Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Techninės pagalbos paslaugos siekiant įvertinti energijos taupymo galimybes naci...
Perkančioji organizacija:
European Commission, DG Energy (ENER)
TED publikavimo data:
07/11/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
18/12/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
ENER/C3/2017-420-423.
Techninės pagalbos paslaugos siekiant įvertinti energijos taupymo galimybes nacionaliniu ir Europos lygmeniu.
Pagrindinis šio tyrimo tikslas – išanalizuoti ir kiekybiškai nuodugniai įvertinti potencialą ir energijos taupymo galimybes sektoriuose visoje ES ir valstybių narių lygmeniu bei nustatyti, kaip geriausia juos išnaudoti atsižvelgiant į 2030 m. ES energijos ir klimato politikos tikslus, atsižvelgiant į kai kuriuos 2050 m. elementus. Todėl bendras tikslas – teikti techninę informaciją nacionalinės politikos formuotojams ir Europos Komisijai siekiant geriau nukreipti sprendimų priėmimo procesus nustatant energijos vartojimo efektyvumo priemones, kurias pasitelkus būtų galima kuo daugiau sutaupyti mažesnėmis sąnaudomis ir kurias galima lengviausiai pritaikyti prie nacionalinių aplinkybių. Rangovas taip pat turėtų nustatyti sritis, kurioms reikalingi tolesni vertinimai. Vertinime turi būti atsižvelgiama į esamą politiką ir programas, esamas ir numatytas 2020 m. ir 2030 m. Todėl esminiai tokio vertinimo elementai yra nacionaliniai efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planai ir ilgalaikės rengimo strategijos bei esami (projektiniai) integruoti planai, skirti 2030 m., kiek jie prieinami.
Ištekliai
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Viešojo pirkimo sutartis
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Etapai
07/11/2017 00:00
18/12/2017 16:00
20/12/2017 11:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 213-441743 Pranešimas apie sutartį 07/11/2017 00:00