Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Parama įgyvendinant ES medienos produktų reglamentą.
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG ENV+CLIMA
TED publikavimo data:
05/06/2013
Pasiūlymų priėmimo terminas:
24/07/2013
Būsena:
Užbaigta
Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima Šio konkurso dokumentams atsisiųsti skirtas terminas baigėsi. Atsisiųsti dokumentų negalima
Informacija
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Parama įgyvendinant ES medienos produktų reglamentą.
Europos Sąjungos politika, skirta kovoti su nelegalia medienos ruoša ir susijusia prekyba, buvo nustatyta 2003 m. naudojant miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų planą. Buvo pasiūlytas priemonių, kuriomis remiamos tarptautinės pastangos sprendžiant problemą, paketas. Įgyvendinant veiksmų planą ES derisi dėl savanoriškų partnerystės susitarimų su medienos produktus gaminančiomis šalimis (šalys partnerės), kurios legaliai įpareigoja šalis įgyvendinti licencijavimo schemą ir reguliuoti prekybą mediena ir susitarimuose nurodytais medienos produktais.Atsižvelgiant į problemos mastą ir skubumą, buvo būtina papildyti ir sustiprinti FLEGT veiksmų planą papildomomis priemonėmis, todėl 20.10.2010 buvo priimtas Europos Parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (ES medienos produktų reglamentas), kuris įsigaliojo 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmReglamentas taikomas plačiai grupei medienos produktų, išvardytų reglamento priede, naudojant ES muitinių kodų nomenklatūrą. Jis buvo pradėtas taikyti nuo 3.3.2013, kad ES veiklos vykdytojai, medienos produktų gamintojai, valstybės narės ir prekybos partneriai turėtų laiko pasiruošti. Iki 2012 m. birželio mėn. Komisija priėmė būtinus ne teisėkūros procedūra priimtus aktus: Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 363/2012 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 607/2012. 2013 m. glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija nuodugniai parengė orientacinį dokumentą apie ES medienos produktų reglamentą, kuriame išaiškinti specialūs reglamento aspektai.Nors reglamentai yra tiesiogiai įpareigojantys visoje ES, valstybės narės turi imtis tam tikrų specialių priemonių ir turi būti atsakingos už jų kasdienį įgyvendinimą ir vykdymą.Šios sutarties tikslas:1. Teikti paramą Europos Komisijai, vertinančiai stebėsenos organizacijų paraiškas.2. Teikti paramą Europos Komisijai, stebinčiai ES medienos produktų reglamento įgyvendinimą ir vykdymą, kaip nurodyta toliau.3. Teikti informaciją Europos Komisijai dėl minėtų 1 ir 2 punktų atliekant 2015 m. numatytą reglamento apžvalgą.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Netaikytina
Etapai
05/06/2013 00:00
Netaikytina
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Notice type Paskelbimo data
2013/S 107-182396 Pranešimas apie sutartį 05/06/2013 00:00