Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
REACH ir CLP Europos cheminių medžiagų reglamentų poveikio gynybos sektoriui tai...
Perkančioji organizacija:
European Defence Agency (EDA)
TED publikavimo data:
03/03/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
14/04/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
16.ESI.OP.038.
REACH ir CLP Europos cheminių medžiagų reglamentų poveikio gynybos sektoriui taisyklės.
Tikimasi šių pagrindinių tyrimo rezultatų: 1. REACH (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir CLP (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) reglamentų poveikio ES gynybos sektoriui analizė. 2. Praktiniai pasiūlymai dėl REACH ir CLP reglamentų bei jų esamo įgyvendinimo režimo pagerinimų, kad jie būtų EGA ir jos dalyvaujančių valstybių narių indėlio į Europos Komisijos kitai REACH reglamento apžvalgai pagrindas ir kaip pasiūlymai, susiję su REACH raida po 2018 m. 3. Informacijos apie kitų cheminių medžiagų reglamentų (ypač Biocidinių produktų reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012), Patvariųjų organinių teršalų reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004), Ozono sluoksnį ardančių medžiagų reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009) poveikį ES valstybių narių gynybos ministerijoms ir gynybos sektoriui, sąveikos su REACH ir CLP ir strategijos (bent projekto) bei pagerinimo pasiūlymų sintezė.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Ekonomiškiausias
Etapai
03/03/2016
Netaikytina
Netaikytina
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2016/S 044-072032 Pranešimas apie sutartį 03/03/2016