Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Tyrimas dėl įvykdomumo klausimų, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos regl...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
TED publikavimo data:
11/08/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
21/09/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
637/PP/GRO/IMA/17/1131/9616.
Tyrimas dėl įvykdomumo klausimų, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priedo dėl suderintos informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir...
Šio tyrimo tikslai yra i) išanalizuoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo VIII priedo tam tikrų nuostatų, susijusių su tam tikromis pramonės šakomis, pasižyminčiomis sudėtingomis materialinėmis sąnaudomis ir tiekimo grandinėmis, įvykdomumą (Komisijos reglamentas (ES) 2017/542, priedas dėl suderintos informacijos neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, toliau – VIII priedas) ir ii) ištirti ir pasiūlyti variantus, skirtus kai kurių suinteresuotųjų subjektų, jei jie yra patvirtinti, iškeltų klausimų įvykdomumui spręsti, neprarandant reikalingos informacijos paskirtiems organams / apsinuodijimų centrams atlikti savo pareigas pagal CLP reglamento 45 straipsnį.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
Atrankos kriterijai, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
Etapai
11/08/2017 00:00
Netaikytina
Netaikytina
21/09/2017 16:00
26/09/2017 11:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2017/S 153-316351 Pranešimas apie sutartį 11/08/2017 00:00