Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Parama vykdant parengiamąjį darbą dėl ekologinio projektavimo ir energijos varto...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TED publikavimo data:
25/06/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
19/08/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ENER/C3/2016-537-02.
Parama vykdant parengiamąjį darbą dėl ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo priemonių, įskaitant padangų ženklinimą ir „Energy Star“ ženklinimo programą.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB 18 straipsnyje nustatyta, kad „Komisija, vykdydama savo veiklą, dėl kiekvienos įgyvendinimo priemonės užtikrina subalansuotą valstybių narių atstovų ir visų su atitinkamu gaminiu arba gaminių grupe susijusių suinteresuotų šalių, pavyzdžiui, pramonės srities, įskaitant ir MVĮ bei amatams priskirtinas pramonės sritis, profesinių sąjungų, prekybininkų, mažmeninių prekiautojų, importuotojų, aplinkosaugos grupių ir vartotojų organizacijų, dalyvavimą“.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Vartotojų NVO: suinteresuotieji atstovai
Sutarties tikslas – 3 metų laikotarpiui nuo sutarties įsigaliojimo užtikrinti, kad Europos vartotojų organizacijų pažiūroms gerai atstovaujama parengiamuoju proceso etapu, po kurio įgyvendinamos priemonės ir jų apžvalgos pagal ekologinį projektavimą ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyvą, įskaitant savanoriškų susitarimų vertinimą, abu tiriamajame etape, Ekologinio projektavimo konsultacijų forume ir, jei reikia, po to. Taip pat bus aprėpiami susijusių politikos priemonių, ypač Padangų ženklinimo reglamento ir „Energy Star“ programos parengiamasis bei peržiūros procesai. Galiausiai sutartimi taip pat siekiama užtikrinti, kad vartotojų NVO, būdami arčiausiai vartotojų ir piliečių, teiktų tinkamą ir pritaikytą informaciją šioms tikslinėms grupėms apie specialias ES produktų energijos vartojimo efektyvumo politikos priemones ir jų poveikį bei naudą.
Serija 2
aplinkosaugos NVO: suinteresuotieji atstovai
Sutarties tikslas – 3 metų laikotarpiu nuo sutarties įsigaliojimo užtikrinti, kad aplinkos NVO pažiūros gerai atstovaujamos parengiamuoju proceso etapu, po kurio įgyvendinamos priemonės ir jų apžvalgos pagal ekologinį projektavimą ir Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyvą, įskaitant savanoriškų susitarimų vertinimą, abu tiriamajame etape, Ekologinio projektavimo konsultacijų forume ir, jei tinka, po to. Taip pat bus aprėpiami susijusių politikos priemonių, ypač Padangų ženklinimo reglamento ir „Energy Star“ programos, parengiamasis bei peržiūros procesai. Galiausiai sutartimi taip pat siekiama užtikrinti, kad aplinkos NVO, būdami arčiausiai vartotojų ir piliečių, teiktų tinkamą ir pritaikytą informaciją šioms tikslinėms grupėms apie specialias ES produktų energijos vartojimo efektyvumo politikos priemones ir jų poveikį bei naudą.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2016/S 121-214277
Pranešimas apie sutartį
25/06/2016 00:00