Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Kísérleti projekt – A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és a nemzeti ro...
Ajánlatkérő:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
A TED-es közzététel dátuma:
10/07/2015
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
09/09/2015
Státusz:
Lezárt
Információ
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Kísérleti projekt – A roma civil társadalom kapacitásfejlesztése és a nemzeti romaintegrációs stratégiák nyomon követésében való részvételének fokozása.
A szóban forgó kísérleti projekt célkitűzése a helyi roma civil társadalom létrehozásához és kapacitásfejlesztéséhez, továbbá a romaintegrációval és -befogadással kapcsolatos nyomon követési mechanizmushoz való hozzájárulás 27 európai uniós tagállamban (Málta nem vesz részt a projektben).Ide tartozik különösképpen az olyan „árnyékjelentések” készítése és terjesztése, amelyekben a civil társadalom vagy a nem kormányzati szervezetek szövetségei kiegészíthetik a tagállamok által benyújtott jelentéseket vagy alternatív információkat és adatokat mutathatnak be azokkal kapcsolatosan, a nemzeti romintegrációs stratégiáik végrehajtását illetően. A nyomon követés során a stratégiáknak a 4 kulcsterületen (foglalkoztatás, oktatás, lakhatás, egészségügy) történő helyi végrehajtására kell összpontosítani a megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség terén, továbbá tájékoztatást kell nyújtani a civil társadalom részvételi szintjéről, az európai uniós források felhasználásáról és a romabefogadással kapcsolatos intézkedéseknek a közoktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakáspolitika keretében történő általános érvényesítéséről.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
Közbeszerzési szerződés
N/A
Részvételi feltételek
Lásd a pályázati dokumentációt.
A pályázóknak pénzügyi és gazdasági felkészültségük bizonyítása érdekében (azaz közös pályázat esetében a konzorcium valamennyi tagja és a megnevezett alvállalkozók összesített kapacitását figyelembe véve) igazolniuk kell, hogy éves összevont forgalmuk meghaladja a 300 000 EUR-t (az utóbbi 3 évre vonatkozó átlag).Az alábbi bizonyítékokat kell benyújtani:— az elmúlt 3 évre vonatkozó „egyszerűsített mérleg” és „egyszerűsített eredménykimutatás” (a 3. mellékletet ki kell tölteni),— az eredménykimutatás és a mérleg másolata az utóbbi 3 lezárt évre visszamenően,— ennek hiányában megfelelő banki nyilatkozatok,— adott esetben a szakmai felelősségbiztosítás igazolása.Ha – az ajánlatkérő által elfogadható kivételes esetben – a pályázó nem tud benyújtani a fent említettek közül 1 vagy több dokumentumot, akkor a gazdasági és pénzügyi felkészültségét bármely más, az ajánlatkérő által elfogadható dokumentumokkal is igazolhatja. Az ajánlatkérőt a pályázatban legalább tájékoztatni kell a kivételes körülményekről, és azokat indokolni kell. A Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi felkészültségének ellenőrzését lehetővé tevő bármely egyéb dokumentum benyújtását is előírja.
Lásd fent.
Az ajánlattevő szakmai és technikai felkészültségét egy szervezeti ábra alapján értékelik, amelyik bemutatja, hogy az ajánlattevő által javasolt egyes személyek milyen feladatokat látnak el. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a fent említett célkitűzéseknek való megfelelés érdekében az alábbbiakban ismertetett fő területeken rendelkezik a legfontosabb kompetenciákkal.A csapatnak minimálisan az alábbi kritériumoknak kell eleget tennie:— a csapat legalább 1 tagjának legalább 5 éves igazolt tapasztalattal kell rendelkeznie a romaintegráció területén tevékenykedő civil társadalommal folytatott munkavégzés terén,— a csapat legalább 6 tagjának elkötelezett szakembernek kell lennie és releváns tapasztalattal kell rendelkeznie az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy, a lakhatás, a megkülönböztetésmentesség, illetve a romaellenesség elleni fellépés területén. A romaintegráció vagy a kirekesztett közösségek befogadásának támogatására irányuló szakpolitikák terén szerzett konkrét tapasztalat, továbbá a legnagyobb roma közösségekkel rendelkező országok helyi környezetének és/vagy a lesürgetőbb kihívásoknak a mélyreható ismerete elvárás a szóban forgó szakértőkkel szemben,— a csapat legalább 1 tagjának releváns és igazolt tapasztalattal kell rendelkeznie a nem kormányzati szervezetek hálózatainak koordinálása, valamint a kölcsönös tanulás és kooperáció támogatása terén,— a csapat legalább 1 tagjának releváns tapasztalattal kell rendelkeznie páneurópai közönség számára készített jelentések kidolgozása terén.A szerződés koordinátora/projektigazgatója szerepét betöltő személynek meg kell felelnie a következő követelményeknek:— bizonyított képesség a koordináció és az olyan adminisztratív feladatok ellátására, melyek európai szintű szerződések és projektek megszervezése és irányítása kapcsán merülnek fel.A kiválasztási kritériumok, amelyeket a csapattagoknak együttesen kell teljesíteniük, az alábbiak:a) bizonyított képesség a koordináció és az olyan adminisztratív feladatok ellátására, melyek európai szintű szerződések és projektek megszervezése és irányítása kapcsán merülnek fel;b) igazolt képesség az összes teljesítendő feladat – köztük valamennyi érintett logisztikai feladat – végrehajtásához szükséges megfelelő szervezeti struktúra létrehozására;c) a szükséges szakértelem igénybe vételére irányuló képesség a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés kapcsán az egész EU területén, különös tekintettel a legnagyobb roma közösségekkel és/vagy a legsürgetőbb kihívásokkal bíró országokra;d) az angol nyelv és legalább a legnagyobb roma közösségekkel és/vagy a legsürgetőbb kihívásokkal bíró országok nemzeti nyelvének kiváló ismerete a Bizottsággal és a nemzeti szinten folytatott kommunikáció megkönnyítése érdekében;e) erős tervezési és szervezési képesség és a találkozók elősegítésének képessége.Ha több szolgáltató/alvállalkozó vesz részt az ajánlatban, akkor együttesen kell szakmailag és technikailag felkészültnek lenniük a számukra kijelölt feladatok elvégzésére.Bizonyíték:A fentebbi kritériumok teljesítésének bizonyítására a következő igazolásokat kell benyújtani:1. a pályázóknak az ajánlatukhoz csatolniuk kell a munka elvégzéséért felelős minden egyes csapattag/szakértő részletes önéletrajzát, amelyben fel kell tüntetni az adott személy iskolai végzettségét, diplomáit, szakmai tapasztalatát, kutatói tevékenységét, publikációit és nyelvi felkészültségét. Az önéletrajzokat lehetőség szerint az önéletrajzok (CV-k) közös európai formátumára vonatkozó, a Hivatalos Lap L sorozata 22.3.2002 keltezésű 79. száma 66. oldalán megjelent 11.3.2002 keltezésű bizottsági ajánlásnak megfelelően kell összeállítani;2. a szerződésnek az a része, amelyet a szolgáltató alvállalkozás útján kíván megvalósítani.
Lásd fent.
Mérföldkövek
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2015/S 131-239895
Ajánlati felhívás
10/07/2015 00:00