Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Bel...
Perkančioji organizacija:
European Parliament, DG Communication (COMM)
TED publikavimo data:
13/06/2022
Pasiūlymų priėmimo terminas:
15/07/2022
Būsena:
Užbaigta
Informacija
COMM/AWD/2022/480
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Belgijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje
Reikalinga paslauga – mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas, siekiant didinti jaunų žurnalistų informuotumą, dirbti ES žiniasklaidos priemonėse apskritai Europos klausimais ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, ir didinti informuotumą apie Parlamento svarbą, parlamentinę demokratiją ir jos vertybes. Jis apims modulį kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje (Belgija, Bulgarija, Ispanija, Italija, Kroatija, Lenkija, Portugalija, Prancūzija, Suomija ir Vokietija), po kurio bus modulis Briuselyje arba Strasbūre, skirtas ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas susijusioje šalyje;• dalyvių atranka abiem moduliams;• komunikacijos ir informavimo veikla.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
10
Preliminarioji sutartis
3500000.00 EUR
80500000
Dalyvavimo sąlygos
Konkurso dalyvis (arba kiekvienas narys, jei dalyvauja ekonominės veiklos vykdytojų grupė) turi būti užsiregistravęs atitinkamame profesiniame ar prekybos registre, išskyrus tarptautines organizacijas.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Belgijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Belgijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 2
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Bulgarijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Bulgarijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 3
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Kroatijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Kroatijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 4
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Suomijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Suomijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 5
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Prancūzijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Prancūzijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 6
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Vokietijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Vokietijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 7
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Italijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Italijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 8
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Lenkijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Lenkijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 9
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Portugalijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Portugalijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Serija 10
Europos Parlamento jaunųjų Europos žurnalistų mokymo programos įgyvendinimas Ispanijoje
Bendra reikalinga paslauga yra mokymo programos ES klausimais organizavimas ir įgyvendinimas (iki dviejų kartų per metus), siekiant didinti jaunų ES žurnalistų informuotumą Europos klausimais apskritai ir ypač su Parlamentu susijusiomis temomis. Mokymais siekiama padėti geriau suprasti, kaip veikia ES, pabrėžiant Parlamento, parlamentinės demokratijos ir jos vertybių svarbą. Tikslinė šio mokymo auditorija yra ES valstybėse narėse įsikūrę jauni specialistai, kurie yra pagrindiniai informacijos skleidėjai ir informuoti informacijos centrai.Mokymo programa apims modulį Ispanijoje ir modulį ribotam skaičiui žurnalistų, atrinktų iš pirmojo modulio dalyvių Europos Parlamento patalpose Briuselyje arba Strasbūre.Sutartyje numatytos šios specialios paslaugos:• programos organizavimas ir įgyvendinimas (1-asis modulis);• dalyvių atranka (1-asis ir 2-asis modulis);• komunikacijos ir informavimo veikla.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2022/S 116-323164
Klaidų ištaisymas
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Pranešimas apie sutartį
13/06/2022 00:00