Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Įmonių socialinė atsakomybė.
Perkančioji organizacija:
European Investment Bank (EIB)
TED publikavimo data:
11/05/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
20/06/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
VP-1318.
Įmonių socialinė atsakomybė.
3 dalys yra padalytos į 3 atskiras, bet viena kitą papildančias paslaugų sritis, siekiant pateikti holistinį požiūrį į įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) EIB grupėje. EIB grupės ĮSA su visomis praktinėmis ir funkcinėmis paslaugomis susijusios veiklos vertinimas ir ataskaitų apie ją teikimas yra esminis EIB grupės įrankis siekiant valdyti ir plėtoti ĮSA strategiją, uždavinius ir tikslus, kad būtų pateisinti suinteresuotųjų šalių lūkesčiai dėl bendro EIB grupės ĮSA veiklos efektyvumo.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Ataskaitų apie tvarumą teikimas ir susijusios paslaugos
Ataskaitų apie tvarumą teikimas: pateikiama plati platforma siekiant pademonstruoti EIB grupės veiklos ĮSA pasiekimus, susijusius su reikšmingais aspektais, kuriuos identifikavo suinteresuotosios šalys reikšmingumo įvertinime. Svarbu, kad reikšmingiausi EIB grupės aspektai būtų peržiūrimi reguliariai, siekiant užtikrinti, jog jie ir toliau tenkina suinteresuotųjų šalių lūkesčius, ir teikti skaidrias ataskaitas, kad būtų informuota kiek įmanoma daugiau suinteresuotųjų šalių. Susijusios paslaugos: specialias užduotis retkarčiais preliminariosios sutarties laikotarpiu gali užsakyti ĮSA padalinys ir jos padės ĮSA padaliniui remti ar pagerinti ataskaitų teikimo procesą, kaip aprašyta šių techninių užduočių 4.1.2 dalyje. Šios dalies specialios užduotys bus paskirtos vadovaujantis šių techninių užduočių II priede esančios preliminariosios sutarties 4 straipsniu.
Serija 2
Ataskaitų apie tvarumą teikimas ir susijusios paslaugos
Teikiant ataskaitas apie aplinką dėmesys skiriamas EIB grupės vidaus veiklai ir paslaugų pirkimui, įskaitant tokius elementus kaip energija, vandens suvartojimas, atliekų tvarkymas, kelionės (verslo ir į darbą bei iš darbo), IT ir turtą. EIB grupė šiuo metu taiko šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolą apskaičiuodama savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventorių, o po to internete paskelbiama metinė anglies dioksido išmetimo rodiklių ataskaita. Susijusios paslaugos: specialias užduotis retkarčiais preliminariosios sutarties laikotarpiu gali užsakyti ĮSA padalinys ir jos padės ĮSA padaliniui remti ar pagerinti ataskaitų teikimo procesą, kaip aprašyta šių techninių užduočių 4.2.2 dalyje. Šios dalies specialios užduotys bus paskirtos vadovaujantis šių techninių užduočių II priede esančios preliminariosios sutarties 4 straipsniu. Konkurso dalyviai kviečiami siūlyti būdus, kaip galima plėtoti ataskaitų apie aplinką teikimą EIB grupėje, remiantis tarptautiniais standartais ir priimta geriausia patirtimi. Konkurso dalyviai turėtų žr. šių techninių užduočių 8.3 dalį dėl šios dalies skyrimo etapo.
Serija 3
Patariamosios paslaugos
Patariamosios, konsultavimo ir paramos paslaugos yra svarbi ĮSA padalinio veiklos dalis, papildanti EIB grupės verslo veiklą. Kad EIB grupė būtų aktyvesnė vykdydama įmonių socialinę atsakomybę ir toliau plėtotų savo strategijas, politiką ir veiksmų planus, kad įtvirtintų ĮSA į EIB grupės kultūrą, reikalingos ekspertų žinios, tyrimai, lyginamoji analizė ir studijos. Banko uždaviniai pasirenkant šį konkretų požiūrį yra šie: — lankstumas – paslaugos bus laiku užtikrintos pagal poreikį su minimaliomis pridėtinėmis išlaidomis ir laikantis aiškios ir skaidrios procedūrinės tvarkos, — patikimumas – ilgalaikių santykių su pasirinkta paslaugų teikėjų grupe užmezgimas užtikrins paslaugų, personalo ir valdymo nuoseklumą ir tąsą per visą preliminariosios sutarties laikotarpį.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2016/S 090-159483
Pranešimas apie sutartį
11/05/2016 00:00