Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techniniai sekretoriatai pagal šias direktyvas notifikuotųjų įstaigų grupei: Pot...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
29/04/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
06/06/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Techniniai sekretoriatai pagal šias direktyvas notifikuotųjų įstaigų grupei: Potencialiai sprogios aplinkos (ATEX), Mašinų, Elektromagnetinio suderinamumo (EMC), Liftų, Slėginių įrenginių / Paprastųjų slėginių indų,...
1 dalis: ATEX: techninis sekretoriatas nuotifikuotųjų įstaigų grupei pagal 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo. 2 dalis: Mašinų: techninis sekretoriatas nuotifikuotųjų įstaigų grupei pagal 17.5.2006 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB. 3 dalis: EMC: techninis sekretoriatas notifikuotųjų įstaigų grupei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES. 4 dalis: Liftų: techninis sekretoriatas notifikuotųjų įstaigų grupei pagal 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo. 5 dalis: Slėginiai įrenginiai: techninis sekretoriatas notifikuotųjų įstaigų grupei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES ir 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo. 6 dalis: Dujinių prietaisų: techninis sekretoriatas notifikuotųjų įstaigų grupei pagal 30.11.2009 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/142/EB, susijusią su dujas deginančiais prietaisais, ir pagal 9.3.2016 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
dėl vienos ar daugiau dalių
Viešojo pirkimo sutartis
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Potencialiai sprogi aplinka (ATEX) – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą notifikuotųjų įstaigų grupei, įsteigtai pagal 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo.
Serija 2
Mašinų direktyva (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB)
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą notifikuotųjų įstaigų grupei, įsteigtai pagal 17.5.2006 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB.
Serija 3
Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą notifikuotųjų įstaigų grupei, įsteigtai pagal 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo.
Serija 4
Liftų direktyva (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES)
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą notifikuotųjų įstaigų grupei, įsteigtai pagal 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/33/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais ir liftų saugos įtaisais, suderinimo.
Serija 5
Slėginių įrenginių direktyva (Pressure Equipment Directive – PED) – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/68/ES ir paprastieji slėginiai indai – Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/29/ES
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą atitikties vertinimo įstaigų grupei, įsteigtai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/68/ES ir 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo.
Serija 6
Dujinių prietaisų direktyva (Gas Appliance Directive – GAD) (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB) ir Dujinių prietaisų reglamentas (Gas Appliance Regulation – GAR) (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)...
Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – paskirti techninį sekretoriatą notifikuotųjų įstaigų grupei, įsteigtai pagal 30.11.2009 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/142/EB, susijusią su dujas deginančiais prietaisais. Tas pats techninis sekretoriatas taip pat lygiaverčiu būdu padės notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupei, susijusiai su 9.3.2016 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, užtikrinant notifikuotųjų įstaigų bendradarbiavimo tęstinumą pagal reglamentą, kuris visiškai panaikins Dujinių prietaisų direktyvą (GAD) nuo 21.4.2018.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 097-190781
Klaidų ištaisymas
20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471
Pranešimas apie sutartį
29/04/2017 00:00