Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Lyderystės ir vadovavimo meistriškumo programos.
Perkančioji organizacija:
European Investment Bank (EIB)
TED publikavimo data:
29/04/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
19/06/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
VP-1387.
Lyderystės ir vadovavimo meistriškumo programos.
EIB skelbia kvietimą pateikti pasiūlymus, kurio tikslas – atrinkti tiekėjus, kurie teiktų lyderystės vystymo programas, kurias sudaro bendros oficialios mokymų sesijos, pritaikyti renginiai ir individuali parama. Bankas ieško teikėjų, turinčių plačią ir tvarią patirtį pritaikytos lyderystės vystymo programų ir praktinių seminarų vystymo ir pristatymo srityje tarptautinėje aplinkoje (privačios bendrovės ir viešosios organizacijos).
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
29/04/2017 00:00
16/05/2017 23:59
Netaikytina
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Besiformuojančios lyderystės programa (ELP) Paslaugos, teikiamos pagal šią dalį, apima mokymus, skirtus informuotumo, komunikacijos ir komandinio darbo kompetencijoms vystyti. Auditorija yra vyresnieji specialistai su galimybe pradėti eiti vadovaujamas pareigas trumpu ir vidutinės trukmės laikotarpiu (nuo 1 iki 3 metų). Vyresnieji specialistai su galimybe pradėti eiti vadovaujamas pareigas turi universitetinį išsilavinimą ir dažniausiai daugiau nei 10 metų patirtį tam tikroje savo kompetencijos srityje. Jie ėjo įvairias pareigas, kurioms taikomi reikalavimai ir užduotys buvo pakankamai įvairūs, kad jie galėtų įgyti skirtingų įgūdžių ir žinių, reikalingų grupei valdyti jai susidūrus su veiklos ir personalo iššūkiais. Reikalaujama programos mokymų sesijos trukmė yra 3 dienos. Mokymai gali būti teikiami tiek iš eilės einančiomis dienomis, tiek ne iš eilės einančiomis dienomis per 3 mėnesių laikotarpį. EIB tikisi įvykdyti nuo 2 iki 4 programos mokymo sesijų per metus.
Serija 2 Lyderystės programos pagrindas (FLP) Paslaugos, teikiamos pagal šią dalį, apima mokymus, kurių tikslas – vystyti vadovavimo kitiems žmonėms ir perėjimo iš specialisto pareigų į grupės vadovo pareigas kompetencijas: auditorija yra neseniai paskirti arba įdarbinti skyrių vadovai, kurie pagal EIB darbuotojų hierarchiją priklauso pirmajam vadovavimo lygmeniui; reikalaujama programos mokymų sesijos trukmė yra 4 dienos, du kartus po 2 iš eilės einančias dienas (2 x 2 dienas) per 3 mėnesių laikotarpį; EIB tikisi įvykdyti nuo 2 iki 4 programos mokymo sesijų per metus; be to, EIB paprašius visiems šios programos buvusiems dalyviams kartą per metus gali būti organizuojama neprivaloma absolventų diena (pažangos stebėjimo sesija).
Serija 3 Lyderystės vystymo programa (LDP) Paslaugos, teikiamos pagal šią dalį, apima mokymus, padedančius vadovams tapti lyderiais. Kompetencijos, kurios bus vystomos, yra: Auditorija yra neseniai paskirti arba įdarbinti skyriaus vadovai, kurie pagal EIB darbuotojų hierarchiją priklauso antrajam vadovavimo lygmeniui (vidurinio lygio valdymas); reikalaujama mokymų sesijos trukmė yra 6 dienos, du kartus po 3 iš eilės einančias dienas (2 x 3 dienas) per 3 mėnesių laikotarpį.
Serija 4 Pažangios lyderystės vystymo programa (ALDP) Paslaugos, teikiamos pagal šią dalį, apima mokymus, kurių tikslas – vystyti kompetencijas, susijusias su vadovavimo sistemomis ir sudėtingumu, strategija ir vizija bei lyderyste pereinamuoju laikotarpiu. Auditorija yra neseniai paskirti arba įdarbinti departamento vadovai ir direktoratų vadovai, taip pat vadinami direktoriais, kurie pagal EIB darbuotojų hierarchiją priklauso trečiajam ir ketvirtajam vadovavimo lygmeniui (vyresniųjų vadovų valdymas).
Serija 5 Vyresniųjų vadovų lyderystės programa (SELP) Ši programa yra panaši į vadovų švietimo programas, kurias siūlo didieji universitetai ir verslo mokyklos su lyderyste susijusiose srityse, aktualias banko vyresniesiems vadovams. Bus siūloma papildyti Pažangios lyderystės vystymo programą pagal 4 dalį. Banko tikslas – pasirašyti preliminarųjį susitarimą su ne mažiau nei 3 ir ne daugiau nei 5 paslaugos teikėjais, kad būtų galima pasirinkti tarp kelių SELP programų, atsižvelgiant į specialius individo mokymų tikslus, jo darbotvarkę ir galimas kursų datas. Auditorija yra departamentų vadovai ir direktoratų vadovai, dar vadinami direktoriais, kurie pagal EIB darbuotojų hierarchiją priklauso trečiajam ir ketvirtajam vadovavimo lygmeniui (vyresniųjų vadovų valdymas). Reikalaujama mokymų sesijos trukmė yra mažiausiai 3 ir daugiausia 10 iš eilės einančių arba ne iš eilės einančių dienų.
Serija 6 Vadovų meistriškumo programa (EMP) Šioje programoje bus siūloma papildyti ELP, FLP, LDP ir ALDP keliomis temomis. Meistriškumo mokymai bus skirti suteikti galimybę dalyviams apmąstyti naujausias lyderystės temas bei pagilinti jų pačių praktines žinias siekiant tvaraus mokymosi principo ir plėtros. Banko tikslas – pasirašyti preliminarųjį susitarimą su ne mažiau nei 3 ir ne daugiau nei 5 paslaugos teikėjais, siekiant turėti platesnį pasirinkimą tarp skirtingų meistriškumo metodų ir turinio, tinkamesnio skirtingoms auditorijoms, ir kad būtų galima pasiekti skirtingų tikslų. Kai tik bankui prireiks EMP, jis išsiųs užduoties prašymą dėl paslaugų visiems paslaugų teikėjams ir pasirinks tik 1 paslaugų teikėją užduočiai vadovaudamasis preliminariojo susitarimo 4 straipsniu. Auditorija yra ta pati auditorija kaip ir ELP, FLP, LDP ir ALDP. Reikalaujama mokymo sesijų trukmė yra bent pusę dienos ir daugiausia 1 diena EIB patalpose Liuksemburge. Per metus bus organizuojama nuo 2 iki 4 mokymo sesijų.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2017/S 099-195195 Klaidų ištaisymas 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Pranešimas apie sutartį 29/04/2017 00:00