Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Priemonės ir ištekliai, skirti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) a...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
TED publikavimo data:
30/03/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
23/05/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
SMART 2015/1091
Priemonės ir ištekliai, skirti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) automatizuotam vertimui – SMART 2015/1091.
Šiuo kvietimu pateikti pasiūlymus įgyvendinama 2015 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) darbo programa, susijusi su automatizuoto vertimo komponentu. Kvietimą pateikti pasiūlymus sudaro 3 dalys, kuriomis siekiama šių tikslų: — MT sistemų ir būtinų apdorojimo modulių bei Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) automatizuotam vertimui skirtų susijusių paslaugų pirkimas (1 dalis), — gilinti ir plėsti kalbos išteklių koordinavimą ir rinkimo pastangas, įskaitant susijusį teisinį ir techninį darbą (kalbos išteklių saugyklos kūrimas ir intelektinės nuosavybės teisės (intellectual property right – IPR) rėmimas bei pagalbos tarnyba) (2 dalis), ir — papildomų kalbos išteklių ir susijusių tobulinimo / apdorojimo paslaugų įsigijimas (3 dalis).
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
30/03/2016 00:00
23/05/2016 16:00
07/06/2016 14:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Kompiuterizuoto vertimo (machine translation – MT) sistemų ir būtinų apdorojimo modulių bei Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) automatizuotam vertimui skirtų susijusių paslaugų įsigijimo rėmimas
Trumpalaikis veiksmų pagal šią dalį tikslas – remti kompiuterizuoto vertimo (machine translation – MT) sistemų ir būtinų apdorojimo modulių bei susijusių paslaugų įsigijimą siekiant sukurti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) automatizuoto vertimo platformą. Rangovo vykdoma veikla padės Europos Komisijai išsirinkti priemones ir paslaugas, kurias ji pirks, kad galėtų naudoti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) automatizuoto vertimo komponente. Pagal šią dalį reikalaujama veikla yra ne kompiuterizuoto vertimo (machine translation – MT) sistemų ir apdorojimo modulių pirkimas (išskyrus licencijų, naudojamų vertinimo procese, gavimą), bet jų įvertinimas tikrose situacijose ir įvertinimo rezultato dokumentavimas. Sistemos, kurios bus vertinamos, apima priemones / paslaugas, tokias kaip kompiuterizuoto vertimo (machine translation – MT) moduliai / paslaugos, skirtos konkrečioms kalbų poroms ir (arba) sritims, priemones / paslaugas, skirtas duomenims iš anksto apdoroti (terminijos surinkimas, tekstynų valymas, kalbos išteklių duomenų bazių lygiavimas, anonimizavimas ir kt.); priemones / paslaugas, kurios skirtos kalbos išteklių „tinkamumui srityje“ įvertinti, priemones / paslaugas, skirtas kompiuterizuoto vertimo (machine translation – MT) rezultatų kokybei vertinti, MT rezultatams apdoroti iš anksto arba geriausiam MT moduliui pasirinkti reikalaujamam nurodytam tekstui išversti ir kt.
Serija 2
Kalbos išteklių koordinavimo ir rinkimo pastangų, įskaitant susijusį teisinį ir techninį darbą, gilinimas ir išplėtimas
Bendras veiklos pagal 2 dalį tikslas – valdyti, prižiūrėti ir koordinuoti atitinkamus kalbos išteklius visomis ES oficialiosiomis kalbomis ir EITP susijusių šalių kalbomis siekiant pagerinti automatizuotų vertimo sistemų ir sprendimų dabartiniame ir būsimame EITP skaitmeninių paslaugų kontekste kokybę, aprėptį ir veikimą. Taip pat bus didinamas informuotumas apie kalbos išteklius, skatinamas jų pirkimas ir nuolatinis nustatymas bei rinkimas. Konkretūs tikslai: — kalbos ištekliams, kurie reikalingi EITP automatizuoto vertimo platformos MT sistemoms pritaikyti, palaikyti ir teikti su jomis susijusius mokymus, talpinti skirtos kalbos išteklių saugyklos sukūrimas ir naudojimas, — intelektinės nuosavybės teisių (intellectual property rights – IPR) rėmimo ir kalbos išteklių valymo pagalbos tarnybos įsteigimas ir veikla (integruota su kalbos išteklių saugyklos valdymu), — papildyti ir tęsti kalbos išteklių koordinavimo veiklą, vykdomą pagal Europos kalbos išteklių koordinavimo (European language resource coordination – ELRC) paslaugų pirkimo sutartį (SMART 2014/1074), kuri pradėta vykdyti 2015 m. balandžio mėn. ir bus vykdoma iki 2017 m. balandžio mėn. Pagal ELRC paslaugų pirkimo sutartį nustatytos užduotys yra šios: — pagerinti prieinamumą ir supaprastinti prieigą prie kalbos išteklių, ypač tų, kuriuos turi / kuria viešasis sektorius visais vyriausybės lygmenimis (nacionaliniu, regioniniu, vietos) ES valstybėse narėse ir su Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP) susijusiose šalyse, — veikti kaip kalbos išteklių stebėjimo centras visose ES valstybėse narėse ir su Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP) susijusiose šalyse nustatant, kataloguojant ir dokumentuojant kalbos išteklius, kurie gali būti naudojami automatizuotam vertimui, ypač lygiagrečiųjų tekstų visumai, — pasiekti ir didinti informuotumą tarp viešojo administravimo institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių (pvz., atitinkamų NVO) apie kalbos išteklių, ypač lygiagrečiųjų tekstų rinkinio, vertę ir skatinti, kad juos būtų galima rasti ir kad jie būtų prieinami EITP automatizuoto vertimo platformai, — išaiškinti teisinius ir komercinius su kalbos ištekliais susijusius klausimus (intelektinės nuosavybės padėtis, privatumo klasifikacija ir kalbos išteklių naudojimo sąlygos).
Serija 3
Papildomų kalbos išteklių ir susijusių tobulinimo / apdorojimo paslaugų pirkimas
Bendra šios dalies užduotis – atlikti papildomų kalbos išteklių ir susijusių tobulinimo / apdorojimo paslaugų (pvz., anonimiškumas) pirkimą ir juos / jas teikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) automatizuoto vertimo platformos kalbos išteklių saugyklai. Konkurso trumpalaikis tikslas – gauti aukštos kokybės kalba (IPR-cleared išteklių, paralelinių corpora) visuose CEF kalbų į aktualias sritis, susijusią su CEF DSIs. Ilgalaikis tikslas – prisidėti prie kalbos išteklių rinkimo ir juos papildyti valstybėse narėse (koordinuojama 2 dalimi), kad būtų pasiektas priimtinas automatizuoto vertimo kokybės lygis pagrindinėse Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) skaitmeninių paslaugų infrastruktūrų (digital service infrastructures – DSI) srityse, kur reikalingos funkcijos įvairiomis kalbomis.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2016/S 062-106287
Pranešimas apie sutartį
30/03/2016 00:00