Ajánlati felhívás részletei

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Cím:
Értékelési, hatás- és megfelelőségvizsgálati, szakpolitikai támogatási és jogi e...
Ajánlatkérő:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
A TED-es közzététel dátuma:
04/02/2020
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
14/04/2020
Státusz:
Lezárt
Információ
JUST/2020/PR/03/001
Értékelési, hatás- és megfelelőségvizsgálati, szakpolitikai támogatási és jogi elemzési szolgáltatásokra irányuló keretszerződés
1. tétel: Értékelési, hatásvizsgálati és kapcsolódó szakpolitikai támogatási szolgáltatások az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén2. tétel: Jogi elemzési szolgáltatások, az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitika területére vonatkozó nemzeti átültetési intézkedések megfelelőségének vizsgálatát is beleértve3. tétel: A személyes adatok uniós tagállamokból harmadik országokba történő továbbításához kapcsolódó megfelelőségvizsgálati és jogi elemzési szolgáltatások
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Minden tétel
Keretmegállapodás
79000000
Részvételi feltételek
Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
Mérföldkövek
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Tételek
Tétel száma Cím Leírás
Tétel 1
Értékelési, hatásvizsgálati és kapcsolódó szakpolitikai támogatási szolgáltatások az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén
Az 1. tétel hatókörébe a következő feladatok tartoznak:— értékelések,— hatásvizsgálatok,— szakpolitikát támogató egyéb tanulmányok.Az 1. tételhez tartozó feladatok kapcsolódhatnak jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekhez (a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat is beleértve), valamint kiadási programokhoz. A szakpolitikai támogatási tanulmányok konkrétan előremutató adatokat biztosítanak a jövőbeni szakpolitikák kidolgozásához.
Tétel 2
Jogi elemzési szolgáltatások, az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitika területére vonatkozó nemzeti átültetési intézkedések megfelelőségének vizsgálatát is beleértve
A 2. tételhez tartozó keretszerződés célja ennek megfelelően olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek segítik a Jogérvényesülési Főigazgatóságot (DG JUST) jogi és szakpolitikai célkitűzései elérésében. A következőkkel kapcsolatos tanulmányokat öleli fel:— annak értékelése, hogy a tagállamok jogalkotási és közigazgatási intézkedései megfelelnek-e az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitikákra vonatkozó uniós jogszabályoknak (lásd a II.2.1. szakaszt). Ez magában foglalja az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére irányuló intézkedéseket, valamint az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitikák területére irányuló szabályozásokkal kapcsolatban hozott minden nemzeti intézkedést,— az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitikák területére irányuló uniós jogszabályok nemzeti bíróságok által történő alkalmazásának és értelmezésének elemzése;— az Európai Unió jogszabályainak nemzeti közigazgatás, nemzeti ombudsmanok és nem bírósági, jogvitákat eldöntő szervek általi alkalmazásának biztosítása érdekében az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitikák területén tett intézkedések,— az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitikák területén elfogadott minden nemzeti közigazgatási vagy jogi intézkedés, amely kiegészíti az uniós jogszabályokat, vagy átfedést mutat azokkal,— az igazságszolgáltatás és fogyasztóvédelem meghatározott területein alkalmazandó nemzeti jogi keretekre irányuló minden jogi kutatás.
Tétel 3
Megfelelőségértékelés és jogi elemzési szolgáltatások az igazságszolgáltatási és fogyasztóvédelmi szakpolitikák területén
Általánosságban, az ehhez a tételhez tartozó feladatok keretében történik a főigazgatóság támogatása a személyes adatok védelmére szolgáló, harmadik országok adott csoportjában, adott harmadik országban vagy annak egy részén, illetve nemzetközi/regionális szervezetnél jellemző gyakorlatok, jogi keretrendszer, valamint intézményi struktúrák elemzése, felmerése és értékelése révén. A keretrendszer értékelése az uniós jogi kerethez viszonyítva történik. Ez magában foglalhat egyetlen adatvédelmi törvénnyel rendelkező országokat és összetett adatvédelmi keretrendszert (pl. friss ágazati törvények vagy többszintű törvényhozás) alkalmazó országokat is. A kereskedelmi és bűnüldözési céllal történő adattovábbítást is vizsgálhatják. A tanulmány magában foglalhatja a kormányzat bűnüldözési/nemzetbiztonsági céllal történő hozzáférése feltételeinek értékelését.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2020/S 062-146893
Helyesbítés
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Ajánlati felhívás
04/02/2020 00:00