Išsami informacija apie kvietimą pateikti pasiūlymus

Antraštė:
Bendrosios komunikacijos ir publikavimo paslaugos
Perkančioji organizacija:
European Maritime Safety Agency
TED publikavimo data:
07/04/2018
Pasiūlymų priėmimo terminas:
14/05/2018
Būsena:
Užbaigta
Informacija
EMSA/OP/9/2018
Bendrosios komunikacijos ir publikavimo paslaugos
Šią procedūrą sudaro komunikacijos ir publikavimo paslaugos, padalytos į 5 specialias dalis, skirtas agentūrai, vykdančiai savo išorės ir vidaus komunikacijos veiklą, remti. — 1 dalį sudaro EMSA publikacijų spausdinimo paslaugos. — 2 dalį sudaro firminė reklaminė medžiaga, parodų medžiaga ir drabužiai. — 3 dalį sudaro žiniatinklio rengimo paslaugos, skirtos atvirojo šaltinio žiniatinklio turiniui valdyti. — 4 dalį sudaro daugialypės terpės paslaugos, įskaitant audiovizualinę renginių aprėptį, vaizdo įrašų meninis apipavidalinimas, animuotos grafikos ir atvaizdų gavimas. — 5 dalį sudaro grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos, apimančios infografiką ir iliustracijas, taip pat EMSA publikacijų maketavimą.
Paslaugos
Atvira procedūra
Užbaigta
Pažymėta
Etapai
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Serijos
Serijos numeris Antraštė Aprašymas
Serija 1
Spausdinimo paslaugos
1 dalį sudaro EMSA publikacijų spausdinimo paslaugos, būtent: i) standartinio formato teisės aktų publikacijos; ii) 1 puslapio A4 formato į tris dalis sulankstomi lankstinukai; iii) 4 ar 8 puslapių A4 formato brošiūros; iv) A0 formato EMSA plakatai; v) 32, 48 ar 64 puslapių techninės ataskaitos, gairės, vadovai ir aprašai; vi) 8, 56 ar 72 puslapių kvadrato formos 20 cm publikacijos; vii) A4 formato vienpusės / dvipusės informacijos suvestinės; viii) firminiai raštinės reikmenys. Sutarties galiojimo metu publikacijos turi būti teikiamos užbaigtos, su EMSA tekstu ir atvaizdais, spausdinti optimizuotu PDF formatu (sukurtu „Adobe InDesign“ programa).
Serija 2
Firminė reklaminė medžiaga
2 dalį sudaro šios paslaugos, kurių pavyzdžius reikės pateikti kartu su konkurso pasiūlymu pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis): a) Firminė reklaminė medžiaga ir gaminiai (firminės dovanos), įskaitant VIP gaminius i) Firminė mažos vertės medžiaga konferencijoms ir informaciniams stendams ii) Firminiai vidutinio dydžio vertės reklaminiai gaminiai iii) Firminiai VIP reklaminiai gaminiai c) Firminiai drabužiai b) Firminė mobiliųjų ekspozicijų medžiaga Konkurso dalyviai turi pateikti produktų ir (arba) paslaugų katalogą, kuriame pateikti visi jų gaminami produktai ir (arba) teikiamos paslaugos.
Serija 3
Žiniatinklio rengimo paslaugos
3 dalį sudaro žiniatinklio rengimo paslaugos, skirtos atvirojo šaltinio žiniatinklio turiniui valdyti. Siekiant padidinti EMSA komunikacijos darbo grupės pajėgumą, agentūrai kartais prireikia parengti žiniatinklio turinį ir suteikti plėtojamąsias techninės priežiūros paslaugas, susijusias su agentūros pasirinkta žiniatinklio turinio valdymo sistema („Jommla!“). Visos kainos turi būti pateiktos už žmogaus darbo dieną (-as) (7,5 valandos), už konsultacijas už įstaigos ribų (nuotoliniu būdu). Konkurso dalyviai turi pademonstruoti žinias ir įrodyti gebėjimus, išvardytus konkurso specifikacijų 15.5 dalyje. Kartu su konkurso pasiūlymu reikės pateikti pavyzdžius pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis).
Serija 4
Daugialypės terpės paslaugos
4 dalį sudaro daugialypės terpės paslaugos, įskaitant audiovizualinę renginių aprėptį, vaizdo įrašų meninis apipavidalinimas, animuotos grafikos ir atvaizdų gavimas. a) audiovizualinė renginių aprėptis; b) vaizdo įrašų meninis apipavidalinimas; c) animuota grafika; d) atvaizdų gavimo paslaugos; e) kaina už profilį. Konkurso dalyvis turi pateikti atitinkamas kainas 4 dalies 1 priede, į kainas neturi būti įskaičiuotos transporto ir apgyvendinimo išlaidos, kurias pagal preliminariąją sutartį turės padengti agentūra, jei aktualu. Kartu su konkurso pasiūlymu reikės pateikti pavyzdžius pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis).
Serija 5
Grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos
5 dalį sudaro grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos, apimančios infografiką ir iliustracijas, taip pat EMSA publikacijų maketavimą. a) Grafinis dizainas EMSA publikacijoms ir tinklalapiui reikalinga profesionaliai suprojektuota infografika ir iliustracijos, įskaitant schemas, diagramas ir žemėlapius (formatas: A5 ar A4 lapai). Remdamasis EMSA informaciniu pranešimu, rangovas turės sukurti atitinkamą vaizdinę medžiagą. Dizaineriai turės sudaryti EMSA galimybę bent 2 kartus perkurti arba užbaigti vaizdinės medžiagos projektą. Skaitmeninės redaguojamos rinkmenos (pvz., .ai, .tiff ar .indd rinkmenos) be jokių autorių teisių apribojimų turės būti teikiamos el. paštu. Konkurso dalyviai taip pat pateiks kainos pasiūlymą, nurodydami kainą už žmogaus darbo dieną (7,5 valandos), ir bent 2 ekspertų gyvenimo aprašymus. Kartu su konkurso pasiūlymu reikės pateikti pavyzdžius pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis). b) Maketavimo paslaugos EMSA agentūrai gali reikėti teikti papildomą pagalbą maketuojant publikacijas, įskaitant technines ataskaitas, trijų dalių lankstinukus bei 4 ar 8 puslapių brošiūras ir kt. Konkurso dalyviai turės sudaryti EMSA galimybę bent 2 kartus perkurti arba užbaigti maketo projektą. Skaitmeninės redaguojamos rinkmenos (pvz., .indd ar .indt) be jokių autorių teisių apribojimų turės būti teikiamos el. paštu. Konkurso dalyviai pateiks kainos pasiūlymą, nurodydami kainą už žmogaus darbo dieną (7,5 valandos), išvardytų publikacijų maketus ir bent 2 ekspertų gyvenimo aprašymus. Kartu su konkurso pasiūlymu reikės pateikti pavyzdžius pagal kokybės kriterijus (konkurso specifikacijų 16 dalis).
Skelbimai
Rodyklė Skelbimo rūšis Paskelbimo data
2018/S 073-161049
Klaidų ištaisymas
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Pranešimas apie sutartį
07/04/2018 00:00