Ajánlati felhívás részletei

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Cím:
Mobilkommunikáció
Ajánlatkérő:
European Court of Auditors (ECA)
A TED-es közzététel dátuma:
06/03/2020
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
07/07/2020
Státusz:
Lezárt
Információ
AO 713
Mobilkommunikáció
A jelen pályázati felhívás célja egyetlen keretszerződés odaítélése mobiltelefonos-szolgáltatások és kapcsolódó berendezések biztosítására. Az alábbi mobilkommunikációs szolgáltatásokat kell biztosítani: hangkommunikáció, adatkommunikáció, szöveges üzenetek (SMS).
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Keretmegállapodás
Legalacsonyabb ár
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Részvételi feltételek
A költségvetési rendelet 136. és 141. cikkében meghatározott helyzetek bármelyikében lévő ajánlattevők kizárásra kerülnek a jelen nyílt pályázati felhívásból, és számukra nem ítélhető oda szerződés.A pályázóknak jogképesnek kell lenniük a megpályázott szolgáltatási szerződés teljesítésére. A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A jogi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:(a) annak igazolása, hogy az ajánlattevőt a székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelelően bejegyezték a szakmai vagy cégjegyzékbe;(b) a pályázó szerződéskötés során való képviseletére felhatalmazott személy(ek) kinevezéséről szóló dokumentum olvasható példánya, amennyiben azt a fent említett dokumentum nem tartalmazza.
A pályázóknak – a keretszerződés értékére és jelentőségére való tekintettel – rendelkezniük kell a keretszerződés szerződéses rendelkezések szerinti végrehajtásához szükséges gazdasági és pénzügyi felkészültséggel. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – az Európai Számvevőszéknek kétségei támadnak az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasságát illetően, illetve amennyiben az egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítéséhez, akkor a pályázat elutasításra kerülhet. Ilyen esetben a pályázó nem jogosult pénzügyi kártérítésre. A pályázónak a pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:— az utóbbi 2 lezárt évnek megfelelő időszakra vonatkozó pénzügyi kimutatások vagy azok kivonatai,— a pályázati felhívás által lefedett szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozó konkrét éves forgalomról készült kimutatás.
A gazdasági szereplőknek a pályázati felhívás által lefedett szolgáltatásokhoz kapcsolódó minimális éves forgalmának az elmúlt 2 lezárt pénzügyi év vonatkozásában legalább 400 000 EUR-nak kell lennie.
A pályázóknak – a keretszerződés értékére és jelentőségére való tekintettel – rendelkezniük kell a keretszerződés szerződéses rendelkezések szerinti teljesítéséhez szükséges technikai és szakmai felkészültséggel. A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap).A technikai és szakmai felkészültség értékelése a pályázónak az előírt szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértelme alapján történik. A technikai és szakmai alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtani:— olyan dokumentum, amely tanúsítja, hogy a vállalat jogosult mobiltelefonos szolgáltatások nyújtására legalább egy tagállamban,— legalább 3 referenciára (szerződésre) vonatkozó igazolás az elmúlt 3 év leginkább releváns ügyfeleitől.
— a pályázónak jogosultnak kell lennie mobiltelefonos szolgáltatások nyújtására az EU legalább egy tagállamában. A pályázónak még a szolgáltatásnyújtást megelőzően be kell szereznie a mobiltelefonos szolgáltatások Luxemburgban történő nyújtására vonatkozó engedélyt;— a pályázónak az elmúlt 3 évben már teljesítenie kellett legalább 3 hasonló, a jelen pályázati felhívás tárgyával összefüggő szerződést. Ennek igazolására a pályázónak be kell nyújtania az elmúlt 3 év leginkább releváns ügyfeleitől származó legalább 3 referenciát (szerződést).
Mérföldkövek
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2020/S 120-290801
Helyesbítés
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Helyesbítés
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Helyesbítés
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Helyesbítés
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Ajánlati felhívás
06/03/2020 00:00