Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Socialinių aspektų viešųjų pirkimų procedūrose, skirtose socialinės ekonomikos į...
Perkančioji organizacija:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
TED publikavimo data:
18/11/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
15/01/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EASME/COSME/2017/030.
Socialinių aspektų viešųjų pirkimų procedūrose, skirtose socialinės ekonomikos įmonėms, skatinimas.
EASME pageidauja sudaryti paslaugų pirkimo sutartį dėl socialinių aspektų viešųjų pirkimų procedūrose, skirtose socialinės ekonomikos įmonėms, skatinimo, susijusią su 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB ir 26.2.2014 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo įgyvendinimu. Užduotis bus parengti ir įgyvendinti 1 dienos informacinius ir sklaidos renginius (toliau – „konferencijas“), kurių tikslas – mokymai ir informuotumo apie socialinius aspektus viešųjų pirkimų procedūrose didinimas mažiausiai 15 ES valstybių narių. Konferencijų tikslas bus supažindinti dalyvius su naujomis direktyvų nuostatomis siekiant išryškinti galimybes ir strateginius pasirinkimus, kurie jiems prieinami rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, ir parodyti, kaip kokybiniai aspektai, susiję su socialiniais aspektais ir kriterijais gali būti integruoti į viešųjų pirkimų procedūras.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
18/11/2017 00:00
15/01/2018 23:59
16/01/2018 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 222-460671
Pranešimas apie sutartį
18/11/2017 00:00