Ajánlati felhívás részletei

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Cím:
Külső auditálási szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék számára
Ajánlatkérő:
European Court of Auditors (ECA)
A TED-es közzététel dátuma:
10/02/2021
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
31/03/2021
Státusz:
Lezárt
Információ
AO 758
Külső auditálási szolgáltatások biztosítása az Európai Számvevőszék számára
Jelen pályázati felhívás célja egy szolgáltatási szerződés odaítélése külső auditálási szolgáltatások biztosítására az Európai Számvevőszék számára: a Számvevőszék éves beszámolóinak auditja a következő években: 2021–2025, valamint a Számvevőszék által véletlenszerűen kiválasztott és elvégzett mintatranzakciók vizsgálata.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Közbeszerzési szerződés
Legjobb ár-érték arány
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212300
79212000
Részvételi feltételek
A költségvetési rendelet 136. és 141. cikkében meghatározott helyzetek bármelyikében lévő ajánlattevők kizárásra kerülnek a jelen nyílt pályázati felhívásból, és számukra nem ítélhető oda szerződés.A pályázóknak jogképesnek kell lenniük a megpályázott szolgáltatási szerződés teljesítésére. A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A jogi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:(a) annak igazolása, hogy az ajánlattevőt a székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelelően bejegyezték a szakmai vagy cégjegyzékbe;(b) a pályázó szerződéskötés során való képviseletére felhatalmazott személy(ek) kinevezéséről szóló dokumentum olvasható példánya, amennyiben azt a fent említett dokumentum nem tartalmazza.
A pályázóknak rendelkezniük kell a szerződés szerződéses feltételek szerinti végrehajtásához szükséges gazdasági és pénzügyi felkészültséggel, figyelembe véve annak értékét és jelentőségét. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – az Európai Számvevőszéknek kétségei támadnak a pályázók pénzügyi felkészültségét illetően, illetve amennyiben a pályázók pénzügyi felkészültsége egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítéséhez, az adott pályázatot elutasíthatják. Ilyen esetben a pályázók nem jogosultak pénzügyi kártérítésre.A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap). A gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérhetik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:(a) kimutatás a pályázó teljes forgalmáról, valamint a jelen pályázat (kötelező audit) szerinti szolgáltatásokra vonatkozó forgalmáról az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan;(b) az auditált pénzügyi kimutatások (mérlegek és eredménykimutatások) legalább az elmúlt három lezárt pénzügyi évre visszamenően, illetve azokkal egyenértékű dokumentumok (pl. amennyiben a mérleg közzétételét az ajánlattevő alapítása szerinti ország társasági joga nem írja elő);(c) releváns szakmai felelősségbiztosítás meglétének igazolása.
A jelen ajánlati felhívásban szereplő szerződés tekintetében az Európai Számvevőszék a következő minimális gazdasági és pénzügyi alkalmassági szintet követeli meg:(a) a számviteli dokumentumok kötelező auditja terén teljesített átlagos éves forgalom az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan legalább 150 000 EUR.
A pályázóknak rendelkezniük kell a szerződésnek – tekintettel annak értékére és jelentőségére – a szerződéses előírások szerinti teljesítéséhez szükséges technikai és szakmai felkészültséggel. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – az Európai Számvevőszéknek kétségei támadnak az ajánlattevő technikai és szakmai felkészültségét illetően, illetve amennyiben az egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítéséhez, akkor a pályázatot elutasíthatják. Ilyen esetben a pályázó nem jogosult pénzügyi kártérítésre.A pályázónak pályázattal együtt be kell nyújtania egy dátummal ellátott és a pályázó meghatalmazott képviselője által megfelelően aláírt becsületbeli nyilatkozatot a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozóan (az ajánlati felhívás 3. melléklete – 5. űrlap).A technikai és szakmai alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtani:(a) a számviteli dokumentumok kötelező auditjának végzésére felhatalmazó engedély másolata, amelyet az ajánlattevő székhelyéül szolgáló tagállamban állítottak ki;(b) legalább 5 releváns szerződés/projekt, amelyet az elmúlt 3 év során teljesített a számviteli dokumentumok kötelező auditja terén, ami bizonyítja a legalább 3 éves tapasztalatot az auditszektorban (számviteli dokumentumok kötelező auditja és belső ellenőrzési rendszerek auditja [az IT-t és az IT-biztonságot is tartalmazóan]). Legalább az egyik szerződésnek/projektnek a számviteli dokumentumok kötelező auditjára kell irányulnia, amelyet az ajánlattevő nemzeti vagy nemzetközi közjogi szervnél végzett;(c) az auditfolyamatot támogató CAATS-csomagok vagy más IT-alkalmazások leírása;(d) a számviteli dokumentumok kötelező auditja során alkalmazott minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási eljárások ismertetése;(e) a meglévő adatvédelem-biztosítási intézkedések leírása és az ezekről szóló nyilatkozat a 2018/1725/EU adatvédelmi rendeletnek történő megfelelés igazolásához.
(a) az ajánlattevőnek megfelelő felhatalmazással kell rendelkeznie a számviteli dokumentumok kötelező auditjának végrehajtásához;(b) az ajánlattevőnek legalább 3 (három) éves igazolt tapasztalattal kell rendelkeznie a számviteli dokumentumok kötelező auditja, valamint a belső ellenőrzési rendszerek auditja terén (az IT- és az IT-biztonsági rendszereket is beleértve);(c) a pályázó legalább 5 (öt) hasonló (a „kötelező audit” hatóköréhez hasonló) szerződést/projektet hajtott végre az elmúlt 3 évben;(d) legalább az egyik szerződésnek/projektnek a számviteli dokumentumok kötelező auditjára kell irányulnia, amelyet az ajánlattevő nemzeti vagy nemzetközi közjogi szervnél végzett;(e) az ajánlattevőnek az auditfolyamatot támogató IT-alkalmazásokkal (CAATS vagy egyéb) kell rendelkeznie;(f) az ajánlattevőnek minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási eljárásokat kell alkalmaznia a számviteli dokumentumok kötelező auditjának biztosításához;(g) a pályázónak rendelkeznie kell adatvédelem-biztosítási intézkedésekkel a 2018/1725/EU adatvédelmi rendeletnek történő megfelelés igazolásához.
Mérföldkövek
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2021/S 045-109183
Helyesbítés
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Ajánlati felhívás
10/02/2021 00:00