Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Inovacijos ir verslo valdymo mokymai: Europos įmonių tinklo gebėjimų stiprinimas...
Perkančioji organizacija:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
TED publikavimo data:
03/09/2016
Pasiūlymų priėmimo terminas:
03/10/2016
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Inovacijos ir verslo valdymo mokymai: Europos įmonių tinklo gebėjimų stiprinimas ir MVĮ inovacijų partnerių rėmimas.
Kvietimas pateikti pasiūlymus yra dėl mokymų inovacijos valdymo ir pramonės inovacijų / verslo valdymo srityje. Siekiama pagerinti žinias ir įgūdžius, susijusius su inovacijos valdymu 2 skirtingose tikslinėse grupėse: — verslo paramos organizacijos, kurios yra Europos įmonių tinklo partnerės, — patyrusių tyrėjų grupė, laikinai dirbanti MVĮ Europos MVĮ inovacijų partnerių kontekste (bandomasis). Galiausiai, suteiktais mokymais bus prisidėta prie geresnio inovacijos valdymo įgūdžių ir konsultavimo paslaugų MVĮ prieinamumo, taip suteikiant jiems galimybę veiksmingiau valdyti inovacijos procesus ir darant didesnį ekonominį poveikį. Šis konkursas padalytas į 2 dalis: — 1 dalis: tolesnis Europos įmonių tinklo konsultavimo gebėjimų stiprinimas inovacijos valdymo srityje, — 2 dalis: pagrindiniai mokymai pramonės inovacijų valdymo srityje Europos MVĮ inovacijų partnerių kontekste (bandomasis).
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Netaikytina
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Tolesnis Europos įmonių tinklo konsultavimo gebėjimų stiprinimas inovacijos valdymo srityje Šio kvietimo pateikti pasiūlymus 1 dalimi siekiama pagerinti šių inovacijos valdymo rėmimo paslaugų MVĮ, kurias teikia Europos įmonių tinklas, kokybę. Tuo tikslu reikia sukurti mokymų aplinką ir praplėsti inovacijos valdymo konsultantų, dirbančių Europos įmonių tinkle, kompetenciją, užtikrinant: — bendro pobūdžio įvadinius mokymus „inovacijos valdymo“ srityje, skirtus darbuotojams, kuriems šios konsultavimo užduotys yra naujos, — specializuotus mokymus / gebėjimų stiprinimą MVĮ inovacijos valdymo sistemų skirtingose dalyse ir procesuose. Po šios sutarties tikimasi, kad kiek įmanoma daugiau Europos įmonių tinklo inovacijos ekspertų, kurie teikia paslaugas, „kuriomis didinami MVĮ inovacijos valdymo gebėjimai“, bus suteikti mokymai bei praplėstos jų žinios inovacijos valdymo konsultavimo srityje. Šie naujai įgyti įgūdžiai bus nedelsiant panaudoti tinklui teikiant inovacijos valdymo paramą. Jie taip pat padės praplėsti MVĮ prieigą prie kvalifikuotų inovacijos valdymo konsultacijų visoje ES.
Serija 2 Pagrindiniai mokymai pramonės inovacijų valdymo srityje Europos MVĮ inovacijų partnerių kontekste (bandomasis) Tikimasi, kad mokymai bus teikiami maždaug 12 darbo dienų kiekvienam inovacijų partneriui, įskaitant mokymus internetu. Dalyvavimas mokymo programoje yra privalomas visiems inovacijų partneriams, kurie sudaro dalį INNOSUP-2-2016 bandomojo veiksmo. Numatyta, kad mokymus bus galima teikti iki 90 inovacijų partnerių ir iki 90 prižiūrėtojų. Po mokymų inovacijų partneriai, kurie greičiausiai yra įgiję daktaro laipsnį techninėse srityse, įgis specialią papildomą kvalifikaciją, leidžiančią jiems dirbti „inovacijų vadovais“ pramonėje ir ypač MVĮ, kartu su dotacijomis, suteiktomis pagal INNOSUP-02-2016 (inovacijų partneris – bandomasis). Mokymo programa taip pat turėtų būti remiamas pažangos stebėjimas ir idėjų įtrauktis į mokslinių tyrimų projektus / produktus, organizuojant specialias sesijas apie Europos lygmens finansavimo planus 1–2 darbo dienų laikotarpiui. Be iki 90 inovacijos verslo idėjų, atrinktų pagal MVĮ inovacijų partnerių programą, tyrinėjimo rėmimo, mokymai taip pat galėtų būti galimybė mokytis ir kurti.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2016/S 170-305421 Pranešimas apie sutartį 03/09/2016 00:00