Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Analitinės ir metodinės paramos paslaugų teikimas
Perkančioji organizacija:
The European Labour Authority
TED publikavimo data:
14/08/2023
Pasiūlymų priėmimo terminas:
28/09/2023
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ELA/2023/OP/0031
Analitinės ir metodinės paramos paslaugų teikimas
Preliminarioji sutartis yra susijusi su analitinėmis paslaugomis, įskaitant struktūrinių darbo rinkos ir darbo jėgos judumo duomenų rinkimą ir analizę, informacijos poreikių analizę, esamų informacijos šaltinių žemėlapių sudarymą, metodinę paramą renkant ir kaupiant duomenis, analitinių modelių kūrimą, tyrimų įgyvendinimą ir analizę.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl visų dalių
2
Preliminarioji sutartis
12,500,000.00 EUR
73210000
Dalyvavimo sąlygos
Prašome žr. pirkimo dokumentus.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
14/08/2023 00:00
28/09/2023 16:00
29/09/2023 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Kiekybinių duomenų rinkimas ir analizė, mišrieji metodai.
Šios dalies rangovo bus prašoma nustatyti, kaupti, analizuoti ir pateikti statistinius duomenis iš išorės šaltinių, pavyzdžiui, Eurostato ar kitų ES institucijų, taip pat tarptautinių įstaigų, nacionalinių statistikos tarnybų, ES lygmens ar nacionalinių administracinių duomenų, tarptautinio lygmens ar Europos šalių apklausų duomenų.
Serija 2
Kokybinė analizė ir kartografavimas, mišrieji metodai
Šios dalies rangovo bus prašoma nustatyti, parengti, analizuoti ir pateikti kokybinius duomenis iš išorės šaltinių.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2023/S 166-524023
Klaidų ištaisymas
30/08/2023 00:00
2023/S 155-492602
Pranešimas apie sutartį
14/08/2023 00:00