Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Paslaugos, kuriomis palaikomas Europos aplinkos agentūros (EAA) kelis sektorius ...
Perkančioji organizacija:
European Environment Agency (EEA)
TED publikavimo data:
17/12/2015
Pasiūlymų priėmimo terminas:
08/02/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EEA/IDM/15/026.
Paslaugos, kuriomis palaikomas Europos aplinkos agentūros (EAA) kelis sektorius apimančios veiklos įgyvendinimas, siekiant koordinuoti „Copernicus“ programos in situ komponentą (2 dalys).
„Copernicus“, anksčiau žinoma kaip GMES („Pasaulinė aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema“) – Europos programa, skirta Europos žemės stebėsenos pajėgumams sukurti.EAA prašo 1 ar 2 rangovų teikti paslaugas 2 teminėse srityse ar dalyse, t. y. 1 dalis: stebėjimai (meteorologija, okeanografija, atmosferinė chemija ir oro kokybė bei klimatas) ir 2 dalis: erdvinių duomenų temos. 2 teminės sritys apims labai didelę arba net visą in situ duomenų rinkinių ir jų šalutinių produktų, reikalingų „Copernicus“ tarnyboms pagaminti ir (arba) patvirtinti produktus, dalį.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
17/12/2015 00:00
Netaikytina
08/02/2016 16:00
15/02/2016 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Stebėjimai
Europos Komisija EAA paskyrė užduotį įgyvendinti kelis sektorius apimančią veiklą siekiant koordinuoti „Copernicus“ programos in situ komponentą. Koordinavimo veikla buvo padalyta į 4 pagrindines užduotis, kaip aprašyta pirkimo specifikacijose. Kad galėtų atlikti šias 4 užduotis, EAA yra reikalinga teminė ir techninė parama, susijusi su in situ stebėjimais ir šalutiniais produktais, kurių reikalauja „Copernicus“ tarnybos. Šia dalimi apimamos šios teminės sritys: meteorologija, okeanografija, atmosferinė chemija ir oro kokybė bei klimatas.
Serija 2
Erdvinių duomenų temos
Europos Komisija EAA paskyrė užduotį įgyvendinti kelis sektorius apimančią veiklą siekiant koordinuoti „Copernicus“ programos in situ komponentą. Koordinavimo veikla buvo padalyta į 4 pagrindines užduotis, kaip aprašyta pirkimo specifikacijose. Kad galėtų atlikti šias 4 užduotis, EAA yra reikalinga teminė ir techninė parama, susijusi su erdvinių duomenų temomis, kurių reikalauja „Copernicus“ tarnybos. Šia dalimi apimamos teminės sritys, apibrėžtos INSPIRE direktyvoje (14.3.2007 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) OL L 108, 25.4.2007, p. 1): I, II ir III priedai (išskyrus temas: 13, 14 ir 15).
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2015/S 244-442785
Pranešimas apie sutartį
17/12/2015 00:00