Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Civilinės saugos modulių, techninės pagalbos ir paramos grupių bei Europos Sąjun...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
TED publikavimo data:
07/07/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
21/09/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ECHO/A2/SER/2017/04.
Civilinės saugos modulių, techninės pagalbos ir paramos grupių bei Europos Sąjungos civilinės saugos grupių pratybos (4 dalys).
Bendras tikslas – lavinti ir pasitikrinti žinias ir patirtį, įgytą dalyvaujant mechanizmo mokymų kursų programoje ir kitur organizuojant labai aukštos kokybės, į dalyvius orientuotas teorinio modeliavimo ir lauko pratybas kuriant įvairius inovatyvius, bet realistiškus tarptautinio dislokavimo scenarijus, tinkamus pratyboms atlikti saugioje aplinkoje pasitelkiant registruotų civilinės saugos modulių / techninės pagalbos ir paramos grupių (technical assistance and support teams – TAST) sertifikavimą ir (arba) perklasifikavimą, kitus savanoriškos grupės pajėgumus, kitus pajėgumus, registruotus Bendroje ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemoje (CECIS) ir mechanizmo ekspertus – Europos Sąjungos civilinės saugos grupes (European Union civil protection teams – EUCPT). Kuriant pratybų scenarijus, kurie turi būti kuriami paisant konkrečios šalies, kur bus vykdomos pratybos, konteksto, reikia atsižvelgti į nacionalinius rizikos vertinimus, naujausias nelaimių tendencijas, ankstesnę mechanizmo veiklą, įgytą patirtį vykdant ankstesnę mechanizmo veiklą ir pratybas.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
07/07/2017 00:00
21/09/2017 23:59
28/09/2017 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
5 teorinio modeliavimo pratybų, skirtų visų civilinės saugos modulių pagrindiniams darbuotojams, techninės pagalbos ir paramos grupėms (technical assistance and support teams – TAST), Europos Sąjungos civilinės saugos grupių...
Rangovas turi planuoti, vykdyti ir savarankiškai įvertinti 5 teorinio modeliavimo pratybas. Kiekvienose pratybose turi galėti dalyvauti bent 27 dalyviai (iš kurių 20 būtų modulių pagrindiniai darbuotojai, 2 pagrindiniai techninės pagalbos ir paramos grupių darbuotojai arba bent techninės pagalbos ir paramos grupių apmokyti darbuotojai, 4 Sąjungos mechanizmo apmokyti darbuotojai ir Reagavimo į nelaimes koordinavimo centro (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) ryšių palaikymo pareigūnas siekiant įsteigti koordinavimo centrą vietoje kaip pratybų dalį) ir kiekvienų pratybų metu turi būti bent 3 pilni virtualūs moduliai. Be to, visų scenarijų, išskyrus tuos, kurie sukurti Europoje, metu turėtų dalyvauti patyręs Jungtinių Tautų nelaimių vertinimo ir koordinavimo (United Nations Disaster Assessment and Coordination – UNDAC) grupės narys (pageidautina, kad jis taip pat būtų mechanizmo apmokytas), taip pat turėtų būti dalyvaujama ir dirbama bendradarbiaujant su Europos Sąjungos civilinės saugos grupėmis. Taip pat numatyta, kad šios sutarties galiojimo metu pratybose dalyvauti galėtų būti pakviesta daugiausia 12 pagrindinių darbuotojų iš trečiųjų šalių (Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kosovo).
Serija 2
3 lauko pratybų, visų pirma susijusių su siurbimu didelio pajėgumo įranga (High Capacity Pumping – HCP), vandens valymu (Water Purification – WP), ChBRB medžiagų aptikimu ir bandinių ėmimu, gelbėjimu nuo potvynio naudojant...
Rangovas turi planuoti, vykdyti ir savarankiškai įvertinti 3 lauko pratybas. 1 pratybose turėtų galėti dalyvauti 5 civilinės saugos moduliai iš skirtingų dalyvaujančių valstybių, 2 pratybose turėtų galėti dalyvauti 4 civilinės saugos moduliai iš skirtingų dalyvaujančių valstybių ir iš viso turėtų būti bent 3 virtualūs moduliai kiekvienose pratybose ir (arba) bent 4 kiti panašūs savanoriškos grupės pajėgumai, iš viso sudarant 4 ar 5 dalyvaujančius modulius be virtualių modulių, kaip išdėstyta pirmiau, ir visais atvejais turi būti simuliuojamos Europos Sąjungos civilinės saugos grupės, o vaidmenį turi atlikti ES mechanizmo ekspertai. Taip pat numatyta, kad sutarties galiojimo metu dalyvauti gali būti pakviesti trečiųjų šalių (Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Kosovo) tarptautiniai moduliai pagal tuos pačius finansinius susitarimus kaip mechanizmo dalyvaujantys moduliai.
Serija 3
5 lauko pratybų, visų pirma susijusių su vidutinio intensyvumo / intensyvia paieška ir gelbėjimu mieste (Urban Search and Rescue – USAR), paieškų ir gelbėjimo operacijomis miestuose esant cheminėms, biologinėms,...
Rangovas turi planuoti, vykdyti ir savarankiškai įvertinti 5 lauko pratybas. 3 pratybos turi turėti 4 civilinės saugos modulių dalyvavimo pajėgumą ir 2 pratybos turi turėti 3 civilinės saugos modulių dalyvavimo pajėgumą iš skirtingų dalyvaujančių valstybių ir visose pratybose turi būti bent 3 virtualūs moduliai ir bent 3 kiti savanoriškos grupės pajėgumai, iš viso sudarant 3 ar 4 dalyvaujančius modulius arba pajėgumus be virtualių modulių, kaip išdėstyta pirmiau, ir visais atvejais turi būti simuliuojamos Europos Sąjungos civilinės saugos grupės, o vaidmenį turi atlikti ES mechanizmo ekspertai. Taip pat numatyta, kad sutarties galiojimo metu dalyvauti gali būti pakviesti trečiųjų šalių moduliai pagal tuos pačius finansinius susitarimus kaip mechanizmo dalyvaujantys moduliai.
Serija 4
2 lauko pratybų programų (su tobulinimosi programa ir lauko pratybomis kiekvienos metu), visų pirma skirtų Europos Sąjungos civilinės saugos grupių ir techninės pagalbos ir paramos grupių ekspertams, rengimas, planavimas,...
Rangovas turi planuoti, vykdyti ir savarankiškai įvertinti 2 lauko pratybų programas, įskaitant tobulinimosi programą ir lauko pratybas kiekvienos programos metu. Kiekvienoje pratybų programoje turi galėti dalyvauti 3 Europos Sąjungos civilinės saugos grupių dalyviai ir 3 techninės pagalbos ir paramos grupių dalyviai iš skirtingų dalyvaujančių šalių ir kiekvienų pratybų metu turi būti virtualūs moduliai, jei tai tinkama pagal scenarijų, be daugybės tarptautinių reaguojančių tarnybų, ypač iš humanitarinės bendruomenės.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 128-260027
Pranešimas apie sutartį
07/07/2017 00:00