Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Specializuota žmogiškųjų išteklių konsultacija Europos investicijų bankui
Perkančioji organizacija:
European Investment Bank (EIB)
TED publikavimo data:
20/02/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
22/03/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
GG-1459
Specializuota žmogiškųjų išteklių konsultacija Europos investicijų bankui
Europos investicijų bankas (EIB) siekia sudaryti preliminariąsias sutartis dėl specializuotų žmogiškųjų išteklių konsultavimo paslaugų teikimo, kurias sudaro šios 4 dalys: 1 dalis – žmogiškųjų išteklių konsultavimo paslaugos (bus tuo pat metu pasirašytos preliminariosios sutartys su 3–5 teikėjais). 2 dalis – su žmogiškaisiais ištekliais susijusių projektų, pokyčių ir procesų valdymo paslaugų teikimas (bus tuo pat metu pasirašytos preliminariosios sutartys su 3–5 rinkos dalyviais). 3 dalis – personalo ir įtraukimo tyrimų paslaugų teikimas (viena preliminarioji sutartis). 4 dalis – darbo aplinkos kūrimo ir vertinimo paslaugų teikimas (viena preliminarioji sutartis).
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
20/02/2018 00:00
22/03/2018 23:59
26/03/2018 14:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Žmogiškųjų išteklių konsultavimo paslaugos
Būsimi paslaugų teikėjai turės teikti specializuotas žmogiškųjų išteklių konsultavimo paslaugas šiose srityse: – Žmogiškųjų išteklių strategija (įskaitant įgyvendinimą bei planuojamo veikimo modelį); – Talentų valdymas ir perėmimo planavimas; – Vidaus judumas; – Strateginis darbo jėgos planavimas; – Darbo kokybės valdymas ir plėtra (pavyzdžiui, asmeniniu tobulėjimo planas); – Įvairovė ir įtrauktis; – Darbdavio įvaizdžio kūrimas ir darbdavio darbuotojui sukuriama pridėtinė vertė; – Darbuotojo integravimas; – Organizacinė kultūra ir darbuotojų įtraukimas; – Žmogiškųjų išteklių analizė ir ataskaitų teikimas; – žmogiškųjų išteklių technologijų tendencijomis. Siekdamas geriausio žmogiškųjų išteklių paslaugų teikimo, personalo direktoratas ieško paslaugų teikėjų, kurie sugebėtų vykdyti „vaizduotės“ pratimus visose prieš tai išvardintose srityse, remiant direktorato svarbiausius ir labiausiai paveiktus vadovus. Be to, paslaugų teikėjai taip pat turėtų teikti pajėgumus atlikti rinkos analizę pirmiau išvardintose srityse, t. y. atlikti lyginamąją analizę su kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijomis / bankais, atlikti aukščiausio lygio dabartinę praktiką ir teikti rekomendacijas pirmiau išvardintose žmogiškųjų išteklių srityse.
Serija 2
Su žmogiškaisiais ištekliais susijusių projektų, pokyčių ir procesų valdymo paslaugų teikimas
Būsimi paslaugų teikėjai turės teikti projektų, pokyčių ir procesų valdymo paslaugas, susijusias su šiomis žmogiškųjų išteklių sritimis: — 1 sritis – projektų valdymas: žmogiškųjų išteklių projektų įgyvendinimo palaikymas apibrėžiant metodologinį principą ir siekiant projekto rezultatų, atsižvelgus į žmogiškųjų išteklių informacinių technologijų sistemų poveikį. Į tai taip pat įeina žmogiškųjų išteklių projektų stebėjimas ir vertinimas, apibrėžiant veiklos rodiklius. — 2 sritis – pokyčių valdymas: pagalba įgyvendinant pokyčių valdymo veiklą, skirtą visiems žmogiškųjų išteklių projektams – pradedant pagrindinių projekto pokyčių nustatymu ir baigiant tų pokyčių veiklos apibrėžimu ir animavimu (t. y. mokymo medžiagos, mokymų animavimu, komunikacijos plano apibrėžimu, komunikacijos medžiagos rengimu ir t. t.). — 3 sritis – verslo procesų valdymas: personalo procesų ir procedūrų formalizavimo pagal gerąją verslo procesų valdymo praktiką palaikymas.
Serija 3
Personalo ir įtraukimo tyrimų paslaugų teikimas
Būsimas paslaugų teikėjas turės teikti šias paslaugas: – Personalo įtraukimo tyrimas ir paslaugos. – Kitos tyrimų paslaugos ir veiklos klimato tyrimai. – Įvairios konsultavimo paslaugos, palaikančios tyrimus.
Serija 4
Darbo aplinkos kūrimo ir vertinimo paslaugų teikimas
Būsimas paslaugų teikėjas turės teikti šias paslaugas: – Personalo įtraukimo tyrimas ir paslaugos. – Kitos tyrimų paslaugos ir veiklos klimato tyrimai. – Įvairios konsultavimo paslaugos, palaikančios tyrimus.
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2018/S 035-075340
Pranešimas apie sutartį
20/02/2018 00:00