kidolgozásában és ezen számlákkal kapcsolatos adatok feldolgozásában; módszertani támogatás.Az ajánlattételi felhívás tárgyát képező statisztikai szolgáltatások az alábbi tételekből állnak:1. tétel: Segítségnyújtás a monetáris környezeti számlák jóváhagyásához és kidolgozásához;2. tétel: Adatgyűjtés és fizikai környezeti számlák kidolgozása;3. tétel: Modellek aktualizálása és alkalmazása a nyersanyag-egyenérték becsléséhez (RME-modell);4. tétel: Segítségnyújtás vízügyi statisztikák készítéséhez és vízszámlák kidolgozásához;5. tétel: Másodlagos nyersanyagok és hulladék nyilvántartása;6. tétel: A körkörös gazdaság gazdasági szempontjai.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Egy vagy több tétel
Közbeszerzési szerződés
79330000
Részvételi feltételek
Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
Mérföldkövek
02/08/2019 00:00
N/A
N/A
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1 Segítségnyújtás a monetáris környezeti számlák jóváhagyásához és kidolgozásához A pályázati felhívás célja az 1. tétel esetén:— segítségnyújtás az Eurostat számára az adatgyűjtési, jóváhagyási, hiánypótlási és becslési folyamat során a monetáris környezeti számlák statisztikai vonatkozása terén,— az adatelemzés, minőségértékelés és terjesztés támogatása a monetáris környezeti számlák statisztikai vonatkozása terén,— a meglévő informatikai eszközök karbantartása, fejlesztése és működtetése, valamint olyan új és hatékonyabb, átfogó és egységes informatikai eszközök fejlesztése és telepítése, amelyek kompatibilisek az Eurostat informatikai környezetével, az országonkénti kérdőívek kitöltéséhez, az országonkénti adatellenőrzés elvégzéséhez és az Eurostat adathitelesítési, elemzési és terjesztési tevékenységéhez,— segítségnyújtás az Eurostat számára a monetáris környezeti számlák módszertani fejlesztéséhez és új adatgyűjtemények létrehozásához a környezeti-gazdasági számlák területén.
Tétel 2 Adatgyűjtés és fizikai környezeti számlák kidolgozása A 2. tétel esetében az ajánlati felhívás célja segítségnyújtás az Eurostat számára a fizikai környezeti számlák területén végzett adatfelvétel és -fejlesztés terén, konkrétabban a 691/2011/EU rendelet 3 modulja kapcsán.
Tétel 3 Modellek aktualizálása és alkalmazása a nyersanyag-egyenérték becsléséhez (RME-modell) A pályázati felhívás célja segítségnyújtás az Eurostat számára a következők terén:­— az Eurostat uniós RME-modelljének aktualizálása, felülvizsgálata és alkalmazása, valamint a kapcsolódó dokumentáció aktualizálása/felülvizsgálata,­— a modell egyszerűsített változatának (országspecifikus RME-eszköz) aktualizálása és fejlesztése, dokumentációjának aktualizálása/felülvizsgálata, valamint segítségnyújtás az eszköz felhasználóinak és az MFA-RME becslésében részt vevő nemzeti statisztikai intézményeknek,­— a jelenleg az Eurostat államközi bemeneti-kimeneti táblázata (inter-country input-output table, ICIOT) számára fejlesztés alatt álló bontási eljárás megvalósítása, tesztelése és továbbfejlesztése azzal a céllal, hogy közelebb kerüljenek a modell államközi bemeneti-kimeneti központi elemére történő jövőbeni váltáshoz,­— az anyagok igény alapú áramlására vonatkozó mutatók becslésére irányuló nemzetközi fejlesztésekhez való hozzájárulás előkészítése, különösen egy nemzetközi bemeneti-kimeneti és környezeti adatokat tartalmazó adatbázis intézményesítése.
Tétel 4 Segítségnyújtás vízügyi statisztikák készítéséhez és vízszámlák kidolgozásához Az ajánlati felhívás 4. tételének fő célkitűzése kettős, a vízügyi statisztikákra és a vízszámlákra irányul, úgymint:1) Segítségnyújtás az Eurostat vízügyi statisztikai adatgyűjtéséhez az előállítási ciklus során. A pályázónak hozzá kell járulnia egy olyan adatgyűjtési gyakorlat gördülékeny elvégzéséhez és nyomon követéséhez, amelynek célja kiváló minőségű adathalmaz összeállítása az európai vízügyi statisztikákról;2) Segítségnyújtás az Eurostat számára a vízszámlák jövőbeni előállítására való felkészüléshez a módszertani fejlesztéshez való hozzájárulással és a jogi keretre vonatkozó opciók előkészítésével/értékelésével.
Tétel 5 Másodlagos nyersanyagok és hulladék nyilvántartása A pályázati felhívás 5. tételének célja az anyagok áramlására és a hulladékra vonatkozó – a másodlagos nyersanyagok áramlását is beleértve –, integrált, európai szintű számlák, valamint fizikai anyagi javak számláinak előállítása. Ezek a rendszeres előállítás (amely nem képezi a jelen szerződés tárgyát) megfontolása előtti megvalósíthatósági tanulmányként készült egyszeri becslések lesznek.
Tétel 6 A körkörös gazdaság gazdasági szempontjai A pályázati felhívás 6. tételének célja keretrendszer kidolgozása a körkörös gazdaságra és a biogazdaságra vonatkozó gazdasági adatok összeállításához, valamint adatgyűjtés, egy általános jellegű koncepcionális módszer leírása és a felosztási folyamat meghatározása.
Hirdetmények
Hivatkozás Notice type A közzététel dátuma
2019/S 148-363149 Ajánlati felhívás 02/08/2019 00:00