Ajánlati felhívás részletei

Cím:
A nemzeti eljárásjogi jogszabályoknak és gyakorlatoknak a bírósági határozatok s...
Ajánlatkérő:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
A TED-es közzététel dátuma:
02/06/2015
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
01/09/2015
Státusz:
Lezárt
Információ
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
A nemzeti eljárásjogi jogszabályoknak és gyakorlatoknak a bírósági határozatok szabad mozgására gyakorolt hatása tekintetében, valamint a fogyasztóknak az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok keretében történő...
A tanulmánynak 2 külön célkitűzése van:(1) a nemzeti eljárásjogi jogszabályoknak a bírósági határozatok szabad mozgására gyakorolt hatásának felmérése annak megállapításával, hogy a nemzeti eljárási szabályok között meglévő eltérések akadályozzák-e – amennyiben igen, milyen mértékben – a bírósági határozatok szabad mozgása célkitűzésének megvalósítását, különösen a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei közötti kölcsönös bizalom aláásása által. A tanulmány mindezt a polgári jogérvényesülés európai eszközeinek keretében elemzi, a határozatok elismerésének és végrehajtásának további elősegítése kontextusában, valamint szem előtt tartva az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető jogát és a tisztességes eljáráshoz való jogot.A tanulmány e célból elemzi a fenti értékelésen alapuló, jogi és gazdasági érvekkel alátámasztott kölcsönös bizalom megerősítésének lehetőségeit a polgári és kereskedelmi ügyekben való igazságügyi együttműködés meglévő eszközeinek zökkenőmentes működésének biztosítására irányuló politikai célkitűzés fényében, valamint a szóban forgó együttműködés további megerősítésének vagy elmélyítésének fényében a jog érvényesülésének valódi európai térsége létrehozására tekintettel. Az elemzésnek és a konklúzióknak körültekintően kell mérlegelniük az egyes javasolt megoldások mellett és ellen szóló érveket.(2) annak értékelése, hogy a nemzeti eljárásjogi jogszabályok és gyakorlatok biztosítják-e – amennyiben igen, milyen mértékben – az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok eljárásjogi védelmét, és ezek a jogszabályok és gyakorlatok eleget tesznek-e az Európai Unió Bíróságának („CJEU”) a hatékonyság és egyenértékűség alapelvére, valamint az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak való megfelelés hivatalból végzett értékelésének kötelezettségére vonatkozó döntéseiből eredő követelményeknek.E célból, figyelembe véve a tagállamok eljárásjogi autonómiájának alapelvét, a tanulmány megvizsgálja a nemzeti jogszabályokat és gyakorlatokat, valamint összegyűjti az uniós fogyasztói jogokra irányadó szerződések eljárásjogi védelmére vonatkozó valamennyi szükséges bizonyítékot. A tanulmány különös figyelmet fordít a nemzeti eljárások különböző aspektusai közötti kapcsolatra, és az eljárások különböző szakaszaiban értékeli azokat. Ebben az összefüggésben a tanulmány elemzést készít arról, hogy a nemzeti eljárásjogi rendszerek eleget tesznek-e az Európai Unió Bírósága esetjogi követelményeinek. Végezetül a tanulmány bemutatja a nemzeti jogszabályok és gyakorlatok értékeléséből származó konklúziókat, és opciókat dolgoz ki az uniós fogyasztói jogokra irányadó szerződések védelmének megerősítéséhez. Az elemzésnek és a konklúzióknak körültekintően kell mérlegelniük az egyes javasolt megoldások mellet és ellen szóló érveket.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Közbeszerzési szerződés
N/A
Részvételi feltételek
Lásd a pályázati dokumentációt.
A pályázóknak gazdasági és pénzügyi felkészültségük bizonyítása érdekében (azaz közös pályázat esetében a konzorcium valamennyi tagja és a megnevezett alvállalkozók összesített kapacitását figyelembe véve) igazolniuk kell, hogy éves összevont forgalmuk meghaladja a 300 000 EUR-t (az utóbbi 3 évre vonatkozó átlag).Az alábbi bizonyítékokat kell benyújtani:— az elmúlt 3 évre vonatkozó „egyszerűsített mérleg” és „egyszerűsített eredménykimutatás” (a 2. mellékletet ki kell tölteni),— az eredménykimutatás és a mérleg másolata az utóbbi 3 lezárt évre visszamenően,— ennek hiányában megfelelő banki nyilatkozatok,— adott esetben a szakmai felelősségbiztosítás igazolása.Ha – az ajánlatkérő által elfogadható kivételes esetben – a pályázó nem tud benyújtani a fent említettek közül egy vagy több dokumentumot, akkor a gazdasági és pénzügyi felkészültségét bármely más, az ajánlatkérő által elfogadható dokumentumokkal is igazolhatja. Az ajánlatkérőt a pályázatban legalább tájékoztatni kell a kivételes körülményekről, és azokat indokolni kell. A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi felkészültségének ellenőrzését lehetővé tevő bármely egyéb dokumentum benyújtását is előírja.
Lásd fent.
a. Az ajánlattevőkkel kapcsolatos kritériumok:Az ajánlattevőknek (közös pályázat esetében valamennyi ajánlattevőnek és a részt vevő alvállalkozóknak együttesen) meg kell felelniük a következő kritériumoknak:— az ajánlattevőnek igazolnia kell a fogyasztóvédelmi jogszabályok és a polgári eljárásjog területén, valamint az európai nemzetközi magánjog és eljárásjog területén szerzett tapasztalatát,— az ajánlattevőnek igazolnia kell a 28 tagállam hivatalos nyelvein történő munkavégzést,— az ajánlattevőnek igazolnia kell angol és francia nyelvű jelentések megszövegezéséhez szükséges felkészültségét,— az ajánlattevőnek igazolnia kell a felmérési technikák, adatgyűjtés, statisztikai elemzés, valamint a jelentések és ajánlások megszövegezése terén szerzett tapasztalatát.b. A szolgáltatásnyújtásért felelős csapattal kapcsolatos kritériumok:A szolgáltatásnyújtó csapatnak legalább az alábbi profillal rendelkező munkatársakból kell állnia:Projektmenedzser: legalább 5 év tapasztalat a projektirányítás terén, ideértve a projektek végrehajtásának felügyeletét, a nyújtott szolgáltatás minőségellenőrzését, hasonló témájú projektekben az ügyfelek számára iránymutatás biztosítását és konfliktuskezelést, valamint legalább 10 főből álló csapat irányítását.Nyelvi minőség-ellenőrzés: a csapat legalább 1 tagjának rendelkeznie kell anyanyelvi szintű angolnyelv-ismerettel.Fogyasztóvédelmi jogi, polgári eljárásjogi és nemzetközi magánjogi szakértők: az ajánlattevőnek ajánlatában a szóban forgó komplex jogi elemzés elvégzésére alkalmas szakértőkből álló csapatot kell javasolnia. A javasolt szakértőknek egyetemi diplomával és legalább 5 év jogi tapasztalattal kell rendelkezniük. A csapatnak a fogyasztóvédelmi jog, a polgári eljárásjog (beleértve az európai eljárásokat) és a nemzetközi magánjog területén szerzett releváns tapasztalattal rendelkező, valamint az általuk elemzésre kerülő tagállami nemzeti jogi rendszerek alapos ismeretével rendelkező szakértőkből kell állnia.Adatgyűjtő és elemző csapat: a csapatnak egyetemi diplomával, és jogi adatok összegyűjtése, valamint elemzése terén szerzett legalább 2 év tapasztalattal rendelkező kutatókból kell állnia.Az EU valamennyi hivatalos nyelvének igazolt, kollektív ismerete.Ha több szolgáltató/alvállalkozó vesz részt az ajánlatban, akkor együttesen kell szakmailag és technikailag felkészültnek lenniük a számukra kijelölt feladatok elvégzésére.c. Bizonyítékok:A fentebbi kritériumok teljesítésének bizonyítására a következő igazolásokat kell benyújtani:1. az ajánlattevőknek csatolniuk kell ajánlatukhoz a munka elvégzéséért felelős minden egyes személy részletes önéletrajzát, amelyben fel kell tüntetni az adott személy iskolai végzettségét, diplomáit, szakmai tapasztalatát, kutatói tevékenységét, publikációit és nyelvi felkészültségét. Az önéletrajzokat lehetőség szerint az önéletrajzok (CV-k) közös európai formátumára vonatkozó, a Hivatalos Lap L sorozata 22.3.2002 keltezésű 79. száma 66. oldalán megjelent 11.3.2002 keltezésű bizottsági ajánlásnak megfelelően kell összeállítani;2. az elmúlt 5 évben teljesített azonos típusú jelentősebb szolgáltatások felsorolása, feltüntetve a szolgáltatások összegét, dátumát és az állami, illetve magánkedezményezetteket, csatolva az állami szervek, illetve a magánügyfelek által kibocsátott vagy ellenjegyzett igazolásokat, illetve – ezek hiányában – egyszerűen a szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatások teljesítéséről.3. a szerződésnek az a része, amelyet a szolgáltató alvállalkozás útján kíván megvalósítani.
Lásd fent.
Mérföldkövek
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
N/A
N/A
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás Notice type A közzététel dátuma
2015/S 104-188196 Ajánlati felhívás 02/06/2015 00:00