Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Tyrimas dėl paramos sistemos MVĮ tiekimo grandinės išsamiam patikrinimui.
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
21/07/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
20/09/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
562/PP/GRO/SME/16/F/102.
Tyrimas dėl paramos sistemos MVĮ tiekimo grandinės išsamiam patikrinimui.
Šios sutarties tikslas – sukurti visapusišką MVĮ išsamaus patikrinimo rėmimo sistemą siekiant: 1) prisidėti prie (būsimo) reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos sistema alavo, tantalo ir volframo, jų rūdų ir aukso, kurie yra nuo konflikto nukentėjusiose ir didelės rizikos zonose, atsakingų importuotojų tiekimo grandinės išsamaus pačių atliekamo sertifikavimo patikrinimo, tikslų pasiekimo, 2) apriboti ir (arba) kompensuoti ES teisės aktais dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų MVĮ uždėtą administracinę naštą ir 3) teikti MVĮ išsamaus patikrinimo pajėgumus siekiant išlikti konkurencingais ilgėjančiose nekonfliktinėse pasaulinėse tiekimo grandinėse. Kad būtų pasiektas tikslas, sutartimi bus pristatoma: a) ES MVĮ, kurios importuoja alavą, tantalą, volframą ir auksą, sektoriaus analizė; b) išsamaus patikrinimo MVĮ nustatytų ataskaitų teikimo įsipareigojimų supaprastinimas; c) visapusiškos paramos sistemos, skirtos MVĮ dėl išsamaus patikrinimo, sukūrimas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Žr. pirkimo specifikacijas.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
21/07/2016 00:00
20/09/2016 16:00
22/09/2016 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2016/S 139-251114
Pranešimas apie sutartį
21/07/2016 00:00