Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techninio sekretoriato paskyrimas notifikuotųjų įstaigų grupei pagal 16.6.2010 E...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
TED publikavimo data:
29/07/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
14/10/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
MOVE/C4/2016-630
Techninio sekretoriato paskyrimas notifikuotųjų įstaigų grupei pagal 16.6.2010 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinančią Tarybos direktyvas 76/767/EEB,...
Sutarties objektas – techninio sekretoriato paslaugų teikimas notifikuotųjų įstaigų grupei dėl 16.6.2010 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/35/ES dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinančios Tarybos direktyvas 76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB (Gabenamųjų slėginių įrenginių direktyva – notifikuotųjų įstaigų grupė (Transportable Pressure Equipment Directive – Notified Bodies Group – TPED NBG)). Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES nustatoma visiškai laisva rinka gabenamiesiems slėginiams įrenginiams pateikti rinkai ir jiems naudoti. Tačiau direktyva apima slėgio veikiamas gabenamas dujas, o susitarimas dėl keitimosi patirtimi tarp valstybių narių yra numatytas atsižvelgiant į pranešimo politiką ir rinkos priežiūrą. Siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, notifikuotųjų įstaigų bendradarbiavimas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/35/ES yra itin svarbus siekiant, kad teisinė priemonė būtų teisingai taikoma ES ir susijusiose valstybėse narėse. Yra reikalinga speciali kompetencija gabenamųjų slėginių įrenginių ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB (Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų prekių gabenimo geležinkeliais (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR), Reglamentai dėl tarptautinio pavojingų prekių gabenimo geležinkeliais (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail – RID) ir Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų prekių gabenimo vidaus vandenimis (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways – ADN) srityje.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Ekonomiškiausias
Etapai
29/07/2016 00:00
14/10/2016 23:59
25/10/2016 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2016/S 170-305434
Klaidų ištaisymas
03/09/2016 00:00
2016/S 145-261247
Pranešimas apie sutartį
29/07/2016 00:00