Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Judumo ES viduje ekspertų tinklas – laisvas darbuotojų judėjimas ir socialinio d...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
TED publikavimo data:
16/08/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
15/09/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
VT/2017/012.
Judumo ES viduje ekspertų tinklas – laisvas darbuotojų judėjimas ir socialinio draudimo koordinavimas.
Darbuotojų judėjimo laisvė – pagrindinė teisė, Sąjungos piliečiams suteikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45 straipsniu. Taip pat siekiant apsaugoti laisvą darbuotojų judėjimą nacionalinės socialinio draudimo sistemos pagal SESV 48 straipsnį yra koordinuojamos ES teisinėmis priemonėmis. ES socialinio draudimo koordinavimo tikslas – užtikrinti, kad asmenys, judantys Europos Sąjungos viduje, neprarastų jokių socialinio draudimo teisių. Šis tikslas gali būti pasiektas, tik jeigu ES koordinavimo nuostatos yra tinkamos ir atitinka ekonomines ir socialines tendencijas nacionaliniuose socialinio draudimo teisės aktuose, kuriuos jos koordinuoja. Papildomos informacijos žr. pirkimo dokumentuose.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1 Teisinės ekspertizės dėl laisvo darbuotojų judėjimo ir socialinio draudimo koordinavimo teikimas bei šios srities žinių platinimas Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.
Serija 2 ES lygio ir nacionalinių duomenų kaupimas ir analizė Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 163-335373 Klaidų ištaisymas 26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208 Pranešimas apie sutartį 16/08/2017 00:00