Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Az európai polgári kezdeményezés online együttműködési platformjának kezelése
Ajánlatkérő:
Secretariat General (SG)
A TED-es közzététel dátuma:
05/08/2019
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
24/09/2019
Státusz:
Lezárt
Információ
PO-SG-A1-01-2019
Az európai polgári kezdeményezés online együttműködési platformjának kezelése
Az online együttműködési platform átfogó célja tájékoztatás és segítség nyújtása az európai polgárok kezdeményezéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához, valamint az ezekre és általánosságban az ehhez az eszközhöz kapcsolódó témákra vonatkozó eszmecsere ösztönzése. A fórum célja, hogy helyet biztosítson a polgároknak, ahol összegyűlhetnek ötleteik megbeszélésére és kidolgozására, továbbá segítse a (potenciális) szervezők, a polgárok és a szakértők közötti interakciót, valamint javítsa a Bizottsághoz intézendő regisztrációs kérelmek minőségét (itt nagyobb hangsúlyt kap az előkészítési szakasz, mivel a végrehajtási szakaszban a szervezők rendszeresen kommunikálhatnak a Bizottsággal).
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Közbeszerzési szerződés
Legjobb ár-érték arány
79140000
00
Részvételi feltételek
A pályázóknak (és közös pályázat esetén a csoport minden egyes tagjának) és azoknak az alvállalkozóknak, amelyek kapacitására a kiválasztási kritériumok teljesítéséhez szükség van, be kell nyújtaniuk a meghatalmazott képviselőjük által megfelelően aláírt és keltezett becsületbeli nyilatkozatot (lásd a mellékletet), miszerint megfelelnek a rájuk vonatkozó kiválasztási kritériumoknak. A pályázó egészére vonatkozó kritériumokra a pályázónak (egyéni pályázó vagy közös pályázat esetén a vezető) becsületbeli nyilatkozatot kell benyújtania, miszerint a pályázó, közös pályázat esetén a csoportosulás valamennyi tagját is beleértve, valamint adott esetben az alvállalkozók, megfelelnek a kiválasztási kritériumoknak, amelyeket összesítetten fognak értékelni.Ez a nyilatkozat a kizárási kritériumoknál használt nyilatkozat (lásd a 4.1. szakaszt) része, tehát valamennyi érintett pályázónak csak egy nyilatkozatot kell benyújtania, amely mindkét szempontot lefedi.A szerződés odaítélését követően a nyertes ajánlattevőt felkérik arra, hogy az alább említett bizonyítékokat a szerződés aláírása előtt és egy meghatározott határidőn belül küldje meg az ajánlatkérő számára. Ez a követelmény közös pályázat esetén vonatkozik a csoport minden egyes tagjára és azokra az alvállalkozókra is, amelyek kapacitása szükséges a kiválasztási kritériumok teljesítéséhez.A pályázó (vagy közös pályázat esetén a csoport egy tagja, vagy egy alvállalkozó) nem köteles benyújtani az igazoló okmányokat, ha azokat már egy másik közbeszerzési eljárás keretében benyújtotta, feltéve, hogy az okmányokat az ajánlatkérő általi igénylést megelőző egy éven belül bocsátották ki, és a szóban forgó időpontban még érvényesek. Ilyen esetben az ajánlattevőnek becsületbeli nyilatkozatban kell kijelentenie, hogy az igazoló dokumentumokat egy korábbi közbeszerzési eljárás során már benyújtotta, meg kell adnia a vonatkozó eljárás hivatkozási számát, és meg kell erősítenie, hogy a szóban forgó helyzetben nem történt változás.A pályázó (vagy közös pályázat esetén a csoport egy tagja, vagy egy alvállalkozó) nem köteles benyújtani egy adott okmányt, ha az ajánlatkérő ingyenesen hozzáférhet a kérdéses dokumentumhoz valamely országos adatbázison keresztül.Az ajánlattevőknek igazolniuk kell, hogy jogosultak a pályázati felhívás szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai tevékenység folytatására. A pályázónak (közös pályázat esetén a csoport minden egyes tagját beleértve) a következő információkat kell megadnia pályázatában, amennyiben azok nem szerepelnek a jogi személyekre vonatkozó űrlapon:— jogi személyek esetén a pályázónak a harmadik felekkel folytatott ügyletek és jogi eljárások során történő képviseletére felhatalmazott személyek kinevezésének olvasható másolata, illetve a közzétett kinevezés másolata, amennyiben a jogi személyre alkalmazandó jogszabály a kinevezés közzétételét írja elő. Ennek a felhatalmazásnak a hivatalos kinevezésben nem jelzett, más képviselőre történő átruházását minden esetben igazolni kell,— természetes személyek esetében, amennyiben az alkalmazandó jogszabály előírja, a szakmai vagy cégjegyzékbe történt felvétel igazolása, vagy bármely egyéb, a nyilvántartási számot tartalmazó hivatalos dokumentum.
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
Mérföldkövek
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2019/S 157-386462
Helyesbítés
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Ajánlati felhívás
05/08/2019 00:00