Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Preliminarioji sutartis dėl žemėje atliktų stebėjimų kolekcijos (GBOC) siekiant ...
Perkančioji organizacija:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
TED publikavimo data:
04/11/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
12/01/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Preliminarioji sutartis dėl žemėje atliktų stebėjimų kolekcijos (GBOC) siekiant patvirtinti „Copernicus“ pasaulio žemės stebėjimo produktus.
„Copernicus“ Europos Žemės stebėsenos programos (anksčiau – GMES), kuriai vadovauja Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD, „Globalios aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos žemės tarnybos visuotinis sausumos komponentas“ (GIO-GL) pradėjo savo pradinės praktinės veiklos etapą pradėjus taikyti 22.9.2010 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 911/2010 dėl Europos Žemės stebėsenos programos (GMES) ir jos pradinės praktinės veiklos 2011–2013 m.Visiškai veikianti programa (2014–2020 m.) buvo pradėta remiantis „Copernicus“ reglamentu (3.4.2014 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010).Pagal „Copernicus“ reglamentą 6.2 straipsnyje pateikiama speciali nuoroda į antžeminius duomenis EO produktams patvirtinti:— in situ duomenų teikimas siekiant sukalibruoti ir patvirtinti specializuotų misijų stebėjimus,— dalyvavimo misijų duomenų, papildančių specializuotų misijų duomenis, teikimas, archyvavimas ir platinimas.GBOC-GL užduotys gali būti 1 etapo dalis, skirta, be kita ko, padėti naudotojams įvertinti GIO ir „Copernicus“ žemės dokumentų tinkamumą tikslui.Šio konkurso dėl GBOC-GL paslaugos tikslas yra:i) surinkti esamus per daugelį metų žemėje atliktus matavimus ir gauti matavimus, kurie ateityje bus atlikti žemėje, remiantis gerai apibrėžtais ir priimtais protokolais;ii) įgyvendinti ir prižiūrėti duomenų bazę, kurioje yra pastebėjimai ir papildomi duomenys, bei internetinę platformą, kurioje naudotojai galėtų gauti prieigą prie minėtų duomenų rinkinių ir susijusių metaduomenų.Paslauga yra organizuojama 3 komponentais:1) daugybės metų žemėje atliktų matavimų, įskaitant istorinio laiko seriją, surinkimas iš esamų vietų;2) daugybės metų žemėje atliktų matavimų įsigijimas papildomoms vietoms;3) duomenų paskirstymas naudotojams vykdant žemės produktų patvirtinimo veiklą.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
04/11/2015 00:00
Netaikytina
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2016/S 107-189998 Klaidų ištaisymas 04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534 Pranešimas apie sutartį 04/11/2015 00:00