Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Munkák az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala számára
Ajánlatkérő:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
A TED-es közzététel dátuma:
14/10/2019
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
27/11/2019
Státusz:
Lezárt
Információ
AO/004/19
Munkák az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala számára
Az EUIPO a számára elvégzendő munkák teljesítésére kíván odaítélni szerződést pályáztatás útján, két tétel keretében.1. tétel: új építési vagy felújítási munkák. Az egyedi szerződések odaítélése a verseny ismételt meghirdetésével történik a munkák teljesítésére irányulóan 60 000 EUR-nál nagyobb és 750 000 EUR-val megegyező vagy kisebb összeg esetén (a szerződés teljesítésének költségvetése).2. tétel: kisebb munkálatok és operatív módosítások. A központ bármely épületében és kampuszán végrehajtandó, legfeljebb 60 000 EUR értékű (a szerződés teljesítésének költségvetése) kisebb munkálatok teljesítésére és az operatív módosítások végrehajtására a lépcsőzetes eljárást alkalmazzák.
Építési beruházások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Egy vagy több tétel
Keretmegállapodás
45200000
Részvételi feltételek
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
Mérföldkövek
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
Új építési vagy felújítási munkák
Az 1. tételhez tartozó szolgáltatások: új építési vagy felújítási munkák, azaz:1) A 60 000 EUR-nál nagyobb és 750 000 EUR-val megegyező vagy kisebb projekt-költségvetésű (a szerződés teljesítésének költségvetése) új építési és/vagy felújítási munkák tényleges végrehajtása – kezdve a végrehajtás műszaki dokumentációjától,a berendezések és minden eszköz beszerzését és telepítését, valamint a teszteket és próbákat, munka- és építési módszereket is beleértve, a projektekben és/vagy a műszaki dokumentációban meghatározott időkeretek, árak és minőségi szintek betartásának biztosítása mellett;2) Az elvégzett munkákhoz vagy telepítésekhez kapcsolódó létesítmények üzembe helyezése;3) A munkavégzés helyének takarítása;4) A munka vagy telepítés végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási dokumentáció átadása;5) A telepített berendezések javító karbantartása a kapcsolódó garanciális időszakban. A megelőző karbantartás kötelezően az EUIPO általános karbantartást végző vállalatának feladata, a szerződésben meghatározottak szerint;6) Valamennyi szakmai, adminisztratív, szervezési és ellenőrzési tevékenység, amely a munkálatok, az elvégzett telepítések és az operatív módosítások kívánt minőségének biztosításához szükséges.
Tétel 2
Kisebb munkálatok és operatív módosítások
A tételhez tartozó munkálatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:Új építési munkák: új építési munkák alatt az EUIPO bármely spanyolországi vagy külföldi épületében vagy kampuszán végzett új infrastruktúrával, létesítménnyel vagy épülettel kapcsolatban jelenleg vagy a későbbiekben elvégzett munkálat értendő,Felújítási munkák: felújítási munkák alatt az EUIPO bármely ingatlanán végzett bővítési, fejlesztési, korszerűsítési, átalakítási, igazítási vagy megerősítési munkálatok értendők, beleértve azokat a szerelési munkálatokat, amelyek keretében jelenleg vagy a későbbiekben új létesítményeket hoznak létre vagy meglévőket újítanak fel az EUIPO spanyolországi vagy külföldi épületében vagy kampuszán,Operatív módosítási munkák: az operatív módosítási munkák keretében azonnal vagy rövid határidőn belül elhárítják a váratlan vagy a Hivatal által nem kezelhető eseményeket, valamint kezelik azokat a sürgős igényeket, amelyek kockázatot jelenthetnek a Hivatal tevékenységére nézve. A fent leírt munkálatokon túl a szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:1) A szerződés minimális emberi és anyagi erőforrásokat igényel annak érdekében, hogy a munkálatok végrehajthatók legyenek az adott költségvetésből (szavatolótőkével). Ezért egy építői csapatnak, valamint egy 24 órán belüli válaszadásra képes gyors reagálású erőnek folyamatosan jelen kell lennie az EUIPO helyszínén;2) Az elvégzett munkákhoz vagy telepítésekhez kapcsolódó létesítmények üzembe helyezése;3) A munkavégzés helyének takarítása;4) A kisebb munkálatok végrehajtásához kapcsolódó megvalósítási dokumentáció átadása;5) A telepített berendezések javító karbantartása a kapcsolódó garanciális időszakban. A megelőző karbantartás kötelezően az EUIPO általános karbantartást végző vállalatának feladata, a szerződésben meghatározottak szerint;6) Valamennyi szakmai, adminisztratív, szervezési és ellenőrzési tevékenység, amely a munkálatok, az elvégzett telepítések és az operatív módosítások kívánt minőségének biztosításához szükséges.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2019/S 198-480111
Ajánlati felhívás
14/10/2019 00:00