Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Klijavimo mašinos įsigijimas ir priežiūra.
Perkančioji organizacija:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
TED publikavimo data:
09/11/2017
Pasiūlymų priėmimo terminas:
22/12/2017
Būsena:
Užbaigta
Informacija
OIB.02/PO/2017/053/778.
Klijavimo mašinos įsigijimas ir priežiūra.
Klijavimo mašinos įsigijimas ir priežiūra siekiant pakeisti esamus 2 klijavimo įrenginius.
Ištekliai
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Preliminarioji sutartis
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomiškiausias
Dalyvavimo sąlygos
Konkurso dalyvis su savo pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus ir informaciją, kurių reikalaujama šio skelbimo III.1 dalyje „Dalyvavimo sąlygos“ ir kurie išvardyti specifikacijų I priede „Pildomų ir teikiamų dokumentų sąrašas“. Konkurso dalyvis turi pateikti tinkamai pasirašytą oficialų pareiškimą su data, patvirtindamas, kad jis nėra nė vienoje iš padėčių, dėl kurių jam negalėtų būti paskirta sutartis, kurią skiria Europos Sąjunga. Oficialus pareiškimas turi būti pateiktas pagal kitame puslapyje pateiktą pavyzdį nieko nepraleidžiant: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB: kad nebūtų pašalintas, laimėjęs konkurso dalyvis iki sutarties pasirašymo privalo pateikti šiuos dokumentus, kurie patvirtintų oficialų pareiškimą. NB: jeigu grupėms paskiriama sutartis, jos turi pateikti oficialų pareiškimą su patvirtinamaisiais kiekvieno nario dokumentais ir informacija.
Konkurso dalyvis privalo pateikti: — pastarųjų 3 finansinių metų finansinių ataskaitų (balansai bei pelno ir nuostolio ataskaitos), kuriose nurodytas metinis pelnas neatskaičius mokesčių, kopijos. Jei dėl pateisinamos priežasties konkurso dalyvis jų pateikti negali, jis privalo pridėti pastarųjų 3 metų metinio pelno neatskaičius mokesčių deklaraciją. Jei finansinės ataskaitos arba deklaracija rodo, kad per pastaruosius 3 metus vidutiniškai buvo patirta nuostolių, konkurso dalyvis privalo pateikti kitą dokumentą savo finansiniams ir ekonominiams pajėgumams įrodyti, pvz., atitinkamą trečiosios šalies (pvz., patronuojančiosios bendrovės) garantiją, auditorių, diplomuotų apskaitininkų pažymas ar lygiavertį dokumentą, — ataskaita apie 3 pastarųjų finansinių metų metinę su šiuo skelbimu apie pirkimą susijusios srities apyvartą.
kad konkurso dalyvis būtų atrinktas, jis turi įrodyti vidutinę konkrečią 380 000 EUR per metus apyvartą per 3 finansinius metus.
Konkurso dalyvis privalo pateikti: pagrindinių nuorodų Europoje / Belgijoje iš viešųjų ar privačiųjų sutarčių, įgyvendintų per pastaruosius 5 metus, sąrašą. Šiuo sąrašu turi būti įrodoma, kad prekės ir paslaugos yra tiesiogiai susijusios su šia sutartimi. Turi būti pateikta ši informacija: gavėjų pavadinimai ir adresai, įrenginių aprašymas ir papildomai suteiktos paslaugos (priežiūra ir kt.), sąskaitose faktūrose nurodytos sumos.
pagrindinių nuorodų sąraše turi būti bent 2 klientų nuorodos; kiekviena bent 1 mašinai su priežiūros darbais.
Etapai
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Serijos Kvietimas pateikti pasiūlymus neturi serijos.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2017/S 215-446066
Pranešimas apie sutartį
09/11/2017 00:00