Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcione ir anglies dioksido rinkos prieži...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
30/05/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
12/07/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcione ir anglies dioksido rinkos priežiūra.
3 skirtingų dalių rangovai teiks teisinę, ekonominę, finansinę, taip pat apskaitos ir audito ekspertizę siekdami padėti Komisijai, kuri vykdo veiklą, susijusią su apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) ir anglies dioksido rinkos vientisumo ir patikimumo užtikrinimu parengiant reikiamus teisės aktus, įgyvendinant juos ir stebint, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir sutartinius suderinimus, taip pat užtikrinant laiku atliekamą veiksmingą problemų, incidentų ir krizinių situacijų valdymą. Prašome atkreipti dėmesį, kad informacija apie šį konkursą buvo paskelbta 31.5.2016 OL 2016/S 103-183492 pavadinimu „Pagalba Komisijai įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 (Pardavimo aukcione reglamentas) ir rinkos priežiūros tvarką pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą“.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Teisinė pagalba
Preliminarioji sutartis 1 daliai bus sudaryta pradiniam 24 mėnesių laikotarpiui ir turi būti atnaujinta automatiškai 2 kartus (ilgiausia bendra trukmė – 72 mėnesiai). Preliminariosios sutarties rangovo (-ų) pagal šią 1 dalį gali būti paprašyta teikti šias paslaugas: 1) teisinė pagalba kuriant, įgyvendinant, stebint ir peržiūrint teisės aktus, kurie taikomi pirminei ir antrinei leidimų rinkoms pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą; 2) teisinė pagalba sutarčiai valdyti; 3) teisinė pagalba bendrai perkant bendrą aukciono platformą arba stebint aukcioną; 4) teisinė pagalba bendriems pirkimų susitarimams valdyti; 5) koordinavimo ir perdavimo užduotys. Išsamesnę informaciją prašome žiūrėti pirkimo dokumentuose (žr. pirkimo specifikacijų 2.3 dalį).
Serija 2
Ekonominė ir finansinė rinkos analizė
Preliminarioji sutartis 2 daliai bus sudaryta pradiniam 24 mėnesių laikotarpiui ir turi būti atnaujinta automatiškai 2 kartus (ilgiausia bendra trukmė – 72 mėnesiai). Preliminariosios sutarties rangovo (-ų) pagal šią 2 dalį gali būti paprašyta teikti šias paslaugas: 1) anglies dioksido rinkų funkcionavimo ekonominė ir finansinė analizė; 2) ekonominės ir finansinės konsultacijos kuriant, įgyvendinant, stebint ir peržiūrint teisės aktus, kurie taikomi pirminei ir antrinei leidimų rinkoms pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą; 3) ekonominės ir finansinės konsultacijos sutartims valdyti; 4) ekonominės ir finansinės konsultacijos ir parama bendrai aukciono platformai pirkti arba aukcionui stebėti; 5) ekonominės ir finansinės konsultacijos bendriems pirkimų susitarimams valdyti; 6) koordinavimo ir perdavimo užduotys. Išsamesnę informaciją prašome žiūrėti pirkimo dokumentuose (žr. pirkimo specifikacijų 2.3 dalį).
Serija 3
Apskaitos ir audito paslaugos
Preliminarioji sutartis 3 daliai bus sudaryta pradiniam 24 mėnesių laikotarpiui ir turi būti atnaujinta automatiškai 2 kartus (ilgiausia bendra trukmė – 72 mėnesiai). Preliminariosios sutarties rangovo (-ų) pagal šią 3 dalį gali būti paprašyta teikti šias paslaugas: 1) apskaitos ir audito paslaugos įgyvendinant Aukcionų reglamentą, įskaitant aukcionų platformų įgyvendinamą Aukcionų reglamento įgyvendinimo atitikties auditą; 2) apskaitos ir audito paslaugos kuriant, įgyvendinant, stebint ir peržiūrint ES finansų rinkos teisės aktus, kurie taikomi pirminei ir antrinei leidimų rinkoms; 3) apskaitos ir audito paslaugos viešųjų pirkimų procedūroms bendrai aukciono platformai paskirti ir aukcionui stebėti, įskaitant pagalbą nustatant finansinius reikalavimus ir išlaidų struktūrą bei vertinant kandidatų arba konkurso dalyvių finansinę padėtį; 4) apskaitos ir audito pagalba sutarčių su bendra aukciono platforma ir aukcionų stebėjimu atžvilgiu, įskaitant paslaugų pagal šias sutartis teikimo veiklos auditą, išlaidų bei išlaidų kitimo nustatymą ir susijusios kainos peržiūros pagal šias sutartis vertinimą. 5) perdavimo užduotys. Išsamesnę informaciją prašome žiūrėti pirkimo dokumentuose (žr. pirkimo specifikacijų 2.3 dalį).
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 102-203754
Pranešimas apie sutartį
30/05/2017 00:00