Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Priemonės siekiant palaikyti BEST parengiamąjį veiksmą, kurio tikslas – saugoti ...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
14/05/2013
Pasiūlymų priėmimo terminas:
02/09/2013
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
ENV.B.2/SER/2013/0020.
Priemonės siekiant palaikyti BEST parengiamąjį veiksmą, kurio tikslas – saugoti ir tvariai naudoti biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugas ES atokiausiuose regionuose bei užjūrio šalyse ir teritorijose (2 dalys).
Sutartyje numatyta sukurti struktūrą / platformą, kuri leistų ir padėtų keistis informacija apie lėšų prieinamumą iš skirtingų šaltinių (EK, taip pat valstybės narės ir kiti galimi partneriai – iš tarptautinių finansų institucijų nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), o iš jų – įmonėms) projektams, kurių tikslas – saugoti ir tvariai naudoti biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugas ES atokiausiuose regionuose bei užjūrio šalyse ir teritorijose. Ši struktūra / platforma parengs informaciją, prieinamą finansų teikėjams ir galimiems projektų įgyvendintojams bei padės sukurti reikalingus paramos mechanizmus, įskaitant regioninių ekosistemų profilius.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
14/05/2013 00:00
Netaikytina
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Interaktyvios platformos nustatymas ir palengvinimas
1 dalis – interaktyvios platformos nustatymas ir palengvinimas apima šias užduotis: BEST darbo grupės, kurią palaiko regioniniai žinių centrai, sukūrimas, interaktyvios tinklavietės plėtojimas ir tvarkymas, vadovaujančio komiteto steigimas ir du kartus per metus vykstančių vadovaujančio komiteto posėdžių organizavimas, informacijos apie prieinamą finansavimą keitimosi galimybės suteikimas ir palengvinimas, fondų ir informavimo veiklos poveikis bei BEST strategijų plėtojimas glaudžiai bendradarbiaujant vykdomos veiklos srityje su vietos ir regionine valdžia, bendruomenėmis ir pilietine visuomene.
Serija 2
Regioninių ekosistemų profilių plėtojimas
2 dalis – regioninių ekosistemų profilių plėtojimas apima esamų ekosistemų profilių inventorių vietos ar regionų lygmeniu, ES atokiausiuose regionuose, užjūrio šalyse ir teritorijose bei tebevykdomą darbą, susijusį su regioninių ekosistemų profiliais, siekiant išvengti darbo dubliavimosi ir leisti sinergijas su susijusia tebevykdoma veikla, regioninių ekosistemų profilių kūrimą vietos dalyvių, kuriuos palaiko regioniniai žinių centrai, kurie bus įsteigti 1 dalyje ir glaudžiai bendradarbiaujant esamo ir tebevykdomo darbo srityje, pagalba.Regioninių ekosistemų profilių kūrimas turi būti veiksmingai koordinuojamas, kad būtų užtikrinta bendra kokybė ir būtų galima vykdyti tarpusavio mokymąsi bei keistis geriausia patirtimi. Pasiūlymams, kurie apima ir 1, ir 2 dalį, šį koordinavimą vykdys 1 dalyje suburta BEST grupė.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2013/S 092-155802
Pranešimas apie sutartį
14/05/2013 00:00