Ajánlati felhívás részletei

Cím:
Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében létrehozott Eur...
Ajánlatkérő:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
A TED-es közzététel dátuma:
12/08/2015
Az ajánlatok kézhezvételére vonatkozó határidő:
30/09/2015
Státusz:
Lezárt
Az ajánlati felhíváshoz tartozó dokumentumok letöltésének határideje lejárt. A dokumentumok letöltése nem lehetséges Az ajánlati felhíváshoz tartozó dokumentumok letöltésének határideje lejárt. A dokumentumok letöltése nem lehetséges
Információ
445/PP/GRO/IMA/15/11817.
Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében létrehozott Európai vegyianyag-ügynökség felülvizsgálata.
Az 1.6.2007 napon alapított és Helsinkiben (Finnország) található Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) központi szerepet tölt be a REACH-, CLP-, BPR- és PIC-rendelet végrehajtásában.A REACH a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet. A rendelet az 1.6.2007 napon lépett hatályba. Egyszerűsíti és fejleszti az Európai Unió vegyi anyagokról szóló korábbi jogszabályi keretrendszerét. A CLP a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet. A rendelet a 20.1.2009 napon lépett hatályba. Mindkét rendelet az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét kívánja biztosítani, valamint elősegíteni törekszik a vegyi anyagok szabad forgalmazását az egységes európai piacon. A REACH továbbá népszerűsíti az állatkísérletek alternatív módjait, valamint fejleszti az ágazat versenyképességét és innovációját.A BPR a biocid termékekről szóló rendelet, amely 2013-ban lépett hatályba és azon biocid termékek forgalomba hozatalára és alkalmazására vonatkozik, amelyeket az emberek, állatok, anyagok és áruk káros organizmusokkal, pl. kártevők vagy baktériumok szembeni védelméhez használnak a biocid termékben lévő aktív anyagok hatása révén.A PIC-rendelet az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló, 2014-ben hatályba lépett rendelet, amely ez egyes veszélyes vegyi anyagok importját és exportját kezeli és kötelezettségeket ró azokra a vállalatokra, amelyek ezeket a vegyi anyagokat nem európai uniós országokba kívánják exportálni. A rendelet végrehajtja az Európai Unióban a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt.Az ECHA kezeli a REACH-, a CLP-, a BPR- és a PIC-rendelet fő folyamatait.A REACH-rendelet 117. cikkének (4) bekezdése szerint a Bizottságnak az 1.6.2012 dátumtól kezdődően 5 évenként jelentést kell tennie a REACH működéséről. A Bizottságnak ezért jogi kötelezettsége, hogy 2017-ben ismét jelentést tegyen. A következő bizottsági jelentés (amely a 2015. és 2016. év során esedékes) a tagállamok és az ECHA jelentéseire, valamint a Bizottság által a REACH végrehajtásához kapcsolódó egyes elemek értékelése céljából elindított konkrét tanulmányokra épül.Az ECHA-felülvizsgálat hozzájárul a REACH-rendeletnek a Bizottság által az 1.6.2017. dátumig végzett felülvizsgálatához/az ahhoz kapcsolódó jelentéshez. Az ECHA első felülvizsgálatára 2012-ben került sor. Ez az értékelés a legutóbbi felülvizsgálat óta eltelt időszakot fedi le, figyelembe véve az Ügynökségnek azóta megbízásba adott új feladatokat.A nyertes ajánlattevő az Európai Bizottság értékelésre vonatkozó útmutatói alapján értékeli az ügynökség teljesítményét. Ennek során a nyertes ajánlattevő értékeli az ügynökség hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját, koherenciáját és a hozzáadott európai uniós értéket az ügynökség felkészültségnek kialakítása, műveleteinek kezelése, valamint azok elfogadhatósága tekintetében. A nyertes ajánlattevő a következtetések alapján javaslatokat/ajánlásokat tesz a fejlesztésre vonatkozóan.
Szolgáltatások
Nyílt eljárás
Lezárt
Bejelölve
N/A
Mérföldkövek
12/08/2015 00:00
30/09/2015 23:59
30/09/2015 23:59
08/10/2015 11:00
Tételek Az ajánlati felhívásnak nincsenek tételei.
Hirdetmények
Hivatkozás A hirdetmény típusa A közzététel dátuma
2015/S 154-283348
Ajánlati felhívás
12/08/2015 00:00