Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Papildomas tyrimas dėl profesinės sąjungos praktikų, susijusių su nediskriminavi...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
TED publikavimo data:
09/11/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
19/12/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042
Papildomas tyrimas dėl profesinės sąjungos praktikų, susijusių su nediskriminavimu ir įvairove.
Pagrindinis sutarties tikslas – teikti Komisijai profesinės sąjungos praktikų ir (arba) iniciatyvų, susijusių su nediskriminavimu ir įvairove, atnaujintą kokybinę analizę. Tarp diskriminacijos priežasčių, išvardytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 19 straipsnyje, tyrimu, kurį siekiama įgyvendinti šia sutartimi, visų pirma kreipiamas dėmesys į diskriminaciją dėl rasės ar etninės kilmės (įskaitant romų), religijos ar tikėjimo bei seksualinės orientacijos ir lyčių tapatybės priežasčių. Pagrindiniai tikslai yra: 1) nustatyti pagrindinius profesinės sąjungos praktikų ir (arba) iniciatyvų, susijusių su nediskriminavimu ir lygybe, pokyčius nuo 2010 m., 2) nustatyti ir pabrėžti elementus, užtikrinančius tokių pokyčių sėkmę, ir 3) išnagrinėti jų perkėlimo į kitas valstybes nares galimybę.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Žr. pirkimo specifikacijas.
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
09/11/2017 00:00
19/12/2017 12:00
22/12/2017 10:30
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 215-446067
Pranešimas apie sutartį
09/11/2017 00:00